Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak korzystać z aplikacji Virtualization Station?

Pierwszy serwer NAS z centralnym zarządzaniem wirtualizacją:

Aplikacja QNAP Virtualization Station umożliwia utworzenie komputerowego środowiska wirtualnego na serwerze Turbo NAS na potrzeby zarządzania wieloma maszynami wirtualnymi. Przyjazny interfejs pozwala z łatwością centralnie zarządzać wszystkimi maszynami wirtualnymi utworzonymi na serwerze Turbo NAS. Dzięki obsłudze wielu systemów operacyjnych gości serwer Turbo NAS nie tylko umożliwia archiwizowanie i wykonywanie kopii zapasowych danych, ale także udostępnia kompleksowe, zaawansowane funkcje serwera sieciowego.

Korzystanie z komputerowego środowiska wirtualnego zapewnia wiele korzyści: (1) możliwość tworzenia maszyn wirtualnych z różnymi systemami operacyjnymi (2) dostęp do danych i otwieranie plików bezpośrednio przez aplikacje zainstalowane na maszynach wirtualnych (3) wszystkie operacje są wykonywane na serwerze NAS, co minimalizuje ryzyko wycieku danych i oszczędza przepustowość sieci.

Instalacja aplikacji Virtualization Station

Aby zainstalować aplikację Virtualization Station na serwerze QNAP Turbo NAS, zaloguj się na pulpicie serwera NAS jako administrator. Wybierz kolejno „App Center” > „Virtualization Station” i kliknij przycisk „Dodaj do QTS”. Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację Virtualization Station.Aplikacja Virtualization Station najpierw sprawdzi, czy na serwerze QNAP Turbo NAS działa oprogramowanie firmware w wersji 4.0.5 lub nowszej, czy został otwarty system BIOS technologii wirtualizacji (Intel Virtualization Technology) oraz czy serwer Turbo NAS ma co najmniej 4 GB pamięci.Następnie wybierz folder domyślny, w którym będą przechowywane maszyny wirtualne na serwerze QNAP Turbo NAS.

Po skonfigurowaniu folderu domyślnego będą w nim umieszczane dyski wirtualne tworzone na maszynach wirtualnych.

Następnie wybierz interfejs sieciowy (Ethernet), którego będą używać tworzone maszyny wirtualne.

Po zakończeniu konfigurowania folderu domyślnego i interfejsu sieciowego kliknij przycisk „Finish” (Zakończ). Możesz zacząć korzystać z aplikacji Virtualization Station na serwerze QNAP Turbo NAS.

Instalacja maszyny wirtualnej

Instalacja maszyny wirtualnej z dysku CD/DVD

Jeśli chcesz zainstalować maszynę wirtualną z dysku CD/DVD z systemem operacyjnym, musisz najpierw utworzyć obraz ISO dysku i zapisać go na serwerze QNAP NAS. Jeśli nie masz oprogramowania do tworzenia plików ISO, kliknij to łącze i pobierz aplikację przeznaczoną do tego celu: https://cdburnerxp.se/en/download

Po pobraniu i uruchomieniu programu CDBurnerXP wybierz opcję „Copy or grab disc” (Skopiuj lub przechwyć dysk) i kliknij przycisk „OK”.

Jako lokalizację docelową wybierz „Hard disk” (Dysk twardy), wskaż folder docelowy, podaj nazwę pliku i wybierz opcję „File type: ISO (Single track)” (Typ pliku: ISO (jedna ścieżka)). Kliknij przycisk „Copy disc” (Kopiuj dysk), aby rozpocząć kopiowanie.

An ISO image file of the CD/DVD will then be generated in the destination folder you selected.

Instalacja maszyny wirtualnej z pliku ISO

Na ekranie Overview (Przegląd) zostaną wyświetlone informacje o serwerze QNAP Turbo NAS, w tym jego nazwa, specyfikacja i wykorzystanie procesora, a także łączna pojemność i wykorzystanie pamięci. Pod tymi informacjami pojawi się lista wszystkich utworzonych przez Ciebie maszyn wirtualnych.

