QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Handledning till Shared Folder Aggregation (Sammanslagning av delade mappar)

Inledning

Shared Folder Aggregation (Sammanslagning av delade mappar) används för att bygga en hierarkisk vy av flera filservrar och delade filareor på nätverket. Den här funktionen kan lägga samman alla delade mappar i det lokala nätverket i en "portal folder" (portalmapp) på vår NAS. Istället för att behöva tänka på ett specifikt maskinnamn för varje uppsättning av filer kan användare lätt komma åt alla delade mappar genom att gå till portalmappen.

Observera:

  • Den här funktionen tillhandahålls av Samba. Därför kan du endast använda den här funktionen på Microsofts nätverkstjänst.
  • Den här guiden presenterar ett konfigurationsexempel på konfiguration av delad på QNAP Turbo NAS. Testmiljön är upplagd som i figur 1 och tabell 1.

Antaganden:

I illustrerande syfte har gäster fullständiga åtkomsträttigheter till alla delade fjärrmappar. Om du har åtkomstkontroll på delade fjärrmappar bör du konsolidera med Microsoft Active Directory i din produktionsmiljö.

System Värdnamn IP-adress  
QNAP NAS mynas

 

192.168.1.10 Namn på portalmapp: ShareRoot
Länknamn:
linka: länk till den delade mappen på värd A
linkb: länk till den delade mappen på värd B
Värd A (Windows XP) Appolo 192.168.1.100 Namn på fjärresurs: shared_software
Värd B (Windows 2003) Diana 192.168.1.200 Namn på fjärresurs: public_software
Klient-PC Pcman 192.168.1.120  

Tabell 1: Testmiljö

Figur 1: Testmiljö

Konfigurationsinformation

1. Inloggning NAS webbaserat hanteringsgränssnitt. Gå till "Access Right Management" (Hantera åtkomsträttigheter) > "Share Folders" (Dela mappar) > "Folder Aggregation" (Sammanslagning av mappar).

2. Skapa en portalmapp
Klicka på "Create A Portal Folder" (Skapa en portalmapp). En dialogbox visas. Skriv "ShareRoot" i fältet "Folder Name" (Mappnamn). Välj att inte gömma portalmappen. Klicka på "APPLY" (Använd).

3. Skapa länkar för fjärrdelning
Klicka på "Link Configuration" (Länkkonfiguration) i fältet "Action" (Åtgärd). Ange följande inställningar för länk 1 och länk 2:

Länk Namn Värdnamn Delad fjärrmapp
1 linka Appolo shared_software
2 linkb 192.168.1.200 public_software

Observera:

  • Försäkra dig om att du har skapat delade mappar på både värden Appolo och Diana.
  • Du kan antingen ange NetBIOS-namnet eller IP-adressen i fältet för värdnamnet.

4. Kontrollera sammanslagning av delade mappar
För att verifiera om konfigurationen har lyckats måste vi skapa en vanlig textfil i den delade mappen på varje värd, Appolo och Diana. Låt oss ställa in filnamnet som "host_appolo.txt" på värden Appolo och "host_diana.txt" på värden Diana.

Använd nu vår klient-PC "Pcman" för att ansluta till QNAP NAS.
#1. Logga in på QNAP NAS med \\mynas or \\192.168.1.10
#2. Du kommer att få se mappnamnet "ShareRoot". Du kan få se två undermappar, "linka" och "linkb" när du har angivit "ShareRoot".
#3. När du klickar på "linka", kommer du att få se "host_appolo.txt" och du kommer att få se "host_diana.txt" när du har angivit mappen "linkb".

Lanseringsdatum: 2013-05-08
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 60% procent.