QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

TAS Snabbguide för installation

Ansluta TAS

1. Att förbereda innan du installerar din TAS.

  • HDMI-kompatibel TV eller skärm.
  • USB-anslutet tangentbord
  • USB-ansluten mus
  • Internet-uppkoppling (router)

※Det rekommenderas att använda tangentbord och mus med din TAS.
※För att kunna köra Android på TAS-enheten krävs det en HDMI-kompatibel TV/skärm.

QNAP

2. Ansluta din TAS.

A. Anslut strömadaptern och en Ethernet-kabel till TAS-enheten.
 
QNAP
B. Anslut mus, tangentbord och HDMI-skärm till TAS:en.
※Trådlöst USB-tangentbord och mus stöds också.
QNAP

3. Slå på TAS:en.

QNAP

Strömknappen sitter på framsidan av TAS-enheten. Tryck in knappen för att starta TAS-enheten.

TAS-enhetens uppstartsprocess påbörjas efter ett pip-ljud.

Det tar cirka 5 minuter för QTS att genomföra bootprocessen.
När QTS är klar startas Android.
Stäng inte av TAS-enheten under bootningen.

När Android är redo piper TAS:enheten 3 gånger.

En Välkomstsida visas på HDMI-skärmen första gången den startas.
※Efter initialisering visar Android en inloggningssida.

※Avlägsna inte nätaggregatet när TAS-enheten är påslagen.

4. Fjärrkontroll till TAS-enheten

TAS-enheten levereras med en gratis fjärrkontroll. Vi rekommenderar att du använder fjärrkontrollen tillsammans med mediespelare som t.ex. Kodi.

QNAP

*1 Håll knappen nere i cirka 6 sekunder och släpp för att slå TILL Android.
*2 Spela upp/Paus stöds inte av alla mediespelare.

Fjärrkontrollen kräver ett knappcellsbatteri (CR2025) som levereras med fjärrkontrollen, skyddad med en plastfilm. Innan fjärrkontrollen används ska filmen avlägsnas. Lossa kåpan genom att trycka på hållaren , och ta bort skyddsfilmen.

QNAP
Ta bort filmen här (Baksida)

5. Fjärrkontrollens räckvidd

QNAP
Cirka 5 meter när den hålls framför TAS.
Cirka 3 meter när den hålls i en 45 graders vinkel från TAS.

Förbered för Android-tjänster

Det krävs en HDMI-skärm för att ställa in Android-tjänsterna. Använd ett tangentbord och en mus och följ nedanstående anvisningar för att utföra inställningsproceduren.

1. Inställningsspråk

QNAP

"English" (Engelska) är förvalt språk.
Använd knapparna ↑ och ↓ eller musen för att välja språk.

2. Inställningar för Google-konto

QNAP

Det krävs ett Google-konto för att kunna använda alla Android-funktionerna. Välj Yes (Ja) om redan har ett Google-konto. Annars ska du välja No (Nej) och följa anvisningarna för att skapa ett konto.

3. Logga in med ditt Google-konto

QNAP

Ange e-mailadressen och lösenordet för ditt Google-konto.

4. Ställa in Google-tjänster och betalningsupplysningar

QNAP

Det finns två alternativ i "Google services" (Googletjänster): "Backup & Restore" (Säkerhets- kopiering och Återställning) och "Location" (Plats).

Backup & Restore (Säkerhets- kopiering och Återställning)
Aktivera detta alternativ när du vill säkerhetskopiera och återställa inställningar med ditt Google-konto.

Location (Plats)
Det här alternativet är till för allmänna Android-enheter.
Inställningarna här påverkar inte din TAS.

QNAP

På den här sidan kan du knyta kreditkorts- upplysningar till Google Play för betalt innehåll.

Om du använder gratistjänster krävs det inte några kreditkortsupplysningar. Du kan hoppa över detta alternativ.

5. Ställa in ett användarnamn för Android-applikationer

QNAP

Ett användarnamn kan behövas för vissa applikationer.

6. Inställningen klar

QNAP

Klicka på "Done" (Klar) för att slutföra inställnings- proceduren. Inloggningssidan för Android visas.

Kom igång med din TAS

Det här kapitlet visar dig hur du ställer in och installerar QNAP-appar och hur du växlar mellan inmatningsmetoder

1. Logga in till Android

QNAP

Som standard är TAS konfigurerad med
Användarnamn:admin
Lösenord:admin

Lösenordet sparas om du bockar för "Remember me" (Kom ihåg mig)

※admin är administratörens kontor och dess användarnamn kan inte ändras.
Det är dock möjligt att ändra lösenordet för "admin".
Se bruksanvisningen för information om hur lösenordet ändras.

2. Installera QNAP-applikationer

QNAP

Felmeddelandet "QNAP App is not installed" (QNAP-app ej installerad) visas.
Välj "Go to Qmarket" (Gå till Qmarket) för att installera QNAP-appar.

QNAP

Qmarket måste uppdateras till den senaste versionen. Välj "Install" (Installera) för att uppdatera Qmarket.

När uppdateringen av Qmarket är klar väljer du "Open" (Öppna) för att fortsätta.

Qmarket laddar automatiskt ned QNAP-appar.

QNAP

Vänt tills apparna har installerats. När de är installerade syns det en vit bock vid sidan av appens namn.

3. Inställningar för tangentbordets layout

QNAP

Välj den här genvägen för att komma till inställningar för Android.

QNAP

Välj "Language & input" (Språk och inmatning) för att ändra inställningarna för tangentbordets layout. Det följer som standard systempråk- inställningarna för de flesta västeuropeiska språken.

Välj Inställningar om du vill ändra tangentbordets inmatningsinställning, ändra från "Input languages" (inmatningsspråk).

※ Vissa asiatiska inmatningsmetoder kan behöva installeras från Qmarket or Google Play. Kom ihåg att aktivera dem och ställa in dem som standard efter att de har installerats.

Gratulerar! Din TAS är nu klar för användning!

Uppdatera TAS-enhetens firmware

QNAP tillhandahåller systemuppdateringar med nya funktioner och bättre systemprestanda och stabilitet.

Detta är en vägledning för hur man uppdaterar systemet.

1. Inställningar och systemuppdateringar för Android

QNAP

Välj den här genvägen för att komma till inställningar för Android.

QNAP

Gå till "About" > "Check for Update" (Om > Sök efter uppdateringar) för att manuellt söka efter systemuppdateringar. Systemet söker även efter uppdateringar i bakgrunden. Du kan växla mellan meddelanden angående uppdateringar med "Do not notify new firmware version" (Meddela inte om ny firmware-version).

QNAP

Ett meddelande visas när en ny firmware-version finns tillgänglig. Du kan då välja om du vill ladda ned och uppdatera systemets firmware.

TAS-enheten startas om automatiskt och använder den nya firmware-versionen efter att den har laddats ned. Koppla inte loss strömkabeln under uppdateringsprocessen.

Anteckningar och ofta ställda frågor

Anteckningar

  • Tredjeparts-applikationer för Android fungerar eventuellt inte korrekt på TAS-enheten. Kontrollera med appens utvecklare om deras appar kan användas med tangentbord och mus.
  • TAS kör på Android 4.4.4.

Frågor och svar

De senaste frågor och svar finns på: https://www.qnap.com/i/sv/qa/index.php?cat=24

Lanseringsdatum: 2015-11-11
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 33% procent.