Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak importować i eksportować maszyny wirtualne w aplikacji Virtualization Station? (Dotyczy także importowania z internetowych sklepów z maszynami wirtualnymi)

Do czego służy funkcja importowania i eksportowania?
Funkcja importowania i eksportowania maszyn wirtualnych umożliwia szybkie przenoszenie tych maszyn między hipernadzorcami (takimi jak VMware czy VirtualBox). Pozwala to skrócić czas konfiguracji nowych środowisk maszyn wirtualnych na starszych hipernadzorcach. Dostępnych jest kilka formatów maszyn wirtualnych obsługiwanych przez różnych hipernadzorców, dzięki czemu użytkownicy mogą przenosić maszyny wirtualne bez konieczności wykonywania długotrwałych czynności konfiguracyjnych.

Aplikacja Virtualization Station umożliwia importowanie i eksportowanie maszyn wirtualnych. W przypadku eksportu maszyn wirtualnych z platform VirtualBox i VMWare obsługiwane są formaty *.ova, *.ovf i *.vmx. W przypadku eksportu z innych hipernadzorców lub z aplikacji Virtualization Station na innych serwerach QNAP NAS obsługiwane są formaty *.ovf i *.qvm. Aplikacja Virtualization Station obsługuje także urządzenia wirtualne dostępne w sklepach internetowych z maszynami wirtualnymi, takich jak Bitnami czy VMware Virtual App.

Co to jest sklep internetowy z maszynami wirtualnymi?
W miarę rozwoju i upowszechniania się technologii wirtualizacji coraz więcej firm zastępuje komputery fizyczne maszynami wirtualnymi. Ten trend powoduje, że wielu producentów oprogramowania łączy swoje aplikacje z systemami operacyjnymi typu open-source, tworząc tzw. urządzenia wirtualne. Są one następnie udostępniane w formatach maszyn wirtualnych. Klienci indywidualni i firmy mogą pobierać te rozwiązania i importować bezpośrednio do hipernadzorców. Pozwala to znacznie skrócić czas instalacji systemów operacyjnych i aplikacji, a także uniknąć problemów z kompatybilnością.

Aplikacja Virtualization Station obsługuje dwa sklepy internetowe z maszynami wirtualnymi: Bitnami Virtual App i VMware Virtual App. Importowanie maszyn wirtualnych z tych sklepów przebiega podobnie do ogólnego procesu importowania.

 

Jak zaimportować maszynę wirtualną?

Aplikacja Virtualization Station obsługuje formaty plików *.ovf i *.ova. Możesz bezpośrednio zaimportować maszyny wirtualne do swojej aplikacji Virtualization Station lub wyeksportować je do innych serwerów NAS (czyli do innych aplikacji Virtualization Station) albo do starszych hipernadzorców, takich jak VMWare czy VirtualBox.

Otwórz aplikację Virtualization Station i kliknij pozycję „Import VM” (Importuj maszynę wirtualną).

„Import VM” (Importuj maszynę wirtualną):

 • PC (Komputer): importowanie z lokalnego komputera
 • NAS (Serwer NAS): importowanie z serwera NAS

Uwaga: Formaty *.ova i *.ovf są obsługiwane tylko w przypadku maszyn wirtualnych wyeksportowanych z platform VirtualBox 4 i VMWare. Format *.vmx jest obsługiwany w przypadku maszyn wirtualnych wyeksportowanych z platformy VMWare Workstation 8/9.

W tym przykładzie zaimportujemy maszynę wirtualną z serwera NAS. Wybierz opcję „NAS” i kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj).

Otwórz folder zawierający maszyny wirtualne i kliknij przycisk „OK”.

Kliknij przycisk „Next” (Dalej).

Możesz też skonfigurować ustawienia w obszarach „Destination Path” (Lokalizacja docelowa), „Overview” (Przegląd), „Network” (Sieć), „Hard Disk” (Dysk twardy) oraz „IDE CD/DVD ROM” (Napęd CD/DVD IDE).

