QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Använd en Thunderbolt-NAS för att bygga en höghastighetsmiljö för mediaredigering med Adobe Premiere® Pro.

1. Utmaningar och lösningar

Begränsade dataöverföringshastigheter kan utgöra en utmaning för mediastudior som vill lagra och redigera stora mängder audiovisuellt material. För material av hög kvalitet (som 4K-videor), som det krävs mer lagringsutrymme och större bandbredd för för att kunna arbeta med med det med kort varsel, är en Thunderbolt-NAS från QNAP den idealiska lagringslösningen som ger dig följande möjligheter:

  1. Skapa en nätverksenhet som kan nås direkt i din arbetsstation.
  2. Överföra lagrat material via en höghastighetsanslutning på 20 Gbit/s.
  3. Redigera dina medier direkt på Thunderbolt-NAS-enheten.
  4. Dra fördel av kompatibilitet med vanliga redigeringsprogram, däribland Adobe Premiere® Pro, Apple Final Cut Pro® och Cyberlink Power Director®.

* Alla rubriker, namn på utgivare, varumärken, konstverk och tillhörande bilder samt allt innehåll är varumärken och/eller upphovsrättsskyddat material som tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.

2. Introduktion

2.1. Vad är en QNAP-Thunderbolt-NAS?

En QNAP-Thunderbolt-NAS, som är utrustad med Intel Thunderbolt 2-teknik, kan ge ett dataflöde på upp till 20 Gbit/s. Kombinationen av den höga överföringshastighet som DAS ger och den smidiga tillgänglighet som en NAS ger gör en Thunderbolt-NAS till en flexibel och effektiv lagringslösning för yrkesverksamma inom kreativa medier som vill effektivisera stora arbetsflöden för 4K UHD-video och design.

Dataflödet för en Thunderbolt jämfört med andra metoder.

*Överföringshastigheterna kan skilja sig åt beroende på användningsmiljön.

3. Hur du kommer igång

3.1. Konfigurera din Thunderbolt-NAS med en Windows-dator

Om NAS-enheten är ansluten direkt till datorn via Thunderbolt går du till ”Network” (nätverk) på vänstra sidan av Windows Explorer.

*Om det är första gången som NAS-enheten används måste du först initiera den genom att gå till https://start.qnap.com/.

I Windows Explorer går du till ”Network” (nätverk) och letar reda på Thunderbolt-NAS-enheten under ”Storage” (lagring). Eller så kan du visa filer på NAS-enheten genom att öppna åtkomst till den NAS-enhet som listas under ”Computer” (dator).
Om det är första gången som NAS-enheten används måste du först initiera den genom att gå till https://start.qnap.com/
Du kan använda din Thunderbolt-NAS för att lagra data genom att välja ”Network” (nätverk).

3.2. Skapa delade mappar för att lagra ditt material

För att skapa en delad mapp och lagra dina data dubbelklickar du på Thunderbolt-NAS-enheten i ”Network” (Nätverk) > ”Storage” (Lagring) för att öppna webbläsaren och logga in till QTS. I kontrollpanelen väljer du ”Privilege Settings” (Privilegieinställningar) > ”Shared Folder” (Delad mapp) > ”Create” (Skapa) > ”Create Shared Folder” (Skapa delad mapp) för att skapa en ny delad mapp.

Skapa en delad mapp speciellt för lagring av mediaprojektfilen.

3.3 Mappa Thunderbolt-NAS-enheten till datorn

En del medieredigeringsprogram stöder inte öppnande av filer från ”Network”(nätverk) i Windows Explorer. För att kringgå denna begränsning måste du mappa NAS-enheten till din dator.

