Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Migracja poziomu RAID online

"Rozszerzanie lub migracja woluminów RAID bez przestojów serwera"

Nowe wyzwanie dla współczesnych firm

W przypadku współczesnych firm jednym z największych wyzwań jest wybór i konfiguracja serwera sieciowej pamięci masowej (NAS) w celu zabezpieczenia i udostępniania ważnych danych, a tym samym zwiększenia efektywności pracy. Jednocześnie rośnie potrzeba zmniejszania ryzyka utraty danych poprzez tworzenie kopii zapasowych. Wraz z rozwojem firmy konieczne może się stać wdrożenie zasad tworzenia kopii zapasowych w celu spełnienia zmieniających się potrzeb biznesowych.

Seria QNAP Turbo NAS stanowi wysoko wydajne rozwiązanie charakteryzujące się niskim całkowitym kosztem posiadania, przeznaczone dla nowoczesnych firm. Oprócz najlepszych w tej klasie specyfikacji sprzętowych i łatwych w obsłudze aplikacji seria QNAP Turbo NAS oferuje również innowacyjne funkcje, takie jak rozszerzanie pojemności RAID online (np. wymiana trzech dysków twardych o pojemności 500 GB na trzy dyski twarde o pojemności 1 TB) oraz migracja poziomu RAID online (np. zmiana poziomu RAID z RAID 1 na RAID 5). Te zaawansowane funkcje były wcześniej dostępne głównie dla korporacji dysponujących dużymi budżetami, ale firma QNAP wdraża intuicyjny sposób na używanie tych zaawansowanych technologii przez większą liczbę firm.

Poniższe scenariusze pokazują, jakie korzyści mogą odnieść firmy z migracji poziomu RAID online i rozszerzenia pojemności RAID online.

Przykład zastosowania

Migracja poziomu macierzy RAID online umożliwia zmianę konfiguracji RAID. Proces migracji można przeprowadzić bez wyłączania serwera NAS lub utraty danych.

Migracja poziomu RAID online umożliwia zamianę:

 • pojedynczego dysku na macierz RAID 1,
 • RAID 1 na RAID 5,
 • RAID 5 na RAID 6.

Przykład zastosowania

 • Piotr zainwestował w dwa dyski po 500 GB do wstępnej konfiguracji modelu TVS-882 i zdecydował się na macierz RAID 1. Serwer TVS-882 jest używany jako serwer plików do wymiany danych w ramach wydziału.
 • Po upływie sześciu miesięcy potrzeby związane z ilością miejsca do magazynowania w dziale znacznie się zwiększyły. Bieżąca pojemność pamięci masowej w serwerze TVS-882 przestała wystarczać. Piotr zaplanował rozszerzenie pamięci masowej bez utraty nadmiarowości danych poprzez dodanie dysków do grupy RAID i migrację konfiguracji do RAID 5.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

 • Przygotuj dyski twarde o tej samej lub większej pojemności co dotychczasowe dyski w bieżącej macierzy RAID.
 • Przeprowadź migrację RAID (zmienić konfigurację systemu z trybu RAID 1 na RAID 5 poprzez dodanie nowego dysku)

Przejdź do sekcji "Menedżer pamięci" > "Miejsce do magazynowania". Wybierz pulę magazynu, która zostanie rozszerzona i kliknij polecenie "Zarządzaj". Zostanie wyświetlone okno "Zarządzanie pulą magazynu". Konfiguracja woluminu dysku wyświetlana aktualnie na stronie to RAID 1, a pojemność RAID wynosi 500 GB.

Włóż nowe dyski twarde o pojemności 500 GB do serwera NAS.

W oknie "Zarządzanie pulą magazynu" kliknij polecenia "Zarządzaj" > "Migruj".

Wybierz dostępny dysk twardy, aby dodać go do macierzy. Po migracji zostaną wyświetlone typ macierzy RAID i pojemność dysku. Aby kontynuować, kliknij przycisk "Zastosuj".

Uwaga: Sekwencja migracji macierzy RAID musi być następująca: Pojedynczy > RAID 1 > RAID 5 > RAID 6.

Wszystkie dane na wybranym dysku zostaną usunięte. Kliknij przycisk "OK", aby potwierdzić.

Postęp migracji jest widoczny w obszarze "Stan".

Uwaga: Gdy postęp procesu migracji będzie mieścić się w zakresie od 11 do 49%, pula magazynu będzie dostępna "tylko do odczytu"

Po zakończeniu migracji nową konfiguracją dysków będzie RAID 5, a stan będzie mieć wartość "Gotowa". Teraz można rozpocząć korzystanie z nowej konfiguracji.

W zależności od rozmiarów dysków proces może potrwać od kilku do kilkudziesięciu godzin. Zaczekaj cierpliwie na zakończenie tego procesu. NIE wyłączaj serwera NAS.

Migracja poziomów RAID i powiększanie pojemności RAID online jednocześnie

Scenariusz przypadku

 • Piotr chce jak najwcześniej skonfigurować FTP i serwer plików.
 • Początkowo planował konfigurację 3 TB pamięci masowej w macierzy RAID 5 w celu utworzenia sieciowego centrum danych na podstawie modelu TVS-882.
 • Piotr miał tylko jeden dysk twardy o pojemności 250 GB i mógł zastosować w modelu TVS-882 tylko jednodyskową konfigurację.
 • Teraz Piotr planuje rozszerzenie konfiguracji dysków w serwerze TVS-882 do macierzy RAID 5 i zwiększenie całkowitej pojemności magazynowania do 3 TB bez przestoju lub utraty danych.

Piotr kupił cztery dyski o pojemności 1 TB i włożył do serwera NAS trzy z nich. Użył funkcji Migracja poziomu RAID online, aby przeprowadzić migrację systemu z jednodyskowego do macierzy RAID 1. Jeden z nowo zainstalowanych dysków o pojemności 1 TB został w procesie migracji dodany do macierzy RAID. Całkowita pojemność magazynowania lustrzanej macierzy RAID to nadal 250 GB, ale teraz konfiguracja jest nadmiarowa (rozmiar RAID jest ograniczany przez dysk o najniższej pojemności w macierzy).

Następie Piotr użył funkcji Migracja poziomu RAID online w celu przeprowadzenia migracji systemu z konfiguracji RAID 1 do RAID 5. Do macierzy RAID dodał drugi zainstalowany w serwerze NAS dysk twardy o pojemności 1 TB. Całkowita pojemność magazynowania macierzy RAID to teraz 500 GB (250 GB x 3 minus 250 GB zapewniające nadmiarowość).

Trzeci dysk twardy o pojemności 1 TB zainstalowany w serwerze NAS jest dodawany do grupy RAID przy użyciu funkcji Dodaj dysk. Pojemność magazynowania macierzy RAID to teraz 750 GB.

Piotr uruchamia więc funkcję Rozszerzanie pojemności RAID online i wymienia dysk twardy o pojemności 250 GB bez wyłączania systemu na dysk o pojemności 1 TB. Końcowa pojemność magazynowania macierzy RAID to 3 TB (1 TB x 4 minus 1 TB zapewniający nadmiarowość).

Data wydania: 2013-04-22
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
63% ludzi uważa, że to pomaga.