QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe installeer ik een schijf met behulp van de VirtIO Controller in Virtualization Station?

Wat is Virtio?
"Virtio" werd geselecteerd in Infrastructuur Virtuele Machine gebaseerd op de kernel (KVM - ''Kernel-based Virtual Machine") om het primaire platform te zijn voor I/O-virtualisatie. "Virtio" kan worden gezien als een abstractiedriver en levert een gewone API. Via deze API is het mogelijk om netwerk-, blok- en ballonapparatuur voor de KVM te ondersteunen.

Virtualization Station is gebaseerd op een Virtuele Machine gebaseerd op de kernel (KVM) voor het uitvoeren van virtuele machines (VM). Daarom kunt u een Virtio-controller instellen voor de harde schijf om zo hogere I/O prestaties van uw schijf te verkrijgen zonder dat u hierbij gebruik hoeft te maken van de IDE- of SATA-controller.

Als uw VM al is geïnstalleerd en u wilt de HDD-controller naar Virtio wijzigen, kunt u dit niet direct wijzigen in de VM-instellingen als gevolg van de beperkingen van het besturingssysteem van de VM en het gebrek aan drivers. Daarom biedt de installatie van de driver bij het gebruik van een nieuwe harde schijf u de mogelijkheid de oorspronkelijke HDD-controller te veranderen. Volg de onderstaande stappen voor het opzetten van een Virtio-controller.

Stappen voor het toevoegen van een virtuele harde schijf in Virtualization Station

Klik op “Create VM” (VM creëren), en u kunt een sjabloon creëren, of klik op “Create Custom VM” (Aangepaste VM creëren) om een VM te creëren.

Klik op “Create” (Creëren) om een VM te creëren.

Daarna kunt u de instellingen configureren zoals het type en de versie van het besturingssysteem, de locatie van het CD-imagebestand, de map waar de VM is te vinden, en de netwerkinterface. (Opgelet: kies Windows 7 als voorbeeld.)

Klik op “Create” (Creëren).Klik op “VM-instellingen” (Geavanceerd) en klik op “Hard Disk” (Harde schijf).

Klik op de dropdown-lijst "Controller", en kies “Virtual Disk Controller (VM Driver Requirement)” (Virtuele schijfcontroller (VM-driver vereiste)).

Klik op “Apply” (Toepassen).

Klik op “VM-instellingen” (Geavanceerd) en klik op “Add Device” (Apparaat toevoegen). (Opgelet: als gevolg van de vereiste voor de VM-driver, is het nodig om een nieuwe CD-ROM toe te voegen om een VM-driver te installeren voor het creëren van een VM.)

Kies: "CD / DVD-ROM" uit de apparaatlijst, en kies de controller: “IDE” en “SCSI”. Klik op “Add” (Toevoegen).

Klik op “Install VM Driver” (VM-driver installeren)

De VM-driver wordt automatisch in de toegevoegde virtuele CD / DVD-ROM geplaatst.

Klik nogmaals op "Virtual machine Settings" (Instellingen van de virtuele machine) en ga naar "Boot Options" (Opstartopties). Schakel uit "Select All Boot Devices" (Kies alle opstartapparaten) en kies CDROM2 als eerste opstartapparaat. Klik op "Apply" (Toepassen) en ga daarna terug naar de VM-informatie pagina.

Klik op “Start” (Starten).

Klik op “Console”.

Configuraties in VM

Klik op “Next” (Volgende).

Klik op “Install now” (Nu installeren).

Vink “I accept the license terms” (Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden) aan, en klik op “Next” (Volgende).

Kies: “Custom (advanced)” (Aanpassen (geavanceerd)).

Klik op “Load Driver” (Driver laden).

Klik op: “Browse” (Bladeren)

Klik op “CD-driver (D:) CD-ROM", en klik op "+" om WIN7 uit te vouwen en kies de map: "X86". Klik op “OK”.

Kies: “Red Hat VirtIO SCSI-controller (D:\WIN7\X86\VIOSTOR.INF)” en klik op “Next” (Volgende).

U ziet de nieuwe virtuele harde schijf in de lijst staan. Klik op “Next” (Volgende). In deze VM wordt nu gebruik gemaakt van een VirtIO-schijf.Stappen voor het veranderen van de controller van de geïnstalleerde VM

Kies de VM die u wilt veranderen naar de Virtio-controller, ga naar de VM-informatiepagina en klik op [Virtual Machine Settings] (Virtuele Machine instellingen).

Sommige besturingssystemen zijn mogelijk niet compatibel met de Virtio-controller. Om dit te omzeilen, moet u een nieuw HDD-apparaat aanmaken voor het installeren van de driver, in plaats van de controller direct te veranderen. Klik op [Apparaat toevoegen] (Apparaat toevoegen).

Kies "VIRTIO" als de controller en klik daarna op [Add] (Toevoegen).

De nieuwe HDD zal weergegeven worden onder "Hard Disk" (Harde schijf).

Ga terug naar de VM-informatiepagina en klik op [Insert VM Driver] (VM-driver inbrengen) . Na geklikt te hebben, zal de VM-driver ingebracht worden in de toegevoegde virtuele CD/DVD ROM.

De VM configureren

Na de nieuwe HDD toegevoegd te hebben aan de VM, moeten we de driver installeren. Het volgende voorbeeld gebruikt Windows 7 om te laten hoe de driver geïnstalleerd moet worden.

Start de VM, open het Startmenu, klik met de rechtermuisknop op "Computer" en kies "Properties" (Eigenschappen).

Klik op "Device Manager" (Apparaatbeheer).

Klik met de rechter muisknop op de "SCSI Controller" en kies "Update Driver Software…".

Kies "Browse my computer for driver software" (Zoek op mijn computer naar de driver software).

Klik op [Browse…] (Bladeren) en ga naar de CD/DVD ROM. Kies "WIN7" > "X86" en klik op [OK]. Klik op [Next] (Volgende) (als uw systeem 32 bit is, gebruikt u de "X86" map. Als het 64 bit is, gebruik dan "AMD64".)

Klik op "Install" (Installeren).

Klik op [Close] (Sluiten) om de installatie af te ronden.

Na de installatie van de Virtio-driver, moet u de VM uitschakelen, en u kunt nu de controller van de oorspronkelijke HDD veranderen naar "Virtual Disk Controller" in de 'Virtual Machine Settings' (Virtuele Machine instellingen).

Uitgavedatum: 2014-03-06
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
25% van de mensen vond dit nuttig