QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Användning av en QNAP Thunderbolt NAS för att installera ett höghastighetssystem för fildelning

Att överföra en stor fil eller en stor mängd småfiler kan vara tidskrävande. Även om 10 gigabit-Ethernet-nätverk kan minska den totala överföringstiden på Windows-system kan detta vara svårare att uppnå på Mac-system.

En QNAP-Thunderbolt-NAS är den perfekta lösningen för Mac- och Windows-användare med Thunderbolt-utrustade datorer för att uppfylla behov för 4K-arbetsflöden, fillagring och säkerhetskopiering. QTS (operativsystemet i en QNAP-NAS) stöder Thunderbolt-nätverk för anslutning av din NAS till andra system som en Ethernet-anslutning. Varje Thunderbolt-anslutning kan kaskadkoppla (kedjekoppla) upp till sex enheter (lagringsenheter och datorer) genom en enda port utan behov av något nätnav eller växel. Thunderbolt som en Ethernet-anslutning är kompatibel med alla nätverkstjänster (till exempel fildelning, FTP och andra tjänster). I den här handledningen ges en översikt över hur du konfigurerar ett Thunderbolt-nätverk mellan NAS-enheten och dina datorer.

OBS!

 1. Antal Thunderbolt-gränssnitt varierar beroende på NAS-modell.
 2. Kontrollera med tillverkaren av enheten om enheten stöder Thunderbolt-kedjekoppling.
 3. Det totala antalet anslutningar i en kedjekoppling påverkar systemets totala prestanda.
 4. En Mac av version OS X El Capitan 10.11 (eller senare) krävs.

Konfigurera Thunderbolt-nätverk på NAS-enheten

1. Öppna Qfinder Pro för att hitta din NAS, och dubbelklicka på den för att öppna inloggningssidan. Qfinder Pro är ett hjälpprogram för Windows, Mac och Linux som gör det möjligt för dig att snabbt hitta och få tillgång till en QNAP-NAS via ett LAN-nätverk. Följ den här länken för att ladda ned Qfinder Pro: QNAP-hjälpprogram.

2. Logga in till NAS-enheten som administratör. Gå till ”Main Menu” (Huvudmenyn) > ”Network & Virtual Switch” (Nätverksväxlar och virtuella växlar) > ”Interfaces” (Gränssnitt) > ”Thunderbolt”.

 1. Klicka på ”Edit” (redigera) under ”Thunderbolt Bridge Address” (Thunderbolt-bryggadress) för att konfigurera Thunderbolts nätverksinställningar.
 2. Som standard tilldelar Thunderbolt automatiskt IP-adresser. Om din nätverksmiljö kräver statiska IP-adresser väljer du ”Use static IP address” (använd statisk IP-adress) (om du använder iSCSI, NFS eller någon annan fildelningstjänst för att montera nätverksenheter använder du en statisk IP-adress för att öka tillförlitligheten).
 3. Efter att du tillämpat inställningarna ska du kunna se korrekt IP-adress för Thunderbolt-porten. För att kontrollera anslutningsstatusen kan du gå till ”System Settings” (Systeminställningar) > ”System Status” (Systemstatus) och välja fliken ”Network Status” (nätverksstatus).
 4. För att konfigurera nätverksinställningarna för Thunderbolt-portarna på din Mac går du till ”Apple menu” (Apple-menyn) > ”System Preferences” (Systeminställningar) > ”Network” (Nätverk), och väljer sedan ”Thunderbolt Bridge” (Thunderbolt-brygga) i listan med nätverksanslutningstjänster. Som standard får datorer som använder Thunderbolt i en nätverksmiljö automatiskt en IPv4-adress via DHCP. Om du har ställt in en statisk PI-adress så ska du konfigurerar IP-adressen manuellt. Se ”Manually set Thunderbolt IP addresses” (manuell inställning av IP-adresser för thunderbolt)

Konfigurera fildelning och få tillgång till delade objekt på ett nätverk

En QNAP-NAS erbjuder olika former av filtjänster så att andra operativsystem kan ansluta till din NAS med inbyggda verktyg eller vanliga tillämpningsprogram. Dessa former av filtjänster inkluderar:

 • AFP (Apple Filing Protocol)
 • NFS (Network File System)
 • SMB/CIFS (Microsoft File Sharing)
 • Filöverföringsprotokoll (FTP: File Transfer Protocol)
 • WebDAV

För att dela med andra datorer slår du bara på den tjänst som du vill använda i ”Network Services” (nätverkstjänster) (på ”Control Panel” (kontrollpanelen) på NAS-enheten, och använder sedan någon av följande metoder för att ansluta till din NAS från din Mac: ”Network Drives” (nätverksenheter) i Qfinder Pro, ”Network” och “Connect to Server” i Apple Finders meny ”Go”.

Använda Qfinder Pro

1. Öppna Qfinder Pro och välj ”Network Drives” (nätverksenheter).