 1. „Destination Path” (Lokalizacja docelowa): Możesz wybrać lokalizację, w której chcesz zapisać maszynę wirtualną, a także zdecydować, czy chcesz utworzyć podfolder.
 2. „Overview” (Przegląd): Możesz wpisać nazwę maszyny wirtualnej i wybrać liczbę rdzeni procesora oraz ilość pamięci używaną przez tę maszynę.
 3. „Network” (Sieć): Możesz skonfigurować kartę sieciową maszyny wirtualnej (tzw. dedykowaną sieć), generując adres MAC i wybierając model kontrolera interfejsu sieciowego.
 4. „Hard Disk” (Dysk twardy): Możesz skonfigurować tryb pamięci podręcznej i kontroler dysku twardego.
  • Cache Mode (Tryb pamięci podręcznej): „none” (brak), „Writeback” (Zapis z buforowaniem) i „Writethrough” (Zapis bez buforowania)
  • Controller (Kontroler): „IDE”, „SCSI”, „SATA” i „VIRTIO”
 5. „IDE CD/DVD ROM” (Napęd CD/DVD IDE): Możesz zaznaczyć pole „Option” (Opcja), aby dodać wirtualny napęd CD/DVD ROM.

Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk „Import” (Importuj).Kliknij przycisk „VM info” (Informacje o maszynie wirtualnej).

Kliknij przycisk „Start” (Uruchom), aby uruchomić maszynę wirtualną.

Kliknij przycisk „Console” (Konsola), aby wyświetlić pulpit maszyny wirtualnej.

Jak wyeksportować maszynę wirtualną?

Aplikacja Virtualization Station umożliwia eksportowanie maszyn wirtualnych zarówno utworzonych w tej aplikacji, jak i zaimportowanych. Wyeksportowane maszyny wirtualne można następnie importować do innych serwerów QNAP NAS lub do starszych hipernadzorców, takich jak VirtualBox czy VMWare.

Kliknij pozycję „Export VM” (Eksportuj maszynę wirtualną).

 1. „VM” (Maszyna wirtualna): Lista rozwijana z maszynami wirtualnymi, które można wyeksportować. Pamiętaj, że nie można eksportować uruchomionych ani wstrzymanych maszyn wirtualnych.
 2. „Export File Name” (Nazwa pliku eksportu): Wpisz nazwę pliku maszyny wirtualnej, którą chcesz wyeksportować.
 3. „Format”: Dostępne są dwa formaty eksportu maszyn wirtualnych: *.qvm i *.ovf. Format *.qvm jest przeznaczony do importowania maszyn wirtualnych do innych serwerów QNAP NAS, a format *.ovf — do starszych hipernadzorców, takich jak VirtualBox 4 czy VMWare.
  • „Include iso images” (Dołącz obrazy ISO): formaty *.qvm i *.ovf
  • „Compress images” (Kompresuj obrazy): format *.qvm
 4. „Location” (Lokalizacja): Możesz wybrać lokalizację, w której chcesz zapisać wyeksportowaną maszynę wirtualną.

Kliknij przycisk „Start” (Uruchom).

Kliknij przycisk „Finish” (Zakończ), aby zakończyć eksport.

Jak zaimportować maszyny wirtualne z internetowych sklepów z maszynami wirtualnymi?

Z poziomu aplikacji Virtualization Station można pobierać gotowe maszyny wirtualne ze sklepów internetowych (np. prowadzonych przez firmy Bitnami i VMWare). Te maszyny wirtualne zawierają aplikacje zainstalowane w systemach operacyjnych gościa (np. Windows lub Linux) i są dostępne w obsługiwanych formatach, takich jak *.ovf. Poniżej przedstawiamy procedurę importu takiego pakietu maszyny wirtualnej za pomocą aplikacji Virtualization Station.

Otwórz aplikację Virtualization Station i kliknij pozycję „Bitnami Virtual App”.

