QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Kommer tagning av ögonblicksbild att påverka prestandan, och i sådant fall hur mycket?

Tillämpade modeller:

Svar:

Efter att du tagit en ögonblicksbild kan det hända att volymens/LUN:ens prestanda påverkas av storlek på filerna och antalet filer i ögonblicksbilden. Om de skrivna datamängderna är mer utspridda kan inverkan på prestandan bli märkbar (mellan 5 och 30 procent). Om du kräver konstant hög prestanda kan du välja att inte använda ögonblicksbildsfunktionen för att säkerställa en stabil prestandanivå.

Lanseringsdatum: 2015-07-09
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com