QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Het gebruik van Commvault op QNAP NAS om back-updata te beheren?

Inleiding en kenmerken

QNAP NAS is compatibel met Commvault en wij bieden platformonafhankelijke back-up voor bedrijven. U kunt direct back-upsoftware draaien op QNAP NAS door Commvault te installeren via Virtualization Station om te genieten van de volgende voordelen:

  1. Gebruik QTS om virtuele machines (VM) eenvoudig te implementeren en back-updata te centraliseren. Dit bespaart serverbronnen. Voor de hoogste prestaties wordt het gebruik van SSD RAID aanbevolen.
  2. Incrementele back-up, gegevensbeheer, deduplicatie, snelle herstel en andere back-upfuncties op bedrijfsniveau zijn beschikbaar.

Deze tutorial behandelt de basisstappen voor het implementeren van Commvault op QNAP NAS en het koppelen van meerdere NAS-eenheden als MediaAgents voor het back-uppen van data. Raadpleeg voor meer informatie over Commvault hun website.
De structuur en de besturingssystemen die worden gebruikt in deze tutorial:
CommServe: Een VM op NAS 1 met Windows Server 2012.
MediaAgent: Een VM op NAS 2 met Windows Server 2012.
File System Agent: Een pc met Windows 10.
Opgelet: U kunt ook een NAS/server gebruiken zowel als CommServe als MediaAgent.

Alvorens u begint

1. CommServe installeren

Na het installeren van Windows Server 2012 op de VM die als host van CommServe gaat fungeren, logt u in op de VM met administrator-bevoegdheden, en voer het installatiepakket van CommVault "SetupAll.exe" uit.

Lees en ga akkoord met de voorwaarden van de licentie en klik op "Next" (Volgende).

Installeer de software op basis van uw vereisten. De standaard installatie wordt gebruikt in deze tutorial als voorbeeld.

Selecteer "Create a New CommCell" (Een nieuwe CommCell creëren) en klik op "Next" (Volgende).

In dit voorbeeld worden CommServe en MediaAgent op twee verschillende VM’s geïnstalleerd, dus MediaAgent is uitgevinkt. Als u CommServe en MediaAgent op dezelfde VM wilt installeren, vink dan ook "MediaAgent" aan en klik op "Next” (Volgende). De iDataAgent van het Windows-bestandssysteem wordt automatisch geïnstalleerd. Als u andere databases wilt back-uppen of andere eisen hebt, selecteer dan de bijbehorende pakketten.

Kies een locatie om de software te installeren en klik op "Next" (Volgende).

Klik op "Install" (Installeren).

Als u de firewall niet wilt uitschakelen klik dan op "Next" (Volgende). Anders selecteert u "Yes, disable Windows Firewall for all profiles" (Ja, Windows Firewall voor alle profielen uitschakelen) en klik op "Next" (Volgende).

Wanneer u geavanceerde functies gaat gebruiken (zoals deduplicatie) controleer dan de locatie waarop de data opgeslagen gaat worden, en klik op "Next" (Volgende).
We raden ten zeerste aan de VM te creëren op een SSD RAID om de hoogste prestaties te garanderen.

Selecteer "Create a New Database" (Een nieuwe database creëren) en klik op "Next" (Volgende).

Stel de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de CommCell Console en klik op "Next" (Volgende).

Kies of u een software-cache wilt creëren en klik op "Next" (Volgende).

Selecteer "Yes" (Ja) om de configuratie te voltooien. Als u het wilt uitvoeren in de achtergrond, selecteer dan "No" (Nee).

Selecteer "Finish" (Voltooien).

2. MediaAgent installeren

Deze stappen kunnen overgeslagen worden als CommServe en MediaAgent gecreëerd zijn op dezelfde VM.

Na het installeren van Windows Server 2012 op de VM die MediaAgent zal hosten, log in op de VM with administrator-bevoegdheden, en draai het CommVault’s installatiepakket "SetupAll.exe". Installeer de software op basis van uw vereisten. De standaard installatie wordt gebruikt in deze tutorial als voorbeeld.

