QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Geavanceerde mapmachtigingen op QNAP NAS

QNAP NAS is uitgerust met geavanceerde mapmachtigingen waardoor u het toegangsbeheer van gebruikers en gebruikersgroepen tot de (sub)mappen kunt configureren. U kunt de mapmachtigingen beheren vanuit Microsoft Windows of de managementinterface van de NAS op internet zonder dat er complexe instellingen gemaakt hoeven te worden.

Er wordt uitleg gegeven over hoe de geavanceerde mapmachtigingen op QNAP NAS te configureren. Merk op dat deze functie alleen van toepassing is op QNAP NAS modellen die lopen op firmwareversie 3.4.0 of hoger.

 

Geavanceerde mapmachtigingen inschakelen

Volg het volgende pad als u de mapmachtiging op QNAP NAS wilt bewerken: 'Toegangsrechtenbeheer' > 'Mappen delen' > 'Mappen delen', en klik op het icoon ‘Mapmachtigingen’.

De interface:

 1. Mapnaam
 2. Geldige machtigingen
 3. Instellingen toegangsrechten gast
 4. Voeg gebruikers en hun mapmachtigingen toe of verwijder deze

 

Ga naar ‘Toegangsrechtenbeheer’ > ‘Mappen delen’ > ‘Geavanceerde opties’ en schakel ‘Schakel geavanceerde mapmachtigingen’ in en klik op 'Toepassen' als u de geavanceerde mapmachtigingen op de NAS wilt configureren.

 

Het belangrijkste verschil voor en na het inschakelen van de Geavanceerde mapmachtigingen is:

VÓÓR: voordat u de Geavanceerde mapmachtigingen hebt ingeschakeld hebben alle submappen dezelfde toegangsrechten als de map waar ze onder vallen.

NA: nadat u de Geavanceerde mapmachtigingen hebt ingeschakeld, kunt u voor elke submap verschillende machtigingen configureren.

Opmerking: door in te loggen in de Web File Manager kunt u de machtigingen op bestandsniveau configureren.

 

Het configureren van geavanceerde mapmachtigingen en het creëren van privé mappen.

In het volgende voorbeeld wordt een illustratie gegeven over hoe voor verschillende gebruikers privé mappen te creëren nadat u Geavanceerde mapmachtigingen hebt ingeschakeld.

 1. Ga eerst naar ‘Toegangsrechtenbeheer’ > ‘Mappen delen’ en klik op ‘Nieuwe deelmap’.

 2. Voer de mapnaam in, in dit voorbeeld ‘Personal’ (‘Persoonlijk’) en voer de noodzakelijke instellingen in.

 3. Selecteer: ‘Volledige toegang’ voor ‘Everyone’ (‘Iedereen’) en weiger gasten de toegang.

 4. U kunt nu de mapmachtigingen voor ‘Personal’ bewerken door op het icoon ‘Mapmachtigingen' te klikken.

 5. U krijgt een overzicht van de machtigingen.

 6. Selecteer de deelmap aan de linkerkant.

 7. Ga naar de gebruiker genaamd ‘Everyone’ in de lijst.

 8. Zorg ervoor dat iedereen de machtig heeft tot Lezen/Schrijven.

 9. Selecteer: ‘Toegang weigeren’ in geval van de toegangsrechten voor de gasten.

 10. Selecteer: ‘Alleen de eigenaar kan inhoud verwijderen’ om te voorkomen dat gebruikers die de Folders in ‘Personal’ niet in eigendom hebben deze verwijderen.

 11. Klik op ‘Toepassen’.

 

Configureer Submapmachtigingen

U kunt na het toepassen van de machtigingsinstellingen in 'Personal', privé submappen voor verschillende gebruikers creëren. Volg de volgende procedure om dit te doen:

 1. Open met de map ‘Personal’ met een geldig account dat volledige toegang heeft (bijvoorbeeld dat van de beheerder), en creëer de submappen ‘Tony’, ‘Steve’, en ‘Andy’.

 2. Ga naar de interface van de mapmachtigingen van 'Personal'. Selecteer de submap waaraan u machtigingen wilt toewijzen (bijvoorbeeld ‘Tony’).

 3. Selecteer: ‘Administrators’ (‘Beheerders’) en ‘Everyone’ in de machtigingenlijst en klik op ‘Verwijderen’.

 4. Klik op ‘Toevoegen’ en wijs Lezen/Schrijven toe aan de gebruiker genaamd ‘Tony’.

 5. Nu hebben alleen de beheerder en Tony volledige toegang tot de submap ‘Tony'.

 6. Klik op ‘TOEPASSEN' om de instellingen op te slaan.

 7. Herhaal de bovenstaande procedure om de machtigingen van de submappen voor de mappen ‘Andy’ en ‘Steve’ ook in te stellen. Merk op dat alleen de beheerder de mappen ‘Andy’, ‘Steve’ en 'Tony‘ kan verwijderen omdat de optie 'Alleen de eigenaar kan de inhoud verwijderen' is ingeschakeld.

 8. U kunt de instellingen van de machtigingen verifiëren door de map met een ander gebruikersaccount te openen vanuit Windows. Als Tony toegang probeert te verkrijgen tot de map ‘Steve’ dan zal dat worden geweigerd.

 

Gebruikers kunnen hun eigen mappen creëren en de machtigingen bewerken onder Windows.

Zodra de geavanceerde mapmachtigingen zijn geconfigureerd zijn de gebruikers in staat om hun eigen submappen te creëren en de mapmachtigingen te bewerken onder Windows.

 1. Open als ‘Tony’ de deelmap 'Personal' vanuit Windows. Creëer een map genaamd ‘Tony2’ vanuit Windows Explorer.

 2. Rechtsklik op de map Tony2 en selecteer: ‘Eigenschappen’; klik in het tabblad 'Beveiliging' op ‘Bewerken…’

 3. Verwijder alle bestaande machtiging door op ‘Verwijderen' te klikken. Door op 'Toevoegen' te klikken kunt u de nieuwe gebruiker 'Tony' toevoegen en hem in staat te stellen deze map te bewerken zoals geïllustreerd in het onderstaande scherm. Druk dan twee keer op ‘OK’.

 4. Dat is het! Nu heeft alleen Tony toegang tot submap ‘Tony2’. Merk op dat zowel de ‘beheerder’ als ‘Tony’ de map ‘Tony2’ kunnen verwijderen aangezien de optie ‘Alleen de eigenaar kan de inhoud verwijderen’ is ingeschakeld op de NAS en ‘Tony’ de eigenaar is omdat hij deze map heeft gecreëerd.
Uitgavedatum: 2013-06-25
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
46% van de mensen vond dit nuttig
o