QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe video’s te beheren met Video Station?

Overzicht

Video Station (5.0) is een beheertool dat gebruikt wordt om uw videobestanden te organiseren op uw QNAP NAS. U kunt video's classificeren in uw persoonlijke collecties en ze dan online delen met vrienden en familie. 

 

Video Station starten

Zorg ervoor dat de Video Station geïnstalleerd is en ingeschakeld in de App Center.

Video's importeren naar de QNAP NAS

Permissies op gedeelde mappen bepalen uw toegang tot bestanden. Gebruikers met lees/schrijf en alleen-lezen toegang kunnen alle video's in een map zien. Echter, alleen gebruikers met schrijf-toegang mogen videobestanden uploaden naar een gedeelde map.

 1. Klik op “ ” in de menubalk.
 2. Selecteer de doelmap waarnaar u de bestanden wilt uploaden.
 3. Selecteer de regel voor duplicaat-bestanden.
 4. Klik op “Upload from PC” (Vanaf PC uploaden) of sleep de bestanden naar het Upload-venster.
 5. Klik op "OK".

  Tip: Om grote aantallen bestanden of mappen te importeren, voer de stappen uit beschreven in de onderstaande tabel. U kunt ook bestanden uploaden gebruikmakend van Video Station, File Station, FTP of via Qfile vanaf uw mobiele toestel.
  Opgelet:
  • Video-thumbnails zullen automatisch gegenereerd worden om het bekijken te vergemakkelijken.
  • De tijd die nodig is om de thumbnails te genereren hangt af van het NAS-model en het aantal multimedia-bestanden.

Een nieuwe gedeelde map creëren

 1. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Privilege Settings" (Privilege-instellingen) > "Shared Folders" (Gedeelde mappen).
 2. Klik op "Create" (Creëren) > "Shared Folder" (Gedeelde map).
 3. Verstrek de volgende informatie.
  1. Mapnaam
  2. Commentaar (optioneel)
  3. Schijfvolume
  4. Pad
 4. (Optioneel) Klik naast "Configure access privilege for users" op “Edit” (Bewerken) en selecteer dan de permissie voor elke gebruiker.
  1. RO – Read Only (Alleen lezen)
  2. RW – Read/Write (Lezen/Schrijven)
  3. Deny – No access (Ontzeggen - Geen toegang)
 5. (Optioneel) Klik naast "Folder Encryption" op “Edit” (Bewerken).
  1. Selecteer “Encryption” (Encryptie).
  2. Typ en verifieer het wachtwoord
  3. (Optioneel) Selecteer “Save encryption key” (Coderingssleutel bewaren).
 6. (Optioneel) Klik naast "Advanced settings" op “Edit” (Bewerken) en selecteer dan alles wat van toepassing is.

Een videoclassificatie gebruiken

Gebruik videoclassificatie om uw video's te beheren. Met Video Station kunt u de volgende taken uitvoeren.

Een standaard classificatie toewijzen

 1. Ga naar “Settings” (Instellingen) > “Classification settings” (Classificatie-instellingen).
 2. Klik op een videoclassificatie en klik daarna op “+Add” (Toevoegen).
 3. Selecteer de map met inhoud.
 4. Selecteer de standaard classificatie.
 5. Selecteer “Apply the classification to all videos in the folder” (De classificatie toepassen op alle video's in de map).
 6. Klik op "OK".

De classificatie veranderen

Een van de volgende taken uitvoeren

 • Sleep de bestanden naar de nieuwe classificatie in het linker paneel.
 • Klik op of rechtsklik op een thumbnail en selecteer dan “Information” om een nieuwe classificatie te selecteren.

Een nieuwe classificatie creëren

 1. Ga naar “Settings” (Instellingen) > “Classification settings” (Classificatie-instellingen).
 2. Klik op “Add classification” (Classificatie toevoegen).
 3. Typ een classificatienaam in.
 4. Klik op "Create" (Aanmaken).
Opgelet:
 • Video Station ondersteunt een maximum van 16 nieuwe classificaties.

Films en tv-series beheren

Video Station downloadt automatisch gerelateerde informatie (poster, regisseur, acteurs, enz.) voor video's die zijn geclassificeerd als films (movies) of tv-shows. Met Video Station kunt u de volgende taken uitvoeren.

Media add-ons installeren

QNAP biedt media add-ons voor gebruikers om online databases toe te voegen aan Video Station. Voor video's geclassificeerd als films of tv-shows, kunnen add-ons media verrijken met belangrijke informatie, zoals poster, jaar, regisseur en cast. Om add-ons te installeren, ga naar “Control Panel” (Configuratiescherm) > “Applications” (Toepassingen) > “Multimedia Management” > “Media Add-on”.

