QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe op een a Windows Server 2012 R2 een failover-cluster gemaakt kan worden gebruikmakend van QNAP Virtualization Station (server nodes) en NAS iSCSI-doelen (gedeelde opslag)?

Deze tutorial beschrijft hoe u virtuele machines (VM's), die op Windows Server 2012 R2 geïnstalleerd zijn, kunt gebruiken als knooppunten voor Windows Failover Cluster. Met QNAP Virtualization Station, door het creëren van een VM als knooppunt van een cluster, kunt u gemakkelijk een failover-cluster bouwen voor het beschermen van bedrijfskritische applicaties die draaien op Windows Server 2012 R2. Bijvoorbeeld, als u een AD-server in uw IT-omgeving heeft, dan kunt u met de QNAP NAS een VM maken als back-upserver. Als de AD-server down is, kan de VM de service overnemen binnen het Windows failover-cluster.

Opgelet: een gedeelde opslag is nodig voor het maken van een Windows Server 2012 failover-cluster, dus in deze tutorial gaan we NAS iSCSI-doelen gebruiken als gedeelde opslag.

 

Wat is een failover-cluster?
Het is een groep servers (fysiek of virtueel) die een hoge beschikbaarheid van applicaties en diensten kunnen handhaven. Een server kan worden gezien als een knooppunt van een cluster. Als een van de servers uitvalt, kan een andere server (knooppunt) in het cluster zijn werklast overnemen en zorgen dat kritische applicaties niet onderbroken worden, en de downtime minimaliseren. Dit mechanisme is bekend als failover. (Rouse 2012)

Vereisten

 • Windows Server 2012 R2 VM is geïnstalleerd in de Virtualization Station en soortgelijke configuraties met uw product server. Zoals hieronder weergegeven is, laat het geselecteerde oranje gebied de geïnstalleerde Windows Server VM op de QNAP NAS zien en maakt gebruikt van de ‘virtuele switch’ op het netwerk om netwerkinterfaces met elkaar te verbinden. (Meer informatie over virtuele switches.)
 • Een extra netwerkverbinding is nodig om twee Windows-servers met elkaar te verbinden in het cluster en de gedeelde NAS-opslag. De onderstaande gele verbinding wordt gebruikt om elk knooppunt van het cluster te delen; terwijl de blauwe de knooppunten verbindt met de gedeelde NAS-opslag.

NAS instellingen

 1. iSCSI-opslag aanmaken
  Voor gedeelde opslag maken we gebruik van de iSCSI-opslag van de NAS voor de failover-clustering. Er moeten iSCSI-opslagpunten bij elkaar gevoegd worden, met "Quorum" en "Data". Het quorum wordt gebruikt om te bepalen of het cluster gestopt is met draaien wanneer het aantal knooppunten onder het maximum aantal clusterknooppunten gevallen is. Met een eenvoudige actie zal het quorum vertellen welk knooppunt actief zou moeten zijn op een bepaald tijdstip, en grijpt in als de communicatie tussen de knooppunten stokt (Microsoft 2011). Anderzijds is Data een normale gedeelde opslag voor de gebruikte knooppunten.

  De minimale vereiste voor het Quorum is 512 MB (we zullen 1 GB gebruiken in de tutorial), terwijl er geen beperkte capaciteit is voor het Data-volume, en dit van uw behoeften afhangt.
  Voor meer gedetailleerde informatie kunt u Hoe iSCSI-doelen te verbinden met VMs van Virtualization Station? raadplegen.

Virtualization Station instellingen

 1. Installeer Windows Server 2012 R2
  Upload de Windows Server 2012 R2 ISO-image naar de NAS. Ga in Virtualization Station naar “Create VM” (VM aanmaken) > “Create Custom VM” (Aangepaste VM aanmaken). U kunt de VM-bronnen specificeren, waaronder CPU-cores, geheugen en opslagcapaciteit. Voor meer informatie over het maken van een VM, klik hier.
 2. Configureer de VM-netwerkinstellingen
  Als gevolg van de eisen aan gedeelde opslag, hebben we een extra Virtual Switch nodig om verbinding te maken met een NAS ethernet-interface die verbonden is met het netwerk waarin de gedeelde opslag zich bevindt.
  Ga naar “Network Setting” (Netwerkinstelling) > “Add Virtual Switch” (Virtuele switch toevoegen). Er zijn drie verschillende netwerkmodi, en kies “Set up as Bridged Networking” (Instellen als netwerkbrug). Kies de interface die toegang heeft tot de gedeelde opslag en klik op “Create” (Aanmaken). Bijvoorbeeld, de Ethernet-interface van de NAS in de bovenstaande afbeelding is 172.17.100.101 en de gedeelde opslag bevindt zich ook in hetzelfde subnet (172.17.100.xxx). Voor meer informatie over netwerkmodi, klik hier.
 3. Voeg een virtuele netwerk-interface controller (NIC) toe aan de VM waarmee verbinding gemaakt kan worden met de gedeelde opslag.
  De virtuele NIC van de VM moet met de Virtuele Switch verbonden worden waardoor het netwerk toegang krijgen kan tot de gedeelde opslag. Klik op de VM in het hoofdmenu > “Virtual Machine Settings” (Virtuele Machine instellingen) > “Add Device” (Apparaat toevoegen) en kies de ‘Virtual Switch 2’ die we in de vorige stap toegevoegd hebben.