Create VM (Tworzenie maszyny wirtualnej)

Aby utworzyć maszynę wirtualną, kliknij pozycję , a następnie wybierz odpowiedni szablon domyślny: „micro”, „mini”, „small”, „medium”, „large” lub „xlarge” (szablony są uporządkowane od najmniejszego do największego).


Następnie możesz skonfigurować następujące ustawienia: typ i wersja systemu operacyjnego, lokalizacja obrazu dysku CD, folder docelowy maszyny wirtualnej oraz interfejs sieciowy.Aby zakończyć konfigurację, kliknij przycisk „Create” (Utwórz). Spowoduje to utworzenie maszyny wirtualnej.

Następnie kliknij przycisk „Start” (Uruchom), aby włączyć maszynę wirtualną.

Kliknij przycisk „Console” (Konsola), aby zainstalować system operacyjny na maszynie wirtualnej.
Wprowadzenie do interfejsu użytkownika i funkcji Virtualization Station

Overview (Przegląd):

Przegląd pokaże szczegóły dla QNAP NAS, włączając jego nazwę, wykorzystanie procesora i pamięci, pojemność wszystkich woluminów oraz I/O ruchu w sieci w czasie rzeczywistym. Pod tymi szczegółami wyświetlona zostanie lista wszystkich wirtualnych maszyn (VM), które utworzyłeś.

Wyświetlone jest pięć szybkich przycisków w kolumnie działanie, aby obsługiwać VM, włączając “Power Control” (Kontrola zasilania), “Console” (Konsola), “Share” (Udostępnij), “Account Management” (Zarządzanie kontem) oraz “QVM Assign” (Przypisz QVM).

 1. Import VM (Importowanie maszyny wirtualnej)

  Aby zaimportować maszynę wirtualną, kliknij pozycję Następnie wybierz, skąd chcesz zaimportować plik maszyny wirtualnej: z serwera QNAP Turbo NAS lub z komputera.


  Uwaga: Formaty plików *.ova i *.ovf są kompatybilne tylko z maszynami wirtualnymi wyeksportowanymi ze środowisk VirtualBox v4 i VMWare. Format *.vmx jest kompatybilny tylko z maszynami utworzonymi w środowisku VMWare Workstation 8/9, a format *.qvm jest przeznaczony tylko dla aplikacji Virtualization Station.

  Teraz możesz skonfigurować ustawienia importowania maszyny wirtualnej.

  Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk „Import” (Importuj) i zaczekaj na ukończenie procesu importowania. Zaimportowana maszyna wirtualna pojawi się w aplikacji Virtualization Station.


 2. Export VM (Eksportowanie maszyny wirtualnej)

  Aby móc wyeksportować maszynę wirtualną, musisz ją zamknąć.  Następnie kliknij pozycję i skonfiguruj następujące ustawienia: lokalizacja i format pliku eksportu, obrazy uwzględniane w eksporcie (wybierz też, czy mają być skompresowane) oraz nazwa pliku. Po wprowadzeniu tych ustawień kliknij przycisk „Start” (Uruchom), aby rozpocząć eksportowanie maszyny wirtualnej.  Gdy postęp procesu eksportu osiągnie 100%, kliknij przycisk „Finish” (Zakończ). Jeżeli chcesz pobrać wyeksportowaną VM, kliknij “Download” (Pobierz).

  Możesz kliknąć pozycję , aby sprawdzić wszystkie zadania eksportu maszyn wirtualnych. 3. Snapshots (Migawka)

  Aplikacja Virtualization Station udostępnia funkcję migawki, która rejestruje stan systemu maszyny wirtualnej w określonym punkcie w czasie. W przypadku awarii maszyny wirtualnej użytkownicy mogą szybko przywrócić ją do stanu z momentu utworzenia migawki, aby zapewnić ciągłość działania systemu.

  Przejdź do strony informacji VM i kliknij “Snapshot” (Migawka).