Na het installeren van media add-ons, ga naar “Settings” (Instellingen) in Video Station en selecteer de online database waar uw voorkeur naar uitgaat (de standaard database is IMDB).

Video-informatie bewerken

 1. Klik op of rechtsklik op een thumbnail en selecteer dan “Information” (Informatie).
 2. Klik op of “Search the Internet for introduction” (Zoek op internet naar een inleiding).
 3. Typ een sleutelwoord in en klik dan op “Search” (Zoeken).
 4. Selecteer de relevante informatie uit de zoekresultaten.
 5. Klik op "Apply" (Toepassen).

De posters veranderen

 1. Klik op of rechtsklik op een thumbnail en selecteer dan “Information” (Informatie).
 2. Klik op “Change poster” (Poster veranderen).
 3. Klik op “Upload” of “Import poster from URL” (Poster uit URL importeren).

Films en tv-shows beheren

Video Station laat u alleen video's zien van een specifiek genre.

 1. Ga naar “Movies” (Films) of “TV shows”.
 2. Klik op “Filter” en selecteer dan het genre.

Mapregels gebruiken

Video Station classificeert automatisch tv-shows op basis van hun seizoen, episode en titel als u bestanden rangschikt en benoemt in een specifieke volgorde. Om video's correct te categoriseren moet u deze regels volgen:

 1. Mapregel: Creëer in uw standaard map voor “TV Shows” een map met dezelfde naam als de tv-show en upload de gerelateerde informatie naar deze map.
 2. Bestandsnaamregel: Benoemd uw video's in het formaat [TV show name-Season-Episode]. Bijvoorbeeld, de eerste episode van een show moet de naam hebben “Show Name.S01E01”.


Het afspelen van video hervatten

Video Station onthoudt afspeelinformatie. Om het afspelen van een video te hervatten, klik op op de thumbnail of rechtsklik en selecteer "Information" (Informatie) > “Play” (Afspelen).


Videocollecties creëren

Een videocollectie is een virtuele map die u gebruiken kunt om video's te verzamelen.

Video's aan een collectie toevoegen

Een van de volgende taken uitvoeren.

 • Sleep de bestanden naar de nieuwe classificatie in het linker paneel.
 • Klik op of rechtsklik op een thumbnail en selecteer dan “Information” om “Copy to Collection” (Naar collectie kopiëren) te selecteren.

  Tip: U kunt video's plaatsen in een standaard collectie zoals “My Favorite” (Mijn favoriet).
  Als alternatief kunt u klikken op om een nieuwe collectie te creëren.

Een slimme collectie creëren

Een slimme collectie verzamelt automatisch video's die aan bepaalde criteria voldoen. Om een slimme collectie te creëren, klik op in de menubalk. Na het aanmaken van een slimme collectie, kunt u uw eigen criteria vaststellen, zodat deze alleen de inhoud zal bevatten die u wilt. Bijvoorbeeld, als u HD-video's wilt verzamelen, kunt u "resolution" selecteren en de resolutie specificeren waar uw voorkeur naar uitgaat.

Nadat u een besluit over de criteria genomen heeft, gaat de slimme collectie automatisch alle video's verzamelen die voldoen aan uw criteria.

De actie-balk gebruiken

 1. "Advanced Search" (Geavanceerd zoeken)
  Klik op en specificeer de zoekcriteria.

  Tip: Het gebruik van specifieke zoek-parameters kan helpen uw zoekresultaten te verbeteren.
 2. "Settings" (Instellingen)
  Klik op “Settings” (Instellingen) om toegang te krijgen tot "Settings", "Quick Start", "Help" en "About" (Over)
  U kunt het volgende configureren in het instellingen-venster.
  • "Classification settings" (Classificatie instellingen): U kunt nieuwe classificaties toevoegen of nieuwe media-mappen toevoegen aan bestaande classificaties en beslissen of een show getoond of verborgen moet worden in de map-inhoud. U kunt ook meer data-bronnen toevoegen aan films en tv-shows.
  • "Search subtitles" (Ondertiteling zoeken): Beslis of u bij zoeken naar ondertiteling in Internet databases wilt zoeken in de talen die u verkiest. U kunt ook inloggen op "OpenSubtitles" wanneer u zoekt naar ondertiteling.
  • Privilege: Beslis of NAS-gebruikers en domeingebruikers gebruik mogen maken van on-the-fly transcodering en multi-zone streaming.
  • "Miscellaneous" (Diversen): Selecteer de standaard map voor video-uploads.
 3. Multi-zone control display
  Video Station ondersteunt multi-zone control display, waardoor u video's kunt streamen vanuit uw QNAP NAS naar media-apparaten die ondersteuning bieden aan DLNA of AirPlay (Apple TV, Samsung Smart TV, Xbox One, etc.) en die in hetzelfde subnet liggen. U kunt rechtsklikken op thumbnails, “streaming to” selecteren en een apparaat kiezen. U kunt ook klikken op en dan video's slepen naar een media-apparaat.


