Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Połącz Raspberry Pi z QNAP NAS przez QIoT Suite Lite

Rozpocznij pracę z Raspberry Pi  (Nodejs)

W tym samouczku nauczysz się podstaw pracy z Raspberry Pi (który działa w systemie Raspbian opartym na systemie Debian). Następnie nauczysz się łączyć swoje urządzenia z serwerem QNAP NAS za pomocą pakietu QIoT Suite Lite.

Upewnij się, że Raspberry Pi i serwer NAS znajdują się w tej samej sieci LAN.

Lekcja 1: Skonfiguruj swoje urządzenia

W tej lekcji skonfigurujesz urządzenie Raspberry Pi z systemem operacyjnym, ustawisz środowisko programistyczne i wdrożysz aplikację w Raspberry Pi.

1.1 Co będzie Ci potrzebne

 1. Raspberry Pi
 2. Karta SD (zalecana jest karta SD o pojemności 8 GB, klasy 4) z zainstalowanym systemem NOOBS.
 3. Monitor HDMI.
 4. Klawiatura i mysz USB.
 5. Zasilanie:  Urządzenie Pi wymaga zasilania przez micro USB o natężeniu co najmniej 2A przy napięciu 5 V dla Modelu 3B lub 700 mA przy napięciu 5V w przypadku modeli wcześniejszych. 

1.2 Skonfiguruj system Raspbian

 • Włóż kartę SD zawierającą wyodrębnione pliki NOOBS do Raspberry Pi
 • Podłącz klawiaturę, mysz i monitor HDMI do Raspberry Pi. Podłącz zasilacz. Raspberry Pi nie ma włącznika zasilania i włączy się automatycznie po podłączeniu zasilacza.
 • W wyświetlonym menu należy określić jaki system operacyjny ma zostać zainstalowany oraz wybrać język i układ klawiatury. Zaznacz pole wyboru obok opcji Raspbian i kliknij polecenie "Zainstaluj".
 • Proces instalacji może trwać do 20 minut, a po zakończeniu pulpit Raspbian zostanie uruchomiony ponownie.
 • Skonfiguruj połączenie Wi-Fi – W środowisku stacjonarnym znajdź ikonę sieci bezprzewodowej znajdującą się w menu w prawym górnym rogu, a następnie kliknij ikonę, aby wyświetlić listę dostępnych sieci Wi-Fi.
 • Aby połączyć się z Raspberry Pi z innego urządzenia, musisz znać adres IP swojego urządzenia Raspberry Pi. Za pomocą terminala (naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl + Alt + t, aby otworzyć Terminal), wprowadź hostname -I.
 • Więcej informacji na temat konfiguracji Raspberry Pi można znaleźć pod adresem: https://www.raspberrypi.org/learning/software-guide/

1.3 Zainstaluj Nodejs i wymagane biblioteki

 • Naciśnij Ctrl + Alt + t, aby otworzyć Terminal.
 • Zainstaluj najnowszą wersję nodejs
  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
 • Zainstaluj bibliotekę MQTT oraz bibliotekę Promises, wprowadzając następujące polecenia:
  pi@raspberrypi:~ $ npm install mqtt
  pi@raspberrypi:~ $ npm install q

Lekcja 2: Utwórz swoje urządzenie w QIoT Suite Lite

W tej lekcji ustanowisz oprogramowanie QNAP QIoT Suite Lite oraz utworzysz pierwsze urządzenie w QIoT Suite Lite.

2.1 Zainstaluj oprogramowanie QIoT Suite Lite

 • QIoT Suite Lite można zainstalować z App Center.
 • Uruchom QIoT Suite Lite i zaloguj się. Domyślna nazwa użytkownika oraz hasło to “ admin”.

2.2 Utwórz nową aplikację IoT

Aplikacje IoT są połączeniem Rzeczy, Reguł i Pulpitów nawigacyjnych. W pierwszej kolejności zalecamy utworzenie “Rzeczy” w Aplikacji IoT. Ta Aplikacja IoT umożliwia prowadzenie rejestru wszystkich urządzeń podłączonych do serwera NAS.

Reguły umożliwiają budowanie aplikacji IoT, które gromadzą, przetwarzają, analizują i przeprowadzają działania na danych wygenerowanych przez podłączone urządzenia. Reguły mogą być zastosowane do danych z jednego lub wielu urządzeń i mogą podejmować jedno lub wiele działań równolegle.

Pulpity nawigacyjne zamieniają dane w dane analityczne oraz raporty, które zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym.

Wszystkie te elementy zapewniają użytkownikowi kompletne środowisko Aplikacji IoT. 

Jeżeli korzystasz z QIoT Suite Lite po raz pierwszy, użyj Kreatora szybkiej konfiguracji QIoT, aby przejść przez szybką konfigurację aplikacji IoT. Po przeczytaniu wprowadzenia, kliknij polecenie Dalej.


Kliknij kartę Aplikacja IoT, a następnie wprowadź nazwę swojej Aplikacji IoT. Nazwy Reguł i Pulpitów nawigacyjnych będą generowane automatycznie na podstawie nazwy Aplikacji IoT. Kliknij przycisk Dalej.

Na karcie Rzecz kliknij polecenie Dodaj. Wprowadź nazwę urządzenia i podaj informacje dotyczące urządzenia (np. numer seryjny i producent) w polu Dodaj atrybut. Jeżeli urządzenie jest już obsługiwane przez QIoT, wybierz wstępnie zdefiniowany Typ Rzeczy. Kliknij Dodaj, aby dodać urządzenie.