För att göra detta går du till ”Network” (nätverk) på vänstra sidan av Windows Explorer och öppnar NAS-enheten. Efter att du öppnat NAS-enheten högerklickar du på en delad mapp, väljer ”Map network drives” (mappa nätverksenheter), ändrar inställningarna och klickar på ”Finish” (slutför). Du kommer att uppmanas att ange inloggningsuppgifterna för din NAS. När du uppgett dessa kommer systemet automatiskt att ansluta till Thunderbolt-NAS-enheten. Efter att anslutningen upprättats visas en ny nätverksenhet med den enhetsbeteckning som du angett på din dator. 

Gå till ”Network” (nätverk) på vänstra sidan av Windows Explorer och öppna NAS-enheten. Efter att du öppnat NAS-enheten högerklickar du på en delad mapp och väljer ”Map network drives” (mappa nätverksenheter).
Efter att du angett en enhetsbeteckning klickar du på ”Finish” (slutför) för att mappa nätverksenheten.
Den delade mappen på din Thunderbolt-NAS-enhet visas därefter som en enhet på din dator.

4. Använda Thunderbolt-NAS-enheten med Adobe Premiere®

4.1 Använda en Thunderbolt-NAS med Adobe Premiere® för att öppna projekt

När du använder Adobe Premiere® Pro för att skapa ett nytt projekt kan du använda Thunderbolt-NAS-nätverksenheten som ditt projekts mapp.

Öppna Adobe Premiere® Pro och välj ”New Project” (nytt projekt).
Du kan antingen välja Thunderbolt-NAS-enheten från ”Network” (nätverk) för att skapa ditt projekt på Thunderbolt-NAS-enheten,
eller välja den nätverksenhet som du mappade tidigare för att spara din projektfil till Thunderbolt-NAS-enheten.

4.2. Importera dina medier från Thunderbolt-NAS-enheten

Du kan importera dina medier direkt från Thunderbolt-NAS-enheten utan att spara dem till din dator genom att använda någon av funktionerna ”Import” (importera) eller ”Media Browser” (mediebläddraren). Tack vare att överföringshastigheten kan vara så hög som 20 Gbit/s kommer inga fördröjningar att uppstå för mediefilerna i ditt medieredigeringsprogram även om flera filer strömmas samtidigt.

Importera medier till ditt Adobe Premiere® Pro-projekt direkt från Thunderbolt-NAS-nätverksenheten. Eller så kan du använda funktionen ”Import” (importera).
Använd ”Media Browser” (mediebläddraren) för att använda de medier som finns lagrade på Thunderbolt-NAS-enheten med den nätverksenhet som mappats.
Det kommer att gå precis lika smidigt att förhandsgranska alla medier som finns lagrade på Thunderbolt-NAS-enheten som att förhandsgranska medier som lagras lokalt.
Till exempel är både läs- och skrivhastigheten för den mappade disken över 500 MB/s om du använder en dator med en dubbelkärnig Intel® Xeon®-processor med klockfrekvensen 2,40 GHz, som har ett RAM-minne på 32 GB, och som är ansluten till en Thunderbolt-NAS utrustad med 8 SSD-enheter under RAID 5.

4.3. Exportera ditt färdiga arbete till Thunderbolt-NAS-enheten

När du är klar kan du också exportera din produkt direkt till Thunderbolt-NAS-enheten och använda funktionerna på QTS för att snabbt dela produkten med andra. För att göra detta väljer du nätverksenheten i ”Export Settings” (exportinställningar) när du ska exportera ditt arbete.

När du har redigerat klart exporterar du ditt arbete direkt till Thunderbolt-NAS-enheten genom att välja nätverksenheten.

Efter att du sparat ditt arbete till Thunderbolt-NAS-enheten kan du enkelt dela det till andra datorer på nätverket. Användarna kan få samtidig åtkomst till datamängderna via både Thunderbolt- och Ethernet-anslutningar. Andra användare kan ansluta till den delade mapp dit ditt färdiga arbete exporterats. Ytterligare behörigheter för andra användare kan ställas in för den här mappen i menyn ”Shared Folder” (delad mapp).

