QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför kan jag inte logga in med en användare? Jag har redan tilldelat användaren läs- och skrivbehörighet eller endast läsbehörighet. (Varför kan jag inte skriva data till en delad mapp? Jag har redan tilldelat användaren läs- och skrivbehörighet.)

Tillämpade modeller:

Svar:

Svaren på ovanstående två frågor är samma; prioritering av åtkomsträttigheter:
Neka > Läs- och skrivbehörighet > Läsbehörighet > Tomt (ingen inställning).

Exempel 1:
”UserA” (användare A) är medlem i ”UserGroup” (användargrupp). Om du ger ”UserA” (användare A) läs- och skrivbehörighet eller endast läsbehörighet för den delade mappen ”Public” (allmän) och på samma gång ger ”UserGroup” (användargrupp) nekad åtkomstbehörighet för mappen ”Public” (allmän) så blir följden, i enlighet med ovanstående åtkomstregel, att åtkomsträttigheten för ”UserA” (användare A) är nekad.

Exempel 2:
”UserB” (användare B) är medlem i ”UserGroup” (användargrupp). Om du ger ”UserB” (användare B) endast läsbehörighet för den delade mappen ”Qmultimedia” och på samma gång ger ”UserGroup” (användargrupp) läs- och skrivbehörighet för den delade mappen ”Qmultimedia” så blir följden, i enlighet med ovanstående åtkomstregel, att åtkomsträttigheten för ”UserB” (användare B) är läs- och skrivbehörighet.

Exempel 3:
”UserC” (användare C) är medlem i ”UserGroupA” (användargrupp A) och ”UserGroupB” (användargrupp B). För den delade mappen ”Qdownload" ger du "UserGroupA” (användargrupp A) läs- och skrivbehörighet och ”UserGroupB” (användargrupp B) endast läsbehörighet. För ”UserC” (användare C) konfigurerar du ingen åtkomsträttighet (tomt), med följden att åtkomsträttigheten för ”UserC” (användare C) är läs- och skrivbehörighet.

OBS! Alla användare är i gruppen ”everyone” (alla) som standard; kontrollera åtkomsträttigheten för ”everyone” (alla) för eventuella konflikter.

Lanseringsdatum: 2013-04-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 22% procent.