QNAP Systems, Inc. - netwerk opslag (NAS)

Language

Support

Hoe de ingebouwde LDAP-server van QNAP NAS te gebruiker voor het managen van gebruikers?

De LDAP-server, ook wel de Directory Services genoemd, maakt het mogelijk om gebruikers en groepen centraal te beheren.  De LDAP-server kan worden geassocieerd met Active Directory voor het beheren van gebruikers. Het systeem kan als LDAP-domein worden gebruikt om informatie, waaronder gebruikersnaam en wachtwoord, over alle gebruikers en groepen op te slaan.

Als de beheerder de ingebouwde LDAP-server van QNAP NAS gebruikt, kan hij of zij gebruikers creëren, en met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord toegang verlenen tot meerdere NAS-servers. Voor het aanmaken van gebruikersaccounts op alle apparaten zijn geen licenties of extra tijd nodig.  Wel is QNAP NAS firmware v3.6.0 of hoger vereist.

Deze instructies zullen u helpen bij het :

  • inschakelen van de LDAP-server
  • creëren van LDAP-gebruikers
  • verbinden van een NAS op een LDAP-domein
  • verbinden van een tweede NAS op een LDAP-domein

Inschakelen van de LDAP-server

U moet, als u de LDAP-server op de QNAP NAS wilt inschakelen, inloggen als beheerder op de webbeheerpagina van de NAS, en naar “Application Servers” (Toepassingsservers) > “LDAP Server” (LDAP-server) gaan.

Selecteer: “Enable LDAP Server” (LDAP-server inschakelen); voer de volledige LDAP-domeinnaam en het wachtwoord voor de LDAP-server in, klik dan op “Apply” (Toepassen). De LDAP-server is nu ingeschakeld en klaar voor gebruik.

Creëren van LDAP-gebruikers

Ga naar het tabblad “Users” (Gebruikers). Klik op “Create a User” (Gebruiker creëren) of “Create Multiple Users” (Creëer meerdere gebruikers) of “Batch Import Users” (Batch gebruikers importeren). Volg de aanwijzingen van de wizard om de LDAP-gebruikers te creëren.

Zodra u enkele LDAP-gebruikers hebt gecreëerd, kan de NAS worden verbonden met het domein zodat u de machtigingen kunt instellen voor de LDAP-gebruikers, en kunt laten verifiëren door QNAP NAS.

Verbinden van een NAS op een LDAP-domein

Als u de LDAP-gebruikers verbinding wilt laten maken met de NAS, moet de NAS verbinding hebben met het LDAP-domein. Klik in het tabblad “LDAP Server” (LDAP-server) op “Domain Security” (Domeinbeveiliging) en u gaat automatisch naar “Access Right Management” (Toegangsrechtenbeheer) > “Domain Security” (Domeinbeveiliging).

Ga vanuit de NAS waar de LDAP-server op wordt uitgevoerd naar “Access Right Management” (Toegangsrechtenbeheer) > “Domain Security” (Domeinbeveiliging). Selecteer: “LDAP authentication” (LDAP-verificatie), en kies “LDAP server of local NAS” (LDAP-server van de lokale NAS) als servertype. Klik op “Apply” (Toepassen).

De NAS is nu een client van de LDAP-server. Als u domeingebruikers of –groepen wilt bekijken, gaat u naar “Access Right Management” (Toegangsrechtenbeheer) > “Users” (Gebruikers) of “User Groups” (Gebruikersgroepen), en selecteer: “Domain Users” (Domeingebruikers) of “Domain Groups” (Domeingroepen). U kunt ook de mapmachtigingen instellen voor de domeingebruikers of groepen.

Verbinden van een tweede NAS op een LDAP-domein

U kunt meerder QNAP NAS-servers aansluiten op hetzelfde LDAP-domein en het voor LDAP-gebruikers mogelijk maken om verbinding te maken met de NAS-servers met dezelfde inloggegevens.

Log in op de NAS als u een andere NAS wilt verbinden met het LDAP-domein, en ga naar “Access Right Management” (Toegangsrechtenbeheer) > “Domain Security” (Domeinbeveiliging). Selecteer: “LDAP authentication” (LDAP-verificatie), en kies “LDAP server of a remote NAS” (LDAP-server van de externe NAS) als servertype.

Voer de DNS-naam of het IP-adres van de externe NAS, de naam van het LDAP-domein dat u eerder hebt gecreëerd, en het wachtwoord van de LDAP-server in.  Klik op ”Apply” (Toepassen).

Lees de volgende teksten als u informatie wilt over het verbinden van een NAS van QNAP met een LDAP-server van een derde partij:
De QNAP NAS verbinden met een LDAP-directory.

Uitgavedatum: 2013-07-07
Was dit nuttig?
Bedankt voor uw feedback.
Bedankt voor uw feedback. Neem contact op met support@qnap.com als u vragen hebt.
52% van de mensen vond dit nuttig