Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Dostosowywanie własnych układów i widoków Zarządzanie widokami w Surveillance Station

Wymagania wstępne:

 • Serwer QNAP Turbo NAS z systemem QTS 4.2 lub nowszą wersją
 • Surveillance Station 5.1 lub nowsza wersja
 • System operacyjny: Microsoft Windows 7 lub 8
 • Przeglądarka internetowa: Google Chrome 43.0.2357.130 m (Windows), Microsoft Internet Explorer 10/11 (Windows, tryb pulpitu, wersja 32-bitowa), Mozilla Firefox 39.0 (Windows)

Uwaga: ta funkcja nie jest obsługiwana na monitorze lokalnym ani w aplikacji QVR Client for Mac.

Kamery z efektem rybiego oka prezentują obraz dookólny 360° o współczynniku proporcji 1:1. Poszczególne kamery megapikselowe mogą obsługiwać różne rozdzielczości i współczynniki proporcji, np. Full HD (16:9), QXGA (4:3) czy format korytarzowy (9:16). Układy widoku można definiować odpowiednio do potrzeb. Funkcja Zarządzanie widokiem umożliwia dostosowywanie układów widoków oraz przypisywanie kamer do określonych okien.

Zarządzanie widokiem oferuje dwa tryby: tryb normalny i tryb rybiego oka.

Przycisk Opis
Dodaj: dodawanie widoku
Edytuj: edytowanie widoku
Usuń: usuwanie widoku
Zobacz miniaturę: po przeniesieniu kursora myszy nad , zostaną wyświetlone miniatury dostosowanego widoku.

Tryb normalny

Na stronie monitorowania jest wiele predefiniowanych widoków. Aby utworzyć dostosowany widok wyświetlany w drzewie widoków w lewej części strony monitorowania, kliknij przycisk Dodaj na stronie Ustawienia kamery > Zarządzanie widokiem.

Dodawanie widoku

 1. Aby wybrać dostosowany widok, skorzystaj z tego artykułu w celu utworzenia własnego układu.
 2. Aby dodać kamerę do widoku, przeciągnij kamerę fizyczną lub wirtualną z listy po lewej stronie na prawy ekran kanału.
 3. Aby usunąć kamerę z widoku, kliknij dwukrotnie jej obraz albo przeciągnij na listę kamer po lewej stronie. Aby usunąć wszystkie kamery, kliknij przycisk Przywróć.

Układ dostosowany

Dostępne są predefiniowane układy. Aby dodać dostosowany układ jako nowy lub edytować zdefiniowany układ, kliknij Zarządzanie układem w oknie Dodaj widok lub Edytuj widok. Następnie możesz kliknąć przycisk Dodaj, aby dodać układ, lub wybrać układ do edycji w strefie po prawej stronie.

 1. Wybierz rodzaj predefiniowanego układu.
 2. Aby dostosować układ, kliknij kwadrat i narysuj większy prostokąt, aby połączyć kwadraty. Możesz dwukrotnie kliknąć połączony region, aby go przywrócić. Możesz też kliknąć przycisk Przywróć, aby przywrócić oryginalny układ.
 3. Aby zakończyć, kliknij przycisk Zapisz, a układ zostanie wyświetlony na liście po lewej stronie.
 4. Kliknij przycisk Anuluj. Zdefiniowany układ będzie można znaleźć na liście rozwijanej układów.

Tryb rybiego oka

W przypadku kamer z efektem rybiego oka kliknij przycisk Dodaj, aby dodać poniższy tryb wyświetlania na karcie Tryb rybiego oka. Można wtedy będzie używać dostosowanego widoku na liście widoków w lewej części strony monitorowania.

Tryb wyświetlania Opis
Tryb 9R 9 ekranów regionalnych
Tryb 4R 4 ekrany regionalne
Tryb 1O8R Oryginalny ekran pośrodku i 8 regionalnych ekranów wokół niego
Tryb 1P6R Oryginalny ekran pośrodku i 6 regionalnych ekranów wokół niego
Podwójna panorama 2 ekrany panoramiczne
Tryb 1P3R 3 regionalne ekrany u góry i jeden panoramiczny na dole
Tryb 1P2R 2 regionalne ekrany u góry i jeden panoramiczny na dole
Tryb OPR Jeden ekran oryginalny, jeden regionalny i jeden panoramiczny
Tryb 1O3R Oryginalny ekran i 3 ekrany regionalne
Tryb R Jeden ekran regionalny
Pełna panorama Jeden ekran panoramiczny

Dodawanie widoku

 1. Wybierz kamerę z efektem rybiego oka.
 2. Wybierz tryb wyświetlania.
 3. Aby zmienić wielkość, przeciągnij obraz w podglądzie. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj pokrętła myszy. Wyświetlony zostanie wtedy żądany widok.

Aplikacja do zarządzania widokiem

Tryb widoku można wybrać na karcie Widok po lewej stronie okna monitorowania.

Data wydania: 2015-11-09
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
20% ludzi uważa, że to pomaga.