App Center :: QNAP

Language
App Center
Install-on-demand apps voor meer
NAS-functies
App Center is een platform voor het uploaden en downloaden van toepassingen door de ontwikkelaars en de eindgebruikers. In geval van toepassingen in het App Center geüpload en geleverd door ontwikkelaars van derden, is de fabrikant van het apparaat in GEEN geval verantwoordelijk voor (i) de inhoud van de toepassingen, (ii) problemen, schade of verlies als gevolg van het installeren of gebruiken van de Toepassingen, (iii) enige garantie of schadeloosstelling tot de toepassingen, inclusief, maar niet beperkt tot, die gemaakt door ontwikkelaars van derden.

網頁內容高 :
網頁內容限制高 :
window top value :
window bottom value :
goal point value :
goal point go mark :
goal point go range :
goal point name set :
執行次數記錄 :