QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Het aansluiten van Raspberry Pi op QNAP NAS via QIoT Suite Lite

Aan de slag met Raspberry Pi (Nodejs)

Deze tutorial geeft algemene informatie over het werken met Raspberry Pi (op Debian Raspbian). U leert dan hoe u uw apparaten kunt verbinden met QNAP NAS met behulp van QIoT Suite Lite.

Zorg dat uw Raspberry Pi en de NAS op hetzelfde LAN zijn aangesloten.

Les 1: Configuratie van uw apparaten

Deze les behandelt het configureren van uw Raspberry Pi-apparaat met een besturingssysteem, het instellen van uw development omgeving en het implementeren van een toepassing in Raspberry Pi.

1.1 Wat u nodig heeft

 1. Raspberry Pi
 2. SD-geheugenkaart (aanbevolen is een 8GB class 4 SD card) met NOOBS geïnstalleerd.
 3. HDMI-beeldscherm.
 4. USB toetsenbord en muis
 5. Voeding: De Pi heeft een USB microvoeding nodig met minstens 2A bij 5V voor model 3B of 700mA bij 5V voor eerdere modellen. 

1.2 Installatie van Raspbian

 • Sluit de SD-geheugenkaart met de uitgepakte NOOBS-bestanden aan op de Raspberry Pi
 • Sluit het toetsenbord, de muis en het HDMI-beeldscherm op de Raspberry Pi aan. Sluit de voeding aan. De Raspberry Pi heeft geen aan/uit-knop en gaat automatisch aan als de adapter wordt aangesloten.
 • Via een menu wordt gevraagd welke OS te installeren en welke taal en toetsenbordindeling te gebruiken. Selecteer het vakje naas Raspbian en klik op "Install".
 • Het installatieproces kan tot 20 minuten duren en zal de Raspbian desktop aan het einde opnieuw opstarten.
 • Configureer Wi-Fi – Zoek in de desktop het sysmbool voor draadloos netwerk in het menu rechtsboven en klik erop voor een lijst met beschikbare netwerken.
 • Om vanuit een ander apparaat verbinding te maken met uw Raspberry Pi moet u het IP-adres van Pi weten. Voer in de terminal (Ctrl + Alt + t om de Terminal te openen) hostname -I in.
 • U kunt meer handleiding over de Raspberry Pi vinden op: https://www.raspberrypi.org/learning/software-guide/

1.3 Installeer Nodejs en de vereiste bibliotheken

 • Druk op Ctrl + Alt + t om de Terminal te openen.
 • Installeer de laatste nodejs
  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
 • Installeer de MQTT- en de Promises-bibliotheek met behulp van de volgende opdrachten.
  pi@raspberrypi:~ $ npm install mqtt
  pi@raspberrypi:~ $ npm install q

Les 2: Het maken van uw apparaat in QIoT Suite Lite

In deze les geeft u uw QNAP QIoT Suite Lite software en maakt u uw eerste apparaat in QIoT Suite Lite.

2.1 Installeer QIoT Suite Lite

 • QIoT Suite Lite kan geinstalleerd worden vanuit het App Center.
 • Open QIoT Suite Lite en login. De standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord is “admin”.

2.2 Maak een nieuwe IoT-toepassing

IoT-toepassingen zijn combinaties van dingen, regels en dashboards. Wij raden aan om eerst een "Dingen" in IoT-toepassing te maken. Met deze IoT-toepassing kunt u een record bijhouden van alle apparaten die met uw NAS verbonden zijn.

Regels maken het mogelijk om IoT-toepassingen te maken die de door de verbonden apparaten gegenereerde gegevens verzamelen, verwerken, analyseren en erop reageren. Regels kunnen toegepast worden op gegevens van één of meer apparaten en er kunnen meerdere acties parallel uitgevoerd worden.

Dashboards zetten uw gegevens om in analyses en rapporten die realtime informatie leveren.

Al deze elementen geven gebruikers een volledige IoT-toepassingomgeving. 

Als u voor het eerst QIoT Suite Lite gebruikt, kunt u de Snelle installatie van QIoT raadplegen om snel een IoT-toepassing te kunnen installeren. Klik na het lezen van de inleiding op Volgende.


Geef uw IoT-toepassing een naam in de IoT-toepassingstab. Op basis van de naam van de IoT-toepassing worden automatisch de namen voor regel en dashboard gegenereerd. Klik op Volgende.

