QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe iSCSI LUN te back-uppen/herstellen, en een iSCSI LUN snapshot te maken op QNAP Turbo NAS?

QNAP Turbo NAS ondersteunt meerdere iSCSI-doelen en "logical unit numbers" (LUN) voor opslaguitbreiding en back-upbestemming van de servers op een IP-SAN. In dit document zullen gebruikers leren hoe zij een iSCSI LUN moeten back-uppen en herstellen, een iSCSI LUN snapshot kunnen maken op de Turbo NAS, en hoe zij een LUN-back-up kunnen beheren via een opdrachtregel.

Let op dat de functies van LUN-back-up, herstel, en snapshot alleen ondersteund worden door een Turbo NAS met firmware v3.5.0 of hoger.

Snelkoppelingen:

Een iSCSI LUN back-uppen

Alvorens u een back-up gaat maken van een iSCSI LUN, moet u ervoor zorgen dat ten minste een iSCSI LUN gemaakt is op de Turbo NAS. Om iSCS-doelen en LUNs te maken, gaat u naar "iSCSI" > "iSCSI Storage" (iSCSI-opslag).

1. Ga naar "iSCSI" > "LUN Backup" en klik op “Create a new job” (Een nieuwe taak maken).

2. Kies “Back up an iSCSI LUN” (Een iSCSI LUN back-uppen) en klik op “Next” (Volgende).

3. Kies de bron-LUN voor back-up. Als een online LUN gekozen wordt, zal de Turbo NAS automatisch een point-in-time snapshot voor de LUN maken.

Let op dat de functie van LUN-back-up zowel bestand-gebaseerde als blokniveau-gebaseerde LUNs ondersteunt op een Turbo NAS waarop firmware v4.1.2 of hoger draait.

4. Specificeer de bestemming waar de LUN geback-upt zal worden. De Turbo NAS ondersteunt LUN back-up naar een Linux-share (NFS), een Windows-share (CIFS/SMB), en een locale map op de Turbo NAS. Klik op "Test" om te bevestigen dat de instellingen correct zijn alvorens op "Next" (Volgende) te klikken.

5. Vul een naam in voor de LUN-image of gebruik de suggestie van Turbo NAS. Kies de submap waar de image opgeslagen zal worden. Kies al dan niet voor compressie* alvorens op "Next" (Volgende) te klikken.

*Compressie gebruiken: Wanneer deze optie ingeschakeld is, zullen meer systeembronnen gebruikt worden, maar de omvang van de LUN-back-up kan gereduceerd worden. De back-upduur zal variëren afhankelijk van de grootte van de iSCSI LUN.

6. Specificeer het back-upschema. De beschikbare opties zijn:

  • Nu
  • Ieder uur
  • Dagelijks
  • Wekelijks
  • Maandelijks

In dit voorbeeld zal de back-uptaak dagelijks uitgevoerd worden om 20:00. Klik op "Next" (Volgende).

7. De instellingen zullen weergegeven worden. Vul een naam in voor de taak of gebruik de suggestie van Turbo NAS en klik op "Next" (Volgende).

8. Klik op “Finish” (Voltooien) om het programma te verlaten.

9. De back-uptaak zal in de lijst verschijnen.

Een iSCSI LUN herstellen

1. Om een iSCSI LUN te herstellen op de Turbo NAS gaat u naar “iSCSI” > “LUN Backup” en klik op “Create a new job” (Een nieuwe taak maken).

2. Kies “Restore an iSCSI LUN” (Een iSCSI LUN herstellen) en klik op “Next” (Volgende).

3. Specificeer het protocol, het IP-adres/de hostnaam, en de map/het pad van de herstelbron. Klik op "Test" om te bevestigen dat de instellingen correct zijn alvorens op "Next" (Volgende) te klikken.