  Następnie nadaj nazwę migawce i kliknij przycisk „Create” (Utwórz), aby rozpocząć proces tworzenia migawki.

  Po wyświetleniu komunikatu „Create snapshot [nazwa migawki] successful” (Utworzenie migawki powiodło się) możesz kliknąć przycisk „Hide” (Ukryj), aby wrócić do strony głównej migawek. Kliknij pozycję , aby sprawdzić wszystkie zadania tworzenia migawek. Jeśli chcesz przywrócić stan systemu z momentu utworzenia migawki, kliknij przycisk „Revert” (Odwróć). 4. Ustawienia sieci:

  Gdy klikniesz “Network Setting” (Ustawienia sieciowe), wyświetlona zostanie typologia sieci. Kliknięcie w adapter VM pozwala na wybór wirtualnego switcha do podłączenia. Kliknięcie na Wirtualny switch umożliwia ustawienie trybu sieci oraz podłączenie do interfejsu Ethernet.


  Tryby sieciowe:
  • Izolowana sieć
   Nie podłącza żadnych interfejsów Ethernet do Wirtualnego switcha tworzy sieć izolowaną. Ręczne ustawianie adresu IP VM może włączyć komunikację między VM podłączonym do tego samego Wirtualnego switcha.
  • Sieć tylko zewnętrzna
   Po podłączeniu interfejsu Ethernet do Wirtualnego switcha, adres IP interfejsu zostanie zmieniony na 0.0.0.0 tak, aby ruch sieci VM nie przechodził przez NAS.
  • Sieć mostkowa
   Podłączenie interfejsu Ethernet (dostępny trunking portu) do Wirtualnego switcha tworzy sieć mostkową. NAS oraz Wirtualny switch mogą współdzielić ten sam interfejs Ethernet bez blokowania go i obsługiwać szybki transfer danych poprzez wewnętrzny routing.
 5. Account Management (Zarządzanie kontem):
  Po kliknięciu pozycji zostanie wyświetlona tabela zawierająca uprawnienia poszczególnych użytkowników. Będzie w niej widoczna lista uprawnień użytkowników każdej maszyny wirtualnej (np. kontrola lub tylko wyświetlanie) lub lista maszyn wirtualnych przypisanych do każdego użytkownika. Wybranie opcji „All” (Wszystko) spowoduje wyświetlenie obu widoków.


  Aby utworzyć nowego użytkownika, kliknij przycisk „Create User” (Utwórz użytkownika). Użytkownikowi można przydzielić maszyny wirtualne i ustawić odpowiednie uprawnienia w obszarach Console (Konsola) i Actions (Akcje). Można także modyfikować uprawnienia istniejących użytkowników — wystarczy kliknąć nazwę użytkownika i zmienić uprawnienia.


  Po kliknięciu przycisku w tabeli można przydzielić bieżącemu użytkownikowi maszynę wirtualną i nadać mu uprawnienia Control (Kontrola) lub View-only (Tylko wyświetlanie). Natomiast kliknięcie przycisku spowoduje usunięcie maszyny wirtualnej z tabeli.


  Aby usunąć użytkowników, zaznacz ich nazwy i kliknij przycisk „Delete” (Usuń).
 6. Zarządzanie urządzeniami:

  Konfiguracja urządzenia VM jest wyświetlona tutaj. Możesz przełączyć między zakładkami: Przegląd, HDD, Sieć i USB, aby sprawdzić dane informacje. Klikając “Edit” (Edytuj) możesz dodać, usunąć i dostosować urządzenia.  a. HDD

  Możesz wybrać między: 1) "Storage View" (Podgląd przestrzeni dyskowej) 2) "VM View" (Podgląd VM)
  Podgląd przestrzeni dyskowej wyświetla wykorzystanie dla każdego folderu współdzielonego i woluminu, podczas gdy podgląd VM wyświetla konfiguracje HDD, np. kontrolery i tryby pamięci podręcznej.


