QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför har borttagna användarkonton fortfarande åtkomstbehörighet till mappar, och varför visas namnen på dessa konton som nummer?

Tillämpade modeller:

Svar:

Under vissa omständigheter (behörigheter som överförts till en annan användare osv.) kan det hända att borttagna användarkonton fortfarande har åtkomstbehörighet till mappar. Eftersom dessa användarkonton inte längre finns visas endast ett nummer (kontots UID-nummer). För att fullständigt ta bort alla behörigheter för dessa konton kan du ändra behörigheterna för respektive UID-nummer i "Control Panel" > "Privilege Settings" > "Shared Folders" > "Edit Shared Folder Permission" (Kontrollpanelen > Privilegieinställningar > Delade mappar > Redigera behörigheter för delade mappar).

Lanseringsdatum: 2016-09-23
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com