QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför finns det skräptecken i mapp-/filnamnen efter uppladdning via FTP?

Tillämpade modeller:

Svar:

Mapp-/filnamnen lagras i Turbo NAS:en med Unicode, men vissa FTP-klienter, inklusive Internet Explorer/Windows Explorer, stöder inte Unicode. För att lösa det här problemet följer du nedanstående steg:
Emellertid rekommenderar vi starkt att FTP-klienter med Unicode-stöd, t.ex. Filezilla, används.

  1. På sidan ”System Settings-Language Setting” (systeminställningar - språkinställningar) väljer du det språk som de flesta användarna kommer att använda.
  2. Gå till sidan ”Network Settings-FTP Service” (nätverksinställningar - FTP-tjänst) och inaktivera Unicode-stöd.
Lanseringsdatum: 2013-04-19
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 27% procent.