För att ge behörigheter åt andra NAS-användare öppnar du först ”Control Panel” (Kontrollpanelen) > ”Privilege Settings" (Privilegieinställningar) > ”Shared Folder” (Delad mapp), och redigerar sedan behörigheterna för den mapp där ditt färdiga arbete finns sparat.
När andra användare behöver mappa en mapp på Thunderbolt-NAS-enheten kan de skriva in sina respektive inloggningsuppgifter.
Andra användare kan nu få direkt tillgång till ditt färdiga arbete från sina arbetsstationer.
Du kan även välja andra alternativ i File Station för att dela ditt färdiga arbete, t.ex. dela det via e-post eller en delningslänk.

5. Hantera Thunderbolt-NAS-nätverket

5.1. Se till att du ansluter med Thunderbolt-anslutningen

Om Thunderbolt-NAS-enheten och Windows-arbetsstationen båda är anslutna via Thunderbolt och Ethernet kan det hända att Windows övergår till att endast använda Ethernet istället. För att undvika att detta sker, och för att alltid dra nytta av Thunderbolts höga hastighet, är det möjligt att ansluta via Thunderbolt-enhetens IP-adress istället för NAS-namnet.

5.2. Hitta din Thunderbolt-NAS

Om Thunderbolt-NAS-enheten inte visas korrekt i Windows Explorers ”Network” (nätverk) efter att du anslutit den till din arbetsstation kan du skriva in Thunderbolt-NAS-enhetens IP-adress manuellt. För att göra detta ansluter du först till NAS-enheten via Thunderbolt, och trycker sedan på knappen ”Select” (välj) på NAS-enhetens framsida för att få reda på dess Thunderbolt-IP-adress.

Tryck på knappen ”Select” (välj) på NAS-enhetens framsida för att få reda på dess Thunderbolt-IP-adress efter att du anslutit till din arbetsstation.

5.3. Ansluta till webbadministrationsgränssnittet och nätverksresurser via Thunderbolt-IP-adressen

Efter att du tagit reda på Thunderbolt-IP-adressen öppnar du webbläsaren och skriver in den. Om det behövs kan du även lägga till portnumret. Därigenom kan datorn öppna QTS på Thunderbolt-NAS-enheten. Du kan få direkt tillgång till datamängderna på Thunderbolt-NAS-enheten genom att skriva in IP-adressen i Windows Explorers adressfält.

* Kontrollera att Windows är uppdaterat och att de senaste drivrutinerna installerats så att din arbetsstation kan ansluta till Thunderbolt-NAS-enheten via Thunderbolt-IP-adressen.

Du kan skriva in Thunderbolt-IP-adressen i både webbläsaren och Windows Explorer för att ansluta till NAS-enheten via Thunderbolt.

5.4. Ställa in en statisk IP-adress

I vissa fall kan det vara nödvändigt att ställa in en statisk IP-adress för Thunderbolt-gränssnittet. Till exempel kan det krävas för vissa videoredigeringsprogram att du ansluter till Thunderbolt-NAS-enheten med hjälp av iSCSI. I NAS-enhetens avsnitt ”Thunderbolt Management” (Thunderbolt-hantering) kan du övervaka uppladdnings- och nedladdningshastigheterna samt ställa in en statisk IP-adress för Thunderbolt-NAS-gränssnittet. För att göra detta klickar du på redigeringsikonen i ”Thunderbolt NAS Management” (Thunderbolt-NAS-hantering) på QTS-kontrollpanelen.

Övervaka uppladdnings-/nedladdningshastigheter i ”Thunderbolt Management” (Thunderbolt-hantering), och ändra Thunderbolt-IP-adressen i QTS.
Klicka på redigeringsikonen i ”Thunderbolt Management” (Thunderbolt-hantering) för att ställa in en statisk IP-adress för din Thunderbolt-NAS.
Lanseringsdatum: 2015-09-01
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 60% procent.