2. Välj protokoll, och ange sedan namnet på den mapp du vill montera. Om du inte anger något namn på den delade mappen kan du välja den när du skriver in ditt användarnamn och lösenord.

3. Ange ditt användarnamn och lösenord för NAS-enheten.

4. Ange de mappar du vill få tillgång till. Se till att du har åtkomstprivilegier för de delade mapparna.

5. De anslutna mapparna kommer att visas i Finder.

Använda ”Network” (nätverk) i menyn ”Go”

Funktionen ”Network” (nätverk) visar allt som finns tillgängligt i ditt nätverk i Finder-fönstret. Det kan hända att du måste aktivera tjänsten Bonjour först. Bonjour är ett TCP/IP-baserat reklam- och upptäcktsprotokoll som används av Mac-datorer. Genom att aktivera Bonjour visas annonser för tillgängliga tjänster, t.ex. fildelning samt användning av skrivare och fjärrhögtalare (används av iTunes och Apple TV), i hela nätverket.

du kan aktivera Bonjour från ”Control Panel” (Kontrollpanel) > “Network Services” (Nätverkstjänster) > “Service Discovery” (Tjänstidentifiering) > “Bonjour”.

1. På en Mac-dator går du till ”Finder” > ”Go”, och väljer sedan ”Network” (nätverk).

2. Välj sedan IP-adressen för NAS-enhetens Thunderbolt-port.

3. Ange de mappar du vill få tillgång till.

4. De anslutna mapparna kommer att visas i avsnittet ”Shared” (delade) i alla Finder-fönster.

Använda ”Connect to Server” (anslut till server) i menyn ”Go”

Använd funktionen ”Connect to Server” (anslut till server) för att ansluta direkt till NAS-enheten. Till exempel kan du ansluta till Microsoft File Sharing (SMB), som erbjuds av NAS-enheten.

Aktivera Microsoft fildelning (SMB) från ”Control Panel” (Kontrollpanel) > ”Network Services” (Nätverkstjänster) > ”Win/Mac/NFS” > ”Microsoft Networking” (Microsoftnätverk)

1. Välj ”Go” > ”Connect To” (Anslut till), och ange en webbadress, en IP-adress eller ett DNS-namn.

2. Skriv in nätverksadressen för datorn i fältet ”Server Address” (serveradress) genom att använda något av dessa format:

smb://DNS-namn/resursnamn
smb://IP-adress/resursnamn

Om du använder andra tjänster än SMB går du till Nätverksadressformat för delade datorer och servrar

Om du inte specificerar den delade mappen som en del av IP-adressen kan du välja den efter att du skrivit in ditt användarnamn och lösenord.

3. Följ anvisningarna på skärmen för att ange användarnamn och lösenord. Du behöver behörighet att komma åt delade mappar. Välj ”Remember this password in my keychain” (Kom ihåg detta lösenord i min nyckelring), för att göra det lättare att ansluta till datorn i framtiden.

4. Välj den delade mapp som du vill få tillgång till.

5. Ikonen för delad mapp ska synas i Finder-fönstrets sidopanel eller på skrivbordet.

Hämta IP-adressen för Thunderbolt-porten

Det finns två sätt att hämta IP-adressen för NAS-enhetens Thunderbolt-port på enligt vad som visas nedan:

 • Använd LCD-skärmen. Tryck på ”Select” (välj) för att visa Thunderbolt-portens IP-adress.
 • Logga in på NAS-enheten som administratör. Gå till ”Main Menu” (Huvudmeny) > ”Network & Virtual Switch” (Nätverk och virtuell växel) > ”Interfaces” (Gränssnitt) > ”Thunderbolt” och markera därefter IP address (IP-adress) under ”Thunderbolt Bridge Address” (Adress till thunderboltbrygga).

Ställa in Thunderbolt-IP-adresser manuellt

Det kan hända att du behöver använda en statisk IP-adress för Thunderbolt-nätverk i din nätverksmiljö. Så här konfigurerar du detta.

1. Logga in till NAS-enheten som administratör. Gå till ”Main Menu” (Huvudmenyn) > ”Network & Virtual Switch” (Nätverksväxlar och virtuella växlar) > ”Interfaces” (Gränssnitt) > ”Thunderbolt”.

2. Klicka på ”Edit” (redigera) under ”Thunderbolt Bridge Address” (Thunderbolt-bryggadress) för att konfigurera Thunderbolts nätverksinställningar.

3. Klicka på ”Apply” (använd) när du är klar.

4. Du behöver även ändra IP-adressen på din Mac. På din Mac går du till ”Apple menu” (Apple-menyn) > ”System Preferences” (Systeminställningar) > ”Network” (Nätverk), och väljer sedan ”Thunderbolt Bridge” (Thunderbolt-brygga) i listan med nätverksanslutningstjänster. Här ska du välja ”Manually” (manuellt) i snabbmenyn ”Configure IPv4” (konfigurera IPv4), och sedan konfigurera en IP-adress i samma undernät som din NAS.

Lanseringsdatum: 2015-08-18
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 71% procent.