W domyślnej przeglądarce zostanie otwarta nowa karta ze stroną sklepu internetowego z maszynami wirtualnymi o nazwie Bitnami. Możesz wybrać i pobrać dowolną aplikację. W tym przykładzie pobierzemy aplikację „WordPress”.

Kliknij pozycję „WordPress”, a następnie kliknij przycisk „Virtual Machine” (Maszyna wirtualna).

Rozpocznie się proces pobierania i wybrana maszyna wirtualna zostanie zapisana w określonym folderze docelowym.

Po zakończeniu pobierania sprawdź, czy przebiegło ono pomyślnie.

Wróć do aplikacji Virtualization Station, kliknij pozycję „Import VM” (Importuj maszynę wirtualną), wybierz opcję „PC” (Komputer), a następnie kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj).

Otwórz folder docelowy aplikacji „WordPress”, zaznacz plik „bitnami-wordpress-3.8-0-ubuntu-12.04-VBOX3.ovf” i kliknij przycisk „Open” (Otwórz).

Kliknij przycisk „Next” (Dalej).

Kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj), zaznacz plik „bitnami-wordpress-3.8-0-ubuntu-12.04.vmdk” i kliknij przycisk „Open” (Otwórz).

Kliknij przycisk „Next” (Dalej).

Kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj) i zaznacz wszystkie pliki „bitnami-wordpress-3.8-0-ubuntu-12.04-s00x.vmdk” (s001–s009). Kliknij przycisk „Open” (Otwórz).

Kliknij przycisk „Next” (Dalej), aby przesłać pliki.

Uwaga: Przesyłanie plików na serwer NAS jest konieczne podczas importu maszyny wirtualnej z lokalnego komputera. Aby skrócić czas oczekiwania na przesłanie plików zalecamy zaimportowanie maszyny wirtualnej z serwera NAS.

Następnie możesz skonfigurować ustawienia w obszarach „Destination Path” (Lokalizacja docelowa), „Overview” (Przegląd), „Network” (Sieć), „Hard Disk” (Dysk twardy) oraz „IDE CD/DVD ROM” (Napęd CD/DVD IDE).

 1. „Destination Path” (Lokalizacja docelowa): Możesz wybrać lokalizację, w której chcesz zapisać maszynę wirtualną, a także zdecydować, czy chcesz utworzyć podfolder.
 2. „Overview” (Przegląd): Możesz wpisać nazwę maszyny wirtualnej i wybrać liczbę rdzeni procesora oraz ilość pamięci używaną przez tę maszynę.
 3. „Network” (Sieć): Możesz skonfigurować kartę sieciową maszyny wirtualnej (tzw. dedykowaną sieć), generując adres MAC i wybierając model kontrolera interfejsu sieciowego.
 4. „Hard Disk” (Dysk twardy): Możesz skonfigurować tryb pamięci podręcznej i kontroler dysku twardego.
  • Cache Mode (Tryb pamięci podręcznej): „none” (brak), „Writeback” (Zapis z buforowaniem) i „Writethrough” (Zapis bez buforowania)
  • Controller (Kontroler): „IDE”, „SCSI”, „SATA” i „VIRTIO”
 5. „IDE CD/DVD ROM” (Napęd CD/DVD IDE): Możesz zaznaczyć pole „Option” (Opcja), aby dodać wirtualny napęd CD/DVD ROM.

Po wybraniu liczby procesorów i rozmiaru pamięci kliknij przycisk „Generate” (Generuj), zaznacz pole „Option” (Opcja) i kliknij przycisk „Import” (Importuj).

Pop zaimportowaniu maszyny wirtualnej kliknij przycisk „VM info” (Informacje o maszynie wirtualnej).Kliknij przycisk „Start” (Uruchom), aby uruchomić maszynę wirtualną.

Kliknij przycisk „Console” (Konsola), aby wyświetlić pulpit maszyny wirtualnej.

 

Data wydania: 2014-03-06
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
27% ludzi uważa, że to pomaga.