 4. Voeg de VM aan het domein toe
  De domeincontroller-server is nodig voor het maken van de failover-clustering, dus u moet de VM aan het domein toevoegen.
  Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op “This PC” (Deze computer), en ga naar “Properties” (Eigenschappen) > “Change settings” (Instellingen wijzigen) > “Change” (Wijzigen) en kies “Domain” (Domein) en voeg dan de domeinnaam toe.  Opgelet: in sommige gevallen kan het nodig zijn om handmatig de DNS voor uw server in te stellen alvorens uw server aan het domein toe te voegen. Klik op Start > “Control Panel” (Configuratiescherm) > “Network and Internet” (Netwerk en internet) > “Network and Sharing Center “ (Netwerkcentrum).  Klik op Ethernet > “Properties” (Eigenschappen) > Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), en kies “Use the following DNS server addresses:” (Gebruik de volgende DNS-serveradressen:) en vul daarna het IP-adres van de DNS-server in.
 5. Installeer ‘Failover Clustering’
  Om een knooppunt van een cluster te worden, moet op de server de ‘Failover Clustering’ functie geïnstalleerd zijn. Klik op “Add roles and features” (Rollen en functies toevoegen) en klik daarna op “Next” (Volgende).

  Kies “Role-based or feature-based installation” (Op rollen of functie gebaseerde installatie) en klik op “Next” (Volgende).

  Klik op “Next” (Volgende).

  Klik op “Next” (Volgende).

  Kies “Failover Clustering” en klik op “Add Features” (Functies toevoegen).

  Klik op “Next” (Volgende).

  Klik op “Install” (installeren) en klik daarna op “Close” (Sluiten) wanneer de installatie klaar is.

 6. Maak verbinding met de NAS iSCSI opslag
  De iSCSI-doelen, Quorum en Data moeten toegevoegd worden.
  Klik op “Tools” en kies “iSCSI Initiator”.

  Kies “Discovery” (Zoeken) en klik op “Discover Portal...” (Portal zoeken…). Vul het NAS IP adres in (bijv. 172.17.100.101) en klik op “OK”. Ga terug naar “Targets” (Doelen), en twee iSCSI-doelen zullen inactief zijn. Kies deze en klik op “Connect” (Verbinden). Wanneer zij verbonden zijn, klik dan op “OK”.
    
  Klik met de rechtermuisknop op “Start” en kies “Disk Management” (Schijfbeheer). Het Quorum en de Data iSCSI-doelen zullen getoond worden.


  Klik met de rechtermuisknop op de schijf, kies “Online”, en klik daarna op “OK”.


  Klik met de rechtermuisknop op de schijf en kies “New Simple Volume…” (Nieuw eenvoudig volume). Configureer daarna de volume-instellingen. Voor verdere stappen zie hier.


  Herhaal stap 6 op uw Windows Server 2012 R2. In plaats van het weer formatteren van de schijven (Quorum en Data), hoeft u ze alleen maar online te zetten.

Failover Clustering installeren

 1. Installeer de ‘Failover Cluster Manager’
  Na het voorbereiden van de NAS VM, heeft u twee Windows Servers in hetzelfde domein die de NAS-opslag delen. We moeten een andere Windows Server klaarmaken voor het installeren van de ‘Failover Clustering Manager’.

  Alvorens de ‘Failover Cluster Manager’ te installeren, moet de ‘Failover Clustering’ functie eerst geïnstalleerd worden. Zie stap 5 van de “NAS Settings” (NAS-instellingen).

  Klik op “Tools” en kies “Failover Cluster Manager” in de Server Manager.
 2. Valideer de ‘Failover Clustering’
  Klik op “Validate Configuration” (Configuratie valideren) en klik op “Next” (Volgende).


  Vul de namen van de servers in.

  Kies “Run all tests (recommended)” (Alle testen uitvoeren (aanbevolen)) en klik op “Next” (Volgende).

  Controleer beide cluster-schijven (Quorum en Data) en klik op “Next” (Volgende).


  Na het valideren van de ‘failover clustering’ zal het systeem een rapport indienen met alle gecontroleerde parameters.

  Kies “Nodes” (Knooppunten) in de categorie om de status van de Windows Servers te kunnen bekijken.

Referenties
Rouse, M. (2012). failover cluster definition. Beschikbaar onder:
http://searchwindowsserver.techtarget.com/definition/failover-cluster. Voor het laatst gewijzigd op 21 sept. 2015.
Microsoft. (2011). Understanding Quorum Configurations in a Failover Cluster. Beschikbaar onder:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731739.aspx. Voor het laatst gewijzigd op 23 sept. 2015.

Uitgavedatum: 2015-11-23
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
94% van de mensen vond dit nuttig
o