QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför kopplar min dator automatiskt från en filbaserad tunt allokerad iSCSI LUN när LUN-enheten inte har mer faktiskt lagringsutrymme?

Tillämpade modeller:

Svar:

Det här är en inbyggd skyddsmekanism som används av Windows. Klicka på följande länk för mer information.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj674351.aspx

Inställning för permanent resursöverbelastning.
Permanent resursöverbelastning är en fast gräns för LUN-enhetens kapacitetsförbrukning. Detta förhindrar att LUN-enheter oväntat använder kapacitet som behövs av andra LUN-enheter. Om resursöverbelastningen är permanent kan inte lagringsmatrisen allokera mer resurser till LUN-enheten. Partitionshanteraren i Windows ställer in att LUN-enheten ska vara offline när tröskelvärdet för permanent resursöverbelastning har uppnåtts.

Om du hamnar i den här situationen utökar du lagringsutrymmet på din QNAP-NAS eller tar bort onödiga filer för att frigöra lagringsutrymme för iSCSI LUN-enheten.

Lanseringsdatum: 2015-07-08
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com