Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Skrócony podręcznik konfiguracji TAS

Podłącz TAS

1. Przygotowanie do konfiguracji TAS.

  • Telewizor lub monitor ze złączem HDMI.
  • Klawiatura USB.
  • Mysz USB.
  • Połączenie internetowe (router).

※Klawiatura i mysz są urządzeniami zalecanymi do obsługi TAS.
※Telewizor/monitor ze złączem HDMI jest niezbędny do korzystania z systemu Android na serwerze TAS.

QNAP

2. Podłącz TAS.

A. Podłącz zasilacz i kabel Ethernet do TAS.
 
QNAP
B. Podłącz mysz, klawiaturę i wyświetlacz HDMI do TAS.
※Bezprzewodowe klawiatury i myszy USB również są obsługiwane.
QNAP

3. Włącz serwer TAS.

QNAP

Przycisk zasilania znajduje się z przodu serwera TAS. Wystarczy go nacisnąć, aby włączyć urządzenie.

Po wygenerowaniu wysokiego dźwięku rozpocznie się proces rozruchu TAS.

Proces rozruchu systemu QTS trwa około 5 minut.
Gdy system QTS będzie gotowy, rozpocznie się uruchamianie systemu Android.
Nie wyłączaj serwera TAS podczas rozruchu.

Gdy system Android będzie gotowy, TAS wyda 3 krótkie, wysokie dźwięki.

Po pierwszym rozruchu na wyświetlaczu HDMI zostanie wyświetlony ekran powitalny.
※Po zainicjowaniu w systemie Android zostanie wyświetlony ekran logowania.

※Gdy serwer TAS jest WŁĄCZONY, nie odłączaj zasilacza.

4. Pilot sterowania TAS

TAS jest dostarczany z bezpłatnym pilotem sterowania. Używanie pilota jest zalecane podczas korzystania z odtwarzaczy multimedialnych, takich jak Kodi.

QNAP

*1 Długo naciskaj przez około 6 s, a następnie zwolnij, aby WŁĄCZYĆ system Android.
*2 Nie każdy odtwarzacz multimedialny obsługuje funkcję Odtwórz/wstrzymaj.

W pilocie sterowania używana jest bateria pastylkowa (CR2025), która jest dostarczana razem z pilotem i zakryta plastikową folią ochronną. Zanim zaczniesz korzystać z pilota, zdejmij pokrywę, naciskając zatrzask tylnej pokrywy, a następnie usuń folię ochronną.

QNAP
Usuń folię z tego miejsca (Tył)

5. Zasięg zdalnego sterowania

QNAP
Około 5 metrów przed TAS.
Około 3 metrów pod kątem 45 stopni od TAS.

Przygotowanie do korzystania z usług w systemie Android

Usługi w systemie Android mogą zostać skonfigurowane tylko przy użyciu wyświetlacza HDMI. Aby przeprowadzić proces konfiguracji, użyj klawiatury i myszy i wykonaj poniższe instrukcje.

1. Ustawienie języka

QNAP

Domyślnie jest wybrany język angielski.
Aby wybrać swój język, użyj klawiszy↑i↓ lub myszy.

2. Ustawienia konta Google

QNAP

Do korzystania z pełnego zakresu funkcji w systemie Android niezbędne jest konto Google. Wybierz Tak, jeśli masz konto Google. W przeciwnym razie wybierz Nie i wykonaj instrukcje, aby się zarejestrować.

3. Logowanie na koncie Google

QNAP

Wprowadź swój adres e-mail i hasło do konta Google.

4. Konfiguracja usług Google i danych do płatności

QNAP

W sekcji Usługi Google są dostępne dwie opcje: „Kopia zapasowa i przywracanie” oraz „Lokalizacja”.

Kopia zapasowa i przywracanie
Włącz tę opcję, aby zezwolić na tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przy użyciu konta Google.

Lokalizacja
Ta opcja dotyczy urządzeń z systemem Android.
Wprowadzone tu ustawienia nie wpłyną na TAS.

QNAP

Na tym ekranie można powiązać ze sklepem Google Play dane karty kredytowej na potrzeby uiszczania płatności za zawartość.

Korzystanie z bezpłatnych usług nie wymaga podawania danych karty kredytowej. Tę opcję można pominąć.