Wprowadź adres IP, Nazwę użytkownika i Hasło urządzenia, a następnie kliknij ikonę Połącz. QIoT Suite Lite sprawdzi połączenie z urządzeniem. Po sprawdzeniu poprawności połączenia kliknij polecenie Dalej.

Na karcie Zasoby kliknij polecenie Dodaj zasób. Wprowadź nazwę oraz identyfikator czujnika w polu Nazwa Zasobu i Identyfikator Zasobu. Zwróć uwagę, że Identyfikator Zasobu zostanie użyty do utworzenia Tematu w brokerze QIoT. Identyfikator powinien być unikalny dla urządzenia i dla tego samego urządzenia nie powinny być dozwolone żadne duplikaty.


Kliknij polecenie Dalej po dodaniu wszystkich zasobów (czujników) urządzenia.

Jeżeli chcesz zagnieździć widżety pulpitów nawigacyjnych QIoT w witryny internetowe lub uzyskiwać dostęp do API QIoT z aplikacji zewnętrznych, przejdź do karty Klucze API i kliknij polecenie Wygeneruj nowy klucz API. Kliknij Gotowe.

Twoja aplikacja IoT zostanie teraz utworzona. Przykładowe kody Node.js i powiązane pliki (certyfikat, informacje o zasobach) zostaną przesłane na podaną ścieżkę w twoim urządzeniu.

Zostanie utworzony przykładowy pulpit nawigacyjny.

Przejdź do karty Reguła, aby zdefiniować przepływ lub reguły przetwarzania danych wysyłanych z urządzenia oraz w jaki sposób mają być przedstawiane na pulpicie nawigacyjnym.

Lekcja 3: Połącz urządzenie z pakietem QIoT Suite Lite za pomocą MQTTS

W tej lekcji wygenerujesz certyfikat z QIoT Suite Lite, pobierzesz pakiet SDK, a następnie połączysz Raspberry Pi z QIoT Suite Lite.

3.1 Wygeneruj certyfikat i Informacje o zasobie wewnątrz QIoT Suite.

 • Otwórz Terminal w Raspberry Pi.
 • Przejdź do katalogu, do którego QIoT Suite Lite przesłał przykładowe kody.
 • Uruchom przykładową aplikację.
  pi@raspberrypi:~ $ cd bundle/nodejs/device/raspberry/examples/DHT11
  pi@raspberrypi:~ $ node qiot-DHT11-example.js

Lekcja 4: Zintegruj Power BI

4.1 Załóż swoje pierwsze konto Power BI

4.2 Skonfiguruj zestaw danych transmisji strumieniowej API

Przejdź do opcji “Zestawy danych —> Zestawy danych transmisji strumieniowej” w menu po lewej stronie, a następnie kliknij polecenie “+ Dodaj zestaw danych transmisji strumieniowej” w prawym górnym rogu.

Wybierz “API” jako dane źródłowe, a następnie kliknij polecenie “Dalej”.

Zdefiniuj wartości od strumienia, aby w polu tekstowym uzyskać wynik JSON. Uzyskanego kodu JSON użyjemy do wypchnięcia danych do aplikacji IoT. Kliknij polecenie “Utwórz”, aby zakończyć.

Po utworzeniu strumienia danych otrzymasz REST API URL, który aplikacje IoT mogą wywoływać za pomocą żądań POST w celu wypychania danych na żywo do utworzonego zestawu danych transmisji strumieniowej.

4.3 Skonfiguruj węzły Node-RED w aplikacji IoT

Utwórz aplikację IoT w QIoT Suite. Poniżej przedstawiono pierwszy przepływ węzła Node-RED. Następnie możesz zacząć tworzyć swój własny przepływ IoT. Więcej informacji na temat węzłów Node-RED można znaleźć pod adresem https://nodered.org/

Przed rozpoczęciem wypychania danych na żywo do Power BI. Potrzebujemy węzła “funkcji”, aby przekształcać dane IoT na zestaw danych transmisji strumieniowej. Tutaj możesz zastąpić msg.payload swoim zestawem danych JSON.

Potrzebujemy węzła “żądanie http”, aby umożliwić wypychanie danych na żywo do Power BI. Wystarczy przeciągnąć i upuścić węzeł “żądanie http” i połączyć z końcówką węzła “funkcji“.

Skopiuj i wklej adres REST API URL otrzymany z konsoli Power BI, a następnie ustaw metodę http na POST. Kliknij “Wdróż”, aby zachować zmiany.

Przebieg węzła Node-RED będzie wyglądał jak poniżej.

4.4 Dodaj kafelki, aby wyświetlać dane w czasie rzeczywistym

Przejdź do “Pulpity nawigacyjne +”, aby utworzyć pierwszy pulpit, a następnie kliknij “+ Dodaj kafelek”, aby skonfigurować widżet.

Wybierz “NIESTANDARDOWE DANE TRANSMISJI STRUMIENIOWEJ” i kliknij “Dalej”.

Wybierz zestawy danych i kliknij “Dalej”.

Uzyskasz zestaw danych transmisji strumieniowej, z którym możesz pracować i możesz uzyskać pomiar w czasie rzeczywistym, który wygląda jak przykład poniżej.

Data wydania: 2017-05-16
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com