  b. Ochrona

  Możesz wybrać między: 1) "Network View" (Podgląd sieci) 2) "VM View" (Podgląd VM)
  Podgląd sieci wyświetla ruch Wirtualnego switcha i podłączonych VM, podczas gdy podgląd VM wyświetla konfiguracje adaptera sieciowego, np. modele urządzeń oraz adresy MAC.  c. USB

  Możesz wybrać między: 1) "USB View" (Podgląd USB) 2) "VM View" (Podgląd VM)
  Podgląd USB wyświetla informacje związane z urządzeniami USB, podczas gdy Podgląd VM pokazuje podłączone VM. 7. Kopia zapasowa i przywracanie VM:

  VM może być skopiowana lub przywrócona do/z zdalnego lub lokalnego NAS. Każde zadanie może być ręcznie aktywowane, zatrzymane, edytowane lub usunięte.


  Po kliknięciu “New Task” (Nowe zadanie), możesz utworzyć zadanie tworzenia kopii zapasowej lub przywracania do/z lokalnego lub zdalnego NAS.


  7.1 Aby zapisać informacje o zdalnym NAS
  Dla zdalnych zadań tworzenia kopii zapasowych/przywracania, informacje o zdalnym NAS mogą być zapisane do wykorzystania w przyszłości.


  7.2 Tworzenie kopii zapasowych na podstawie harmonogramu
  Tworzenie kopii zapasowych na podstawie harmonogramu obsługuje ustawienie maksymalnej liczby wersji kopii zapasowych dla optymalnego wykorzystania przestrzeni dyskowej.


  7.3 Zarządzaj opisem zdalnego NAS
  W “Manage NAS Description” (Zarządzaj opisem NAS) możesz edytować, tworzyć i usuwać zapisane informacje i opisy zdalnych NAS.


  7.4 Uruchom kopię zapasową VM lokalnie
  Kopia zapasowa VM na lokalnym NAS może być uruchomiona bezpośrednio, ale nie może już być przywrócona. Ten mechanizm redukuje czas przestoju usług uruchamianych z VM.
 8. Preferencje:

  Gdy wybierzesz “Preferences” (Właściwości), zobaczysz cztery zakładki:
  1. Default Folder (Folder domyślny): W polu „ISO Image Folder” (Folder obrazów ISO) możesz ustawić folder domyślny przechowywania obrazów dysków systemu operacyjnego, a w polu „HDD Image Folder” (Folder obrazów dysków twardych) możesz wybrać lokalizację obrazów maszyn wirtualnych.
   Dla innych użytkowników, którzy nie mają uprawnień dostępu do NAS i mogą potrzebować skorzystać z obrazów CD/DVD, możesz ustawić domyślny folder dla lokalizacji obrazów CD/DVD (foldery udostępniania CD/DVD).
  2. Ustawienia portu:
   Domyślne porty "Serwera webowego", "Serwera webowego (SSL)" oraz "Konsoli HTML5", to odpowiednio 8088, 8089 oraz 3388. Możesz określić porty używane przez Virtualization Station.
  3. UPnP Setting (Ustawienie UPnP): Możesz włączyć lub wyłączyć dostęp do serwera NAS z Internetu na routerze UPnP. (Uwaga: ta funkcja działa tylko w przypadku obsługiwanych urządzeń UPnP).

  4. Język
   Możesz zmienić język wyświetlania.

 9. VM Marketplace (Sklep z maszynami wirtualnymi):

  Po kliknięciu pozycji zostaną wyświetlone dwa sklepy z maszynami wirtualnymi: „Bitnami App Store” oraz „VMware Virtual Appliances Marketplaces”. Kliknięcie jednego z nich, na przykład „VMware Virtual Appliances Marketplaces”, umożliwi Ci pobranie i zaimportowanie gotowych urządzeń wirtualnych do aplikacji Virtualization Station.