5. Ustawienie nazwy użytkownika na potrzeby aplikacji systemu Android

QNAP

W niektórych aplikacjach potrzebna jest nazwa użytkownika.

6. Konfiguracja zakończona

QNAP

Kliknij Gotowe, aby zakończyć proces konfiguracji.
Wyświetli się ekran logowania umożliwiający korzystanie z systemu Android.

Pierwsze kroki z TAS

W tym rozdziale zamieszczono instrukcje konfiguracji i instalacji aplikacji QNAP oraz zmiany metod wprowadzania.

1. Logowanie w systemie Android

QNAP

Domyślnie na serwerze TAS są skonfigurowane nazwa użytkownika: admin, Hasło: admin.

Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, hasło zostanie zapisane.

※admin to konto administratora i powiązanej z nim nazwy użytkownika nie można zmienić.
Można zmienić hasło na inne niż „admin”.
Instrukcje zmiany hasła zamieszczono w podręczniku użytkownika.

2. Instalacja aplikacji QNAP

QNAP

Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Aplikacja QNAP nie jest zainstalowana”.
Wybierz opcję „Przejdź do Qmarket”, aby zainstalować aplikacje QNAP.

QNAP

Konieczne będzie zaktualizowanie Qmarket do najnowszej wersji. Wybierz „Zainstaluj”, aby zaktualizować Qmarket.

Gdy zakończy się aktualizacja Qmarket, wybierz „Otwórz”, aby kontynuować.

Qmarket automatycznie pobierze aplikacje QNAP.

QNAP

Zaczekaj, aż aplikacje zostaną zainstalowane. Po instalacji przy nazwach aplikacji będzie znajdował się znak wyboru.

3. Ustawienia układu klawiatury

QNAP

Wybierz ten skrót, aby przejść do Ustawień systemu Android.

QNAP

Wybierz „Język i wprowadzanie”, aby zmienić ustawienia układu klawiatury. Domyślnie w przypadku większości języków zachodnich powinny być zgodne z ustawieniami języka systemu.

Wybierz Ustawienia, jeśli chcesz zmienić ustawienia wprowadzania za pomocą klawiatury i zmień wartość opcji „Języki wprowadzania”.

 

※ Niektóre azjatyckie metody wprowadzania trzeba zainstalować z Qmarket lub sklepu Google Play. Po instalacji należy pamiętać o włączeniu ich i ustawieniu jako domyślnych.

Gratulacje! TAS jest gotowy do użytku!

Aktualizacja oprogramowania układowego TAS

QNAP udostępnia aktualizacje systemu w celu zapewnienia nowych funkcji oraz lepszej wydajności i stabilności.

Poniżej przedstawiono instrukcje aktualizacji systemu.

1. Ustawienia Androida i aktualizacje systemu

QNAP

Wybierz ten skrót, aby przejść do Ustawień systemu Android.

QNAP

Przejdź do opcji „Informacje” > „Sprawdź aktualizacje”, aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji systemu. System będzie również sprawdzał aktualizacje w tle.
Można przełączyć powiadomienia dotyczące aktualizacji, wybierając opcję „Nie powiadamiaj o nowej wersji oprogramowania układowego”.

QNAP

Gdy nowe oprogramowanie układowe zostanie udostępnione, wyświetli się komunikat. Następnie można wybrać, czy pobrać i zaktualizować oprogramowanie układowe systemu.

Po zakończeniu procesu pobierania TAS automatycznie uruchomi się ponownie i zastosuje nowe oprogramowanie układowe. Nie odłączaj przewodu zasilającego, dopóki proces aktualizacji się nie zakończy.

Uwagi i często zadawane pytania

Uwagi

  • Aplikacje innych firm do systemu Android mogą działać w systemie TAS nieprawidłowo. Zapytaj deweloperów aplikacji, czy mogą być one obsługiwane przy użyciu klawiatury i myszy.
  • Na TAS jest zainstalowany system Android 4.4.4.

Pytania i odpowiedzi

Najnowsze pytania i odpowiedzi można znaleźć pod adresem: https://www.qnap.com/i/pl/qa/index.php?cat=24

Data wydania: 2015-11-11
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
25% ludzi uważa, że to pomaga.