Selecteer "Join an Existing CommCell" (Bij een bestaande CommCell voegen) en klik op "Next" (Volgende).

Vink aan "MediaAgent". Als u andere databases wilt back-uppen of andere eisen heeft, selecteer dan de corresponderende pakketten.

Vink de locatie aan waar de software geïnstalleerd moet worden en klik op "Next" (Volgende).

Als er een firewall is tussen uw server en CommServe, configureer dan de corresponderende instellingen en klik op "Next" (Volgende).

Vul het ip-adres van uw CommServe in, en klik op "Next" (Volgende).

Geef uw apparaat een naam en klik op "Next" (Volgende).

Als u de firewall wilt uitschakelen, klik dan op "Next" (Volgende). Anders, selecteer "Yes, disable Windows Firewall for all profiles" (Ja, Windows Firewall uitschakelen voor alle profielen) en klik op "Next" (Volgende).

Als "Force per-client certificate authentication on CommServe" (Per-client certificaat verificatie op CommServe afdwingen) ingeschakeld is, configureer dan de relevante instellingen. Anders, sla deze stap over en klik op "Next" (Volgende).

Aangezien geen instellingen gewijzigd zijn op CommServe kunt u deze stap overslaan, en klik op "Next" (Volgende).

Klik op "Finish" (Voltooien).

3. Microsoft Windows File System iDataAgent installeren

Deze stappen laten zien hoe een pc te back-uppen naar QNAP NAS met behulp van Commvault. Eerst, voer het installatiepakket van CommVault "SetupAll.exe" uit, en installeer de software op basis van uw vereisten. De standaard installatie wordt gebruikt in deze tutorial als voorbeeld.

Selecteer "Join an Existing CommCell" (Bij een bestaande CommCell voegen) en klik op "Next" (Volgende).

Vink aan "File System Core" (Kern van het bestandssysteem), "File System" (Bestandssysteem), en klik op "Next" (Volgende). Als u andere geavanceerde back-upvereisten heeft (zoals Hyper-V of MSSQL) selecteer dan de corresponderende pakketten.

Vink de locatie aan om de software te installeren en klik op "Next" (Volgende).

Als er een firewall zit tussen uw server en CommServe, configureer dan de corresponderende instellingen en klik op “Next” (Volgende).

Vul het ip-adres van uw CommServe in en klik op "Next" (Volgende).

Geef uw apparaat een naam en klik op "Next" (Volgende)

Als u de firewall niet wilt uitschakelen, klik dan op "Next" (Volgende). Anders selecteert u "Yes, disable Windows Firewall for all profiles" (Ja, schakel Windows Firewall uit voor alle profielen), en klik daarna op "Next" (Volgende).

Als "Force per-client certificate authentication on CommServe" (Client-verificatie afdwingen op CommServe) ingeschakeld is, configureer dan de relevante instellingen. Sla anders deze stap over en klik op "Next" (Volgende).

Aangezien geen instellingen veranderd zijn op CommServe, sla deze stap over en klik op "Next" (Volgende).

Klik op "Finish" (Voltooien).

4. CommVault configureren

4.1 De CommCell Console openen

Open de CommCell Console op een machine waar CommServe geïnstalleerd is, en u zult in de lijst CommServe, het bestandssysteem iDataAgent en MediaAgent zien. Als uw MediaAgent "offline" is, kies dan "Properties" (Eigenschappen), rechtsklik op de MediaAgent en ga naar het tabblad "Controle" voor meer informatie.

4.2 Opslag en locaties configureren

Ga naar "Storage Resources" (Opslagbronnen) > "Libraries", en rechtsklik op "Libraries". Selecteer "Add" (Toevoegen) > "Disk Library".

Geef uw 'Disk Library' een naam, selecteer een MediaAgent, en selecteer een pad voor het opslaan van de data. U kunt "Local Path" (Lokaal pad) selecteren om een gekoppelde iSCSI LUN te kiezen als bestemming voor het herstel. Klik op "OK".

U kunt de locatie, die u geconfigureerd heeft, bekijken in "Storage Resources" (Opslagbronnen) > "Libraries".