4. Blader en kies de LUN-image en klik op "Next" (Volgende).

5. Kies de bestemming.

  • De bestaande LUN overschrijven: Herstel de iSCSI LUN en overschrijf de bestaande LUN op de Turbo NAS. Alle gegevens op de oorspronkelijke LUN zullen overschreven worden.
  • Maak een nieuwe LUN: Herstel de iSCSI LUN op de Turbo NAS als een nieuwe LUN. Vul de naam in en kies de locatie van de nieuwe LUN.

Klik op "Next" (Volgende).

6. De instellingen zullen weergegeven worden. Vul een naam in voor de taak of gebruik de suggestie van Turbo NAS en klik op "Next" (Volgende).

7. Klik op “Finish” (Voltooien) om het programma te verlaten.

8. De hersteltaak zal onmiddellijk uitgevoerd worden.

Een iSCSI LUN snapshot maken

Voor u een iSCSI LUN snapshot gaat maken, moet u ervoor zorgen dat ten minste een iSCSI LUN en een iSCSI-doel, waaraan het iSCSI LUN snapshot gekoppeld zal worden, op de Turbo NAS aangemaakt zijn. Om iSCSI-doelen en een LUN te maken, gaat u naar “iSCSI” > “iSCSI Storage” (iSCSI-opslag).

1. Om een iSCSI LUN snapshot te maken, gaat u naar “iSCSI” > “LUN Backup” en klik op “Create a new job” (Een nieuwe taak maken).

2. Kies “Create a LUN Snapshot” (Een LUN-snapshot maken) en klik op “Next” (Volgende).

3. Kies een iSCSI LUN op de Turbo NAS en klik op “Next” (Volgende).

4. Vul een naam in voor de LUN-snapshot of gebruik de suggestie van Turbo NAS. Kies een iSCSI-doel waaraan het LUN-snapshot gekoppeld zal worden, en klik "Next" (Volgende).

Let op dat u geen LUN-snapshot koppelen kunt aan het doel dat de bron-LUN bevat.

5. Specificeer het snapshot-schema en de snapshot-duur. Het snapshot zal automatisch verwijderd worden wanneer de snapshot-duur bereikt wordt.

6. De instellingen zullen weergegeven worden. Vul een naam in voor de taak of gebruik de suggestie van Turbo NAS en klik op "Next" (Volgende)..

7. Klik op “Finish” (Voltooien) om het programma te verlaten.

8. Het snapshot zal onmiddellijk gemaakt worden. De status en de duur zal in de lijst verschijnen.

9. Ga naar “iSCSI” > “iSCSI Target List” (iSCSI-doellijst) en de snapshot LUN zal in de iSCSI-doellijst weergegeven worden. Gebruik iSCSI initiator software om verbinding te maken met het iSCSI-doel en benader de point-in-time data op de snapshot LUN. Voor informatie over het verbinding maken met iSCSI-doelen op de Turbo NAS gaat u naar Hoe de iSCSI target service te maken en te gebruiken op de QNAP NAS.

LUN Back-up/Herstel/Snapshot beheren via de opdrachtregel

Turbo NAS gebruikers kunnen de taken van iSCSI LUN back-up, herstel of snapshot uitvoeren of stoppen via de opdrachtregel-interface. Volg de onderstaande instructies om deze functie te gebruiken.

Opmerking: De volgende instructies mogen alleen uitgevoerd worden door IT-beheerders die vertrouwd zijn met opdrachtregel-interfaces en de noodzakelijke syntax.

1. Zorg er eerst voor dat de taken van iSCSI LUN back-up, herstel, of snapshot gemaakt zijn op de Turbo NAS in “iSCSI” > “LUN Backup”.

2. Maak een verbinding met de Turbo NAS via een SSH-utility (zoals PuTTY).

3. Login op de Turbo NAS als een beheerder.

4. Geef het commando "lunbackup". Het gebruik van dit commando is hieronder weergegeven.

5. Gebruik het lunbackup-commando om een taak van iSCSI LUN back-up, herstel, of snapshot te starten of te stoppen op de Turbo NAS.

Uitgavedatum: 2013-07-02
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
63% van de mensen vond dit nuttig