  U kunt meerdere video's streamen naar hetzelfde media-apparaat op uw netwerk. U kunt er ook voor kiezen video's toe te voegen aan een afspeellijst of de video die momenteel afgespeeld wordt op het apparaat te vervangen.

  U kunt ook video's streamen naar verschillende media-apparaten.
  Opgelet:
  • De media-apparaten moeten zich op hetzelfde netwerk bevinden als uw NAS.
  • De “Media Streaming add-on” moet geïnstalleerd zijn in de App Center om Chromecast in te schakelen.
  • Het uitschakelen van de DLNA media-server of Bonjour zal leiden tot storingen bij Chromecast en Airplay.
 4. "Viewing Mode" (Weergavemodus)
  Er zijn twee weergavemodi in Video Station: “Show items as icons” (Items als iconen weergeven) en “Show items in a list” (Alle items in een lijst weergeven).
 5. Index
  U kunt uw video's indexeren op basis van hun titel, datum van import, duur, resolutie, kleurlabel of waardering.
 6. Filter
  U kunt video's filteren op genre, jaar, regisseur of cast.

  Opgelet:
  • Deze functie ondersteunt alleen video's geclassificeerd als movies of tv-shows.
 7. Video Transcodering
  Om video's te converteren naar een formaat compatibel met uw media-apparaten, voer dan een de volgende stappen uit.
  • Rechtsklik op een video en selecteer dan “Add to Transcode” (Aan Transcode toevoegen).
  • Selecteer een video en klik dan op in de menubalk.
  U kunt de resolutie, audio-track en andere attributen van de video specificeren. Als u een video transcodeert in de videospeler, wordt de ondertiteling ondergebracht in de omgezette video.

  Opgelet:
  • De duur van de video-conversie hangt af van het NAS-model en beschikbare computing-resources.
  • Omgezette video's zullen opgeslagen worden in een map genaamd “@Transcode” in de originele videomap.
  • Om video's te transcoderen, moet u transcodering inschakelen in de "Control Panel" (Configuratiescherm).
  • Ondertiteling kan ondergebracht worden met 'time shift' in “Adjust Subtitles” (Ondertiteling aanpassen).
 8. Video's uploaden
  1. Klik op in de menubalk.
  2. Selecteer de doelmap waarnaar u de bestanden wilt uploaden.
  3. Selecteer de regel voor duplicaat-bestanden.
  4. Klik op “Upload from PC” (Vanaf PC uploaden) of sleep de bestanden naar het Upload-venster.
  5. Klik op "OK".
 9. "Downloading Videos" (Video's downloaden)
  Om video's te downloaden, klik op en selecteer “Download” of “Download with subtitles” (Downloaden met ondertiteling).
 10. "Sharing Videos" (Video's delen)
  Klik op of rechtsklik op thumbnails en selecteer dan “Share” (Delen).

  Met Video Station kunt u:
  • Video's delen via e-mail, sociale netwerksites, of het delen van links.
  • Het creëren van een link gebruikmakend van SSL garandeert de beveiliging van uw gedeelde bestanden.
  • Stel een verloopdatum in, waarna andere gebruikers niet langer toegang hebben tot uw gedeelde bestanden.
  • Bescherm uw gedeelde bestanden met een wachtwoord. Andere gebruikers moeten het wachtwoord invullen om de gedeelde bestanden te ontgrendelen.
  • "Sharing via email" (Delen via e-mail)
   Om video's te delen per e-mail, klik op “Add email account” (E-mailaccount toevoegen) > “Options” (Opties).


   Als alternatief, klik op om uw e-mailaccount in te stellen.
  • "Sharing via social networks" (Delen via sociale netwerken)
   U kunt video's delen via sociale netwerksites zoals Facebook, Twitter en Weibo.

   U kunt ook video's uploaden naar YouTube en YOUKU. Om de voortgang van de upload te controleren, klik op “Background Task” (Achtergrondtaak).
  • "Sharing via links" (Delen via links)
   U kunt deellinks creëren in URL- of HTML-formaat die u kunt onderbrengen in uw website of blog.
 11. "Select Multiple Items" (Meerdere items selecteren)
  Om het selecteren van meedere items in te schakelen, klik op in de menubalk. Lege cirkels zullen dan verschijnen in de linkerbovenhoek van video-thumbnails. Klik op de cirkels om de video's te selecteren die u wilt gebruiken voor verdere bewerkingen. U kunt ook alle video's selecteren of de-selecteren op de huidige pagina.