4.3 Een Subclient creëren om de data te definiëren die geback-upt gaan worden

Ga naar "Client Computers" > "your client" > "File System" (Bestandssysteem) > "defaultBackupSet", en rechtsklik op "defaultBackupSet ". Selecteer "All Tasks" (Alle taken) > "New Subclient" (Nieuwe subclient).

Geef uw Subclient een naam.

Ga naar het tabblad "Content" (inhoud) en klik op "Browse" (Bladeren).

Selecteer de bestanden/mappen voor back-up, klik op "Add" (Toevoegen), klik daarna op "Close" (Sluiten). Om een gehele pc te back-uppen, selecteer alle schijven. In dit voorbeeld selecteren we "C:" en "D:"

Ga naar het tabblad "Storage Device" (Opslagapparaat) en klik op "Create Storage Policy" (Opslagbeleid creëren).

Klik op "Next" (Volgende).

Geef het opslagbeleid een naam, en klik op "Next" (Volgende).

Selecteer de Library die u in de vorige stappen hebt gemaakt en klik op "Next" (Volgende).

Selecteer de door u gecreëerde MediaAgent als de leverancier van computerbronnen voor de back-upmissies en klik op "Next" (Volgende).

Klik op "Next" (Volgende).

Vink aan "Yes" (Ja) om deduplicatie in te schakelen. Als deduplicatie ingeschakeld is, zal de QNAP NAS waarop de MediaAgent draait de deduplicatie uitvoeren.

Selecteer de MediaAgent voor het opslaan van de deduplicatie-data, en selecteer een locatie, en klik dan op click "Next" (Volgende).

Controleer uw instellingen en klik op "Finish" (Voltooien).

Klik op "OK".

Schema's voor verschillende back-upmissies zullen in de volgende stappen behandeld worden, dus u kunt "Do Not Schedule" (Niet inplannen) kiezen, en klik op "OK".

4.4 Schema configureren

Ga naar "Policies" (Beleid) > "Schedule Policies" (Beleidsschema's), en rechtsklik op "Schedule Policies" (Beleidsschema's). Selecteer "New Schedule Policy" (Nieuw beleidsschema).

Geef het schema een naam en selecteer een geschikt agenttype. Klik op "Add" (Toevoegen) om taken te creëren.

Ga naar het tabblad "Associations", selecteer clients om een associatie te creëren en klik op "OK".

4.5 Databack-up starten

Ga naar "Client Computers" > "Your client" > "File System" (Bestandssysteem), selecteer "defaultBackupSet", rechtsklik op de Subclient, en selecteer "Backup".

Selecteer het back-uptype en schema. In deze tutorial wordt een volledige back-up gebruikt als voorbeeld. Klik op "OK".

U kunt de voortgang van de back-up en gedetailleerde informatie bekijken in "Home" > "Job Controller" (Taakuitvoering).

4.6 Herstellen

Ga naar "Client Computers" > "Your client" > "File System" (Bestandssysteem), en selecteer "defaultBackupSet". Rechtsklik dan op de Subclient en selecteer "Browse and Restore" (Bladeren en herstellen).

Klik op "View Content" (Inhoud bekijken).

Vink de bestanden/mappen aan die hersteld moeten worden, en klik op "Recover All Selected" (Alle geselecteerde herstellen).

Vink uit "Overwrite Files" (Bestanden overschrijven) en "Restore to same folder" (Naar dezelfde map herstellen) om te vermijden dat bestaande data in de originele map overschreven wordt. Klik op "Browse" (Bladeren) om het bestemmingspad te configureren.

Ga naar het tabblad "Job Initiation" (Taakinitiatie), selecteer "Immediate" (Direct), en klik op "OK".

U kunt de voortgang van het herstel en andere gedetailleerde informatie controleren in "Home" > "Job Controller (Taakcontrole).

Referentie:

https://documentation.commvault.com/commvault/v10/article?p=whats_new/c_main_overview.htm

Uitgavedatum: 2016-07-22
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
100% van de mensen vond dit nuttig
o