 10. Logs (Dzienniki)

  Aby przejrzeć dzienniki systemowe aplikacji Virtualization Station, kliknij Jeśli chcesz pobrać cały raport dzienników systemowych, kliknij przycisk „Download” (Pobierz). Spowoduje to pobranie na komputer pliku CSV z dziennikami aplikacji Virtualization Station.
 11. Strona informacyjna maszyny wirtualnej:

  W tej części strony wyświetlana jest lista wszystkich utworzonych przez Ciebie maszyn wirtualnych. Kliknięcie maszyny wirtualnej spowoduje wyświetlenie informacji o sprzęcie, na którym działa ta maszyna.

  • Przycisk „Power” (Zasilanie) służy do resetowania, włączania i wyłączania zasilania maszyny wirtualnej.
  • Przycisk „Suspend” (Wstrzymaj) służy do wstrzymywania działania maszyny wirtualnej. Aby wznowić jej działanie, kliknij przycisk „Resume” (Wznów).
  • Przycisk „Console” (Konsola) służy do włączania maszyny wirtualnej i umożliwia dostęp do jej systemu operacyjnego.
  • Przycisk „Snapshot” (Migawka) służy do rejestrowania stanu systemu maszyny wirtualnej w określonym punkcie w czasie.
  • Przycisk „Delete” (Usuń) służy do usuwania maszyny wirtualnej.
  • Przycisk „Clone” (Klonuj) służy do kopiowania maszyny wirtualnej do innego folderu współdzielonego na serwerze QNAP Turbo NAS.
  • Jeżeli klikniesz “Insert VM Driver” (Włóż sterownik VM), spowoduje to włożenie obrazu sterownika VM do VM. (Uwaga: Sterownik maszyny wirtualnej umożliwia instalację urządzeń z interfejsem VirtIO, takich jak wirtualna sieć Gigabit Ethernet i wirtualne kontrolery dysków. Po wybraniu urządzeń tego typu można zainstalować je w maszynie wirtualnej).

  Przycisk „Virtual Machine Settings” służy do konfigurowania wszystkich opcji maszyny wirtualnej, m.in. ustawień sieci, sprzętu, rozruchu, napędu CD-ROM, wideo, automatycznego uruchamiania i konsoli zdalnej.  Zaznaczenie “Local Display” (Lokalne wyświetlanie) pozwoli na obsługę VM lokalnie poprzez HD Station. Możesz wtedy użyć klawiatury, myszki i monitora HDMI, aby bezpośrednio obsługiwać VM tak, jak normalny komputer.

  Po zaznaczeniu tej opcji, pojawi się ikona [QVM] na ekranie wyjściowym poprzez HD Station. Klikając ikonę [QVM] wejdziesz do konsoli VM.

  Jeśli umieścisz wskaźnik myszy w środkowej górnej części konsoli maszyny wirtualnej, zostanie wyświetlony pasek narzędzi z opcjami „Leave full screen” (Zamknij pełny ekran), „Send key combination” (Wyślij kombinację klawiszy) i „Disconnect” (Rozłącz).

  : zamyka tryb pełnego ekranu maszyny wirtualnej
  : umożliwia wysłanie kombinacji klawiszy
  : kończy połączenie i wraca do HD Station

  Przycisk w obszarze „CD Image” (Obraz dysku CD) umożliwia wybranie obrazu ISO dysku CD/DVD z serwera Turbo NAS i umieszczenie go w maszynie wirtualnej.

  Przycisk w obszarze „USB” pozwala wybrać urządzenia USB, które można podłączać do maszyny wirtualnej.

  Uwaga:
  1. Ze względu na zróżnicowanie urządzeń USB nie możemy zagwarantować pełnej obsługi wszystkich urządzeń. Podstawowe urządzenia USB, takie jak dyski USB, czytniki kart, klawiatury, myszy, drukarki i skanery, powinny działać bez problemów.
  2. Jeśli urządzenie USB wymaga sterownika, należy go zainstalować na maszynie wirtualnej.
  3. Urządzenia zgodne ze standardem USB 3.0 należy podłączać do portu USB 2.0. Urządzenia zgodne ze standardem USB 2.0 (lub starszym) można podłączać do portów USB 3.0.
  4. Do maszyny wirtualnej mogą być podłączone maksymalnie 3 urządzenia USB.
  Aby usunąć urządzenie USB:
  1. Odłącz urządzenie USB w systemie operacyjnym gościa.
  2. Odłącz urządzenie USB na stronie informacji o maszynie wirtualnej w aplikacji Virtualization Station.
  3. Odłącz fizycznie urządzenie USB od serwera Turbo NAS.