Klik in de Dingtab op Toevoegen. Voer een naam voor uw apparaat in en geef de apparaatgegevens (zoals serienummer en fabrikant) op in Voeg kenmerk toe. Als uw apparaat al door QIoT wordt ondersteund, kunt u een vooraf gedefinieerd Dingtype kiezen. Klik op Toevoegen om het apparaat toe te voegen.


Voer IP-adres, gebruikersnaam en wachtwoord van uw apparaat in en klik op het symbool Verbinden. QIoT Suite Lite zal de verbinding met het apparaat controleren. Klik als de verbinding is geverifieerd op Volgende.

Klik in de Brontab op Voeg bron toe. Geef de naam en het ID voor de sensor in bronnaam en bron-ID. Vergeet niet dat dit bron-ID wordt gebruikt voor het maken van een topic in de QIoT Broker. Het ID moet voor het apparaat uniek zijn en er worden geen duplicaten toegestaan voor hetzelfde apparaat.


Als u alle bronnen (sensors) aan uw apparaat heeft toegevoegd, klikt u op Volgende.

Als u QIoT dashboard widgets in webpagina's wilt insluiten of toegang wilt tot QIoT API's van derden, ga dan naar de tab API-sleutels en klik op Genereer nieuwe API-sleutel. Klik op Voltooid.

Uw IoT-toepassing wordt nu gemaakt. Node.js sample codes en verwante bestanden (certificaten, brongegevens) worden in het opgegeven pad op uw apparaat geüpload.

Er wordt een voorbeelddashboard gemaakt.

Ga naar de regeltab om te bepalen hoe de flow of regels de vanuit het apparaat verzonden gegevens moeten verwerken en hoe het moet worden getoond in een dashboard.

Les 3: Verbinding van uw apparaat met QIoT Suite Lite met behulp van MQTTS

In deze les gaat u een certificaat van QIoT Suite Lite genereren, de SDK downloaden en de Raspberry Pi verbinden met QIoT Suite Lite.

3.1 Genereer informatie van certificaat en bron in QIoT Suite.

 • Open de Terminal op uw Raspberry Pi.
 • Ga naar de map waar QIoT Suite Lite sample codes heeft geüpload.
 • Open de voorbeeldtoepassing.
  pi@raspberrypi:~ $ cd bundle/nodejs/device/raspberry/examples/DHT11
  pi@raspberrypi:~ $ node qiot-DHT11-example.js

Les 4: Integratie van Power BI

4.1 Vraag uw eerste Power BI-account aan

4.2 Stel uw streaming dataset API in

Ga naar “Datasets -> Streaming datasets” in het linker menu en klik rechtsboven op “+ Add streaming dataset”.

Selecteer “API” als gegevensbron en klik op “Next”.

Bepaal de gewenste streamwaarden voor een JSON-resultaat in het tekstvak. Deze JSON-code wordt gebruikt voor het pushen van gegevens naar de IoT-toepassing. Klik op “Create” om af te sluiten.

Na het maken van uw gegevensstream krijgt u een REST API URL die IoT-toepassingen kunnen gebruiken voor het oproepen van POST-aanvragen voor het pushen van live gegevens naar de streaming data dataset die u heeft gemaakt.

4.3 Configureer nodes van Node-RED’ in IoT-toepassing

Maak een IoT-toepassing in QIoT Suite. De volgende flow is uw eerste Node-RED-flow en daarna kunt u uw eigen IoT-flow maken. Meer informatie over Node-RED is te vinden op https://nodered.org/

Voordat u live gegevens naar Power BI gaat pushen. We hebben een "function" node nodig voor het converteren van IoT-gegevens naar een streaming data dataset. Hier kunt u msg.payload vervangen voor uw JSON dataset.

We hebben een “http request” node nodig voor het pushen van live gegevens naar Power BI. Zet de “http request” node in de staart van de “function“ node.

Kopieer en plak de REST API URL uit de Power BI console en stel de http method in op POST. Klik op “Deploy” om de wijzigingen te bewaren.

Uw Node-RED flow ziet er uit als hieronder.

4.4 Voeg tegels toe voor weergave van realtime gegevens

Ga naar “Dashboards +” voor het maken van uw eerste dashboard en klik dan op “+ Add tile” om een widget te configureren.

Selecteer “CUSTOM STREAMING DATA” en klik op “Next”.

Selecteer datasets en klik op “Next”.

U heeft nu een streaming dataset om mee te werken en u kunt een realtime gauge opvragen die er als volgt uitziet.

Uitgavedatum: 2017-05-16
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.