Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak zainstalować serwer QNAP NAS metodą HDMI

Uwaga: Serwer TS-269H nie obsługuje tej metody instalacji.
Uwaga: Jeśli używasz interfejsu wiersza polecenia, naciśnij Alt+F4, a następnie w górę i w dół, aby wrócić do strony instalacji.

1. Przed instalacją metodą HDMI należy wykonać następujące czynności:

  • Zainstaluj dyski twarde.
  • Podłącz serwer NAS do Internetu.
  • Podłącz serwer NAS do monitora z gniazdem HDMI.
  • Podłącz klawiaturę USB do serwera NAS.

2. Po wyświetleniu strony powitalnej wybierz pozycję Rozpocznij przewodnik inteligentnej instalacji.

3. Wybierz, czy chcesz włączyć funkcje multimedialne. Spowoduje to zainstalowanie często używanych aplikacji multimedialnych serwera NAS. Jeżeli wybierzesz opcję „Nie, pomiń ten proces”, będzie można zainstalować te aplikacje ręcznie później.

4. Wybierz konfigurację dysków (metoda instalacji HDMI umożliwia obecnie tworzenie tylko jednej puli i jednego woluminu):

  • Wolumin statyczny (pojedynczy wolumin): Ten wolumin oferuje najlepszą wydajność, ale bez zaawansowanych funkcji, takich jak alokowanie elastyczne i migawki. Wolumin ten zostanie utworzony przy użyciu wybranych napędów.
  • Gruby wolumin (wiele woluminów): Ten wolumin umożliwia przypisanie pożądanego rozmiaru woluminu z puli pamięci z uprzednią alokacją miejsca i utworzenie wielu woluminów w tej samej puli bez alokowania elastycznego.
  • Uproszczony wolumin (wiele woluminów): Ten wolumin wyróżnia się największą elastycznością i efektywnością pamięci masowej. Umożliwia przypisanie pożądanego rozmiaru woluminu z puli pamięci bez uprzedniej alokacji miejsca i utworzenie wielu woluminów w tej samej puli.

5. Wybierz napędy, aby utworzyć pulę pamięci masowej.

  • Uwaga: jeżeli wybierzesz opcję „Skonfiguruj później” w odniesieniu do każdego dysku, nie zostanie utworzony żaden wolumin i nie będzie można zainstalować później aplikacji HybridDesk Station.

6. Wybierz typ RAID do utworzenia (w tym przykładzie użyjemy RAID 5) i skonfiguruj wielkość woluminu.

Więcej informacji na temat konfiguracji RAID można znaleźć pod następującym adresem:
http://docs.qnap.com/nas/4.1/SMB/en/storage_pools.htm

7. Wybierz, czy zaszyfrować wolumin dysku i przeskanować go pod kątem uszkodzonych bloków.

8. Na tej stronie można przejrzeć informacje o instalacji oraz ustawienia.9. Ustawienia te należy potwierdzić przed instalacją. Uwaga: wszystkie dane na zainstalowanych dyskach twardych zostaną usunięte.

10. Na zakończenie pojawi się monit o zainstalowanie HybridDesk Station (HD Station) — aplikacji służącej do używania serwera NAS z monitorem HDMI.

11. Po zainstalowaniu HD Station zostanie wyświetlona strona logowania. Teraz można podłączyć do serwera NAS mysz USB, aby sterować aplikacją HD Station.

12. Kiedy się zalogujesz, zostanie otwarta aplikacja HD Station.

  • W trybie instalacji HDMI są instalowane tylko aplikacje Chrome, QTS i HD Player. Inne aplikacje można instalować z Panelu sterowania QTS.
Data wydania: 2015-11-12
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
51% ludzi uważa, że to pomaga.