 12. Console (Konsola):

  Kliknij przycisk „Console” (Konsola), aby zainstalować system operacyjny na maszynie wirtualnej. Możesz wybrać poziom jakości połączenia: High (Wysoki), Medium (Średni), Low (Niski) i Ultra Low (Bardzo niski).  • Przycisk służy do zatrzymywania działania maszyny wirtualnej.
  • Przycisk służy do resetowania maszyny wirtualnej.
  • Przycisk służy do zamykania maszyny wirtualnej.
  • Przycisk służy do wymuszania zamknięcia maszyny wirtualnej.
  • Przycisk służy do rejestrowania stanu systemu maszyny wirtualnej w określonym punkcie w czasie.
  • Przycisk symuluje naciśnięcie klawiszy „Ctrl+Alt+Del” na maszynie wirtualnej.
  • Przycisk służy do wyświetlania klawiatury programowej dla maszyny wirtualnej.


  • Przycisk służy do dopasowywania ekranu do rozmiaru okna.
  • Przycisk służy do włączania trybu pełnego ekranu.
  • Przycisk służy do włączania wysokiego poziomu jakości połączenia.
  • Przycisk służy do włączania średniego poziomu jakości połączenia.
  • Przycisk służy do włączania niskiego poziomu jakości połączenia.
  • Przycisk służy do włączania bardzo niskiego poziomu jakości połączenia.

Ograniczenia aplikacji Virtualization Station

Element Opis
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows Server 2003 R2
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Fedora 11、12、13、14、15、16、17、18、19
CentOS 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4、7.0
Red Hat Enterprise Linux 6、7
Suse Linux Enterprise Server 11
OpenSUSE 11、12
Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx)
Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat)
Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal)
Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot)
Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin)
Ubuntu 12.10 (Quantal Quetzal)
Ubuntu 13.04 (Raring Ringtail)
Ubuntu 13.10 (Saucy Salamander)
Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr)
Ubuntu 14.10 (Utopic Unicorn)
Maksymalna liczba procesorów 4 procesory Intel® Core™ i3 / i5.
8 procesorów Intel® Xeon / Core™ i7
Pamięć RAM Do 30 GB (jedna maszyna wirtualna).
- Obudowa typu Tower (16 GB): do 14 GB (jedna maszyna wirtualna).
- Obudowa typu Rackmount (32 GB): do 30 GB (jedna maszyna wirtualna).
Maksymalna liczba Virtual Switches 8
Maksymalna liczba migawek 16 na maszynę wirtualną
Maksymalna liczba jednocześnie działających maszyn wirtualnych Liczba ta zależy od rzeczywistego wykorzystania pamięci RAM, mocy obliczeniowej procesora i aplikacji działających na maszynach wirtualnych. Uruchomienie wielu maszyn wirtualnych naraz może wpływać na wydajność serwera NAS. (Uwaga: Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy QNAP. Jej adres znajduje się na każdym obsługiwanym serwerze NAS).
Maksymalna liczba maszyn wirtualnych Bez limitu.
Format plików importowanych maszyn wirtualnych *.OVA i *.OVF: platformy VirtualBox 4.x i VMWare 5.0
*.VMX: platformy VMWare WorkStation 8 i 9.
Karta VGA Standardowa karta VGA.
(Uwaga: technologie DirectX i OpenGL nie są obsługiwane).
Maksymalna liczba uprawnień do kontroli 2 na maszynę wirtualną
Maksymalna liczba uprawnień tylko do wyświetlania 2 na maszynę wirtualną
Data wydania: 2014-02-18
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
80% ludzi uważa, że to pomaga.