Deelcentrum

Klik op “Shared Center” (Deelcentrum) om de details van uw deelgeschiedenis te bekijken. U kunt ook klikken op om video's opnieuw te delen.

Videospeler

 1. "Streaming to" (Streamen naar)
  Klik op om video's te streamen naar media-apparaten op uw netwerk.
 2. "Add to Transcode" (Aan transcode toevoegen)
  U kunt de resolutie, sound-track en andere attributen kiezen. U kunt ook de huidige ondertiteling onderbrengen in de omgezette video.

 3. "Bookmark" (Bladwijzer)

  Door het creëren van bladwijzers kunt u snel specifieke onderdelen van een video lokaliseren voor de volgende keer dat u die afspeelt.
  1. Klik op om uw favoriete momenten te markeren en van commentaar te voorzien.
  2. Voeg een beschrijving of commentaar toe bij het moment en klik dan op “Add” (Toevoegen).

   U kunt uw bladwijzers zien op de voortgangsbalk wanneer u de video afspeelt.
 4. "Displaying Subtitles" (Ondertiteling weergeven)
  Er zijn drie manieren om ondertiteling toe te voegen:
  1. Sla het ondertitelingsbestand op in dezelfde map als het videobestand en geef ze dezelfde bestandsnaam.
  2. Klik op "Import subtitles" (Ondertiteling importeren) om ondertitelingsbestanden te uploaden vanuit uw lokale apparaat.
  3. Klik op “Search for subtitles” (Naar ondertiteling zoeken) om te zoeken naar ondertiteling in online ondertitelingsdatabases.
  Opgelet:
  • "Import subtitles" (Ondertiteling importeren) en "Search for subtitles" (Naar ondertiteling zoeken) worden alleen ondersteund vanaf firmware 4.2.0.
  • Ondersteunde bestandsformaten voor ondertiteling: .srt, .ass en .ssa.


  Tip: U kunt schakelen tussen verschillende talen als ondertitelingsbestanden beschikbaar zijn.

  "Adding Subtitles from the Video Player" (Ondertiteling toevoegen vanuit de Videospeler)

  Een van de volgende stappen uitvoeren.
  • Klik op "Import subtitles" (Ondertiteling importeren) om ondertitelingsbestanden te uploaden vanuit de NAS of uw lokale apparaat.
  • Klik op "Search for subtitles" (Zoeken naar ondertiteling).


   Tip: U kunt het lettertype, de grootte en de kleur van de ondertiteling aanpassen, of deze voorwaarts of achterwaarts bewegen tijdens het afspelen van een video.

   Opgelet:
   • Video Station geeft ondertiteling weer in .MKV en .ISO bestandsformaten.
   • U moet de CodexPach add-on installeren en gebruikmaken van on-the-fly transcodering.

Ondertiteling omzetten

Om ondertitelingsbestanden te converteren die niet compatibel zijn met Video Station, raadt QNAP het gebruik van Aegisub aan. Voor meer informatie gaat u naar http://wikipedia.org/wiki/Aegisub

Aegisub downloaden en installeren:

 1. Ga naar http://www.aegisub.org/ en selecteer het installatiepakket voor uw besturingssysteem.
 2. Als Aegisub eenmaal geïnstalleerd is, ga naar “File” (Bestand) > "Open Subtitles" (Ondertiteling openen) en selecteer dan het ondertitelingsbestand.
 3. Klik op "Export Subtitles" (Ondertiteling exporteren), selecteer "UTF-8" formaat, en klik op "Export".

Geavanceerd beheer (Media Library)

Media Library scant multimediabestanden in de aangewezen mediamappen en importeert ze naar multimediatoepassingen. U kunt ervoor kiezen een scan handmatig te starten of een scan in te plannen. U kunt ook Media Library configureren om alleen bepaalde mappen of mediatypen te scannen.

Om een handmatige of ingeplande scan uit te voeren, ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm) > "Applications" (Toepassingen) > "Multimedia Management" > “Media Library” en selecteer dan uw favoriete scan-methode onder "Scan Settings" (Scan-instellingen).

Opgelet: Photo Station, Music Station, Video Station en DLNA Media Server delen de mappen van de Media Library. Elke verandering van de Media Library mappen heeft invloed op al deze toepassingen.

Uitgavedatum: 2014-04-08
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
45% van de mensen vond dit nuttig