QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Ställa in disk med hjälp av VirtIO Controller för att öka I/O-prestanda i Virtualization Station?

Vad är Virtio?
Under infrastrukturen i Kernel-baserade virtuella makiner (KVM) var "Virtio" den primära plattformen för I/O-virtualisering. "Virtio" kan ses som en abstrakt driver och ger en gemensam API. Denna API ger stöd åt nätverks-, block- och Balloon-enheter för KVM.

Virtualization Station är baserad på en KVM för att köra virtuella maskiner (VM). Du kan därmed ställa in en Virtio-styrenhet för hårddisken för att få en högre I/O-prestanda istället för att använda IDE- eller SATA-styrenheter.

Om din virtuella dator redan har installerats och du vill ändra styrenhet för hårddisken till Virtio kan du inte ändra direkt i inställningarna för den virtuella datorn på grund av att operativsystemet saknar funktioner för detta och eftersom drivrutiner saknas. Därför måste du använda en ny hårddisk för att installera drivrutinen så att du kan ändra den ursprungliga styrenheten för hårddisken. Följ nedanstående steg för att konfigurera en Virtio-styrenhet.

 

Steg för att lägga till en virtuell hårddisk i Virtualization Station

Klicka på "Create VM" (Skapa VM) så kan du välja att skapa en mall, eller klicka på "Create Custom VM" (Skapa anpassad VM) för att skapa en VM.

Klicka på "Create" (Skapa) för medium VM.

Därefter kan du ändra inställningarna, inklusive typ och version av operativsystem, plats för CD, mapp som VM kommer att placeras i och nätverksgränssnitt. (OBS: Välj Windows 7 som exempel.)

Klicka på "Create" (Skapa).Klicka på "VM-inställningar" (Avancerat) och sedan på "Hard Disk" (Hårddisk).

Klicka på rullgardinslistan "Controller" och välj sedan "Virtual Disk Controller (krävs för VM Driver)"

Klicka på "Apply" (Tillämpa).

Klicka på "VM-inställningar" (Avancerat) igen och sedan på "Add Device" (Lägg till enhet). (OBS: På grund av driverkravet i VM är det nödvändigt att lägga till en ny CD-ROM för att montera en VM-drivrutin och skapa VM.)

Välj "CD/DVD-ROM" från rullgardinslistan "Enhetstyp" och välj styrenhet: "IDE" och "SCSI". Klicka på "Add" (Lägg till).

Klicka på "Install VM Driver" (Installer VM-drivrutin)

VM Driver sätts automatiskt i den extra virtuell CD/DVD-ROM:en.

Klicka på "Virtual Machine Settings" (inställningar för virtuella datorer) igen och gå till "Boot Options" (systemstartalternativ). Inaktivera alternativet "Select All Boot Devices" (välj alla systemstartenheter) och välj den första systemstartenheten som CDROM2. Klicka på "Apply" (tillämpa) och gå sedan tillbaka till informationssidan för virtuella datorer.

Klicka på "Start" (Starta).

Klicka på "Console" (Konsol).

Inställningar i VM

Klicka på "Next" (Nästa).

Klicka på "Install now" (Installera nu).

Markera "I accept the license terms" (Jag accepterar licensvillkoren) och klicka på "Next" (Nästa).

Välj "Custom (Advanced)" (Anpassad (avancerat)).

Klicka på "Load Driver" (Ladda driver).

Klicka på "Browse" (Bläddra").

Klicka på "CD-driver (D:) CDROM", klicka på "+" för att expandera WIN7 och välj "X86"-mappen. Klicka på "OK".

Välj "Red Hat VirtIO SCSI-styrenhet (D:WIN7X86VIOSTOR.INF)" och klicka sedan på "Next" (Nästa).

Du kommer att se en ny virtuell hårddisk på listan. Klicka på "Next" (Nästa). En VirtIO-disk kommer att användas i denna VM.Steg för att ändra styrenhet för en virtuell dator som installerats

Välj den virtuella dator du vill ändra styrenhet för till Virtio-styrenheten, gå till informationssidan för den virtuella datorn och klicka på [Virtual Machine Settings] (inställningar för den virtuella datorn).

Det kan hända att en del operativsystem inte är kompatibla med Virtio-styrenheten. För att kringgå detta måste du skapa en ny hårddiskenhet för att kunna installera drivrutinen istället för att direkt ändra styrenhet. Klicka på [Add Device] (lägg till enhet).

Välj "VIRTIO" som styrenhet, och klicka sedan på [Add] (lägg till).

Den nya hårddisken kommer att visas under "Hard Disk" (hårddisk).

Gå tillbaka till informationssidan för den virtuella datorn och klicka på [Insert VM Driver] (infoga drivrutin för den virtuella datorn). Efter att du klickat kommer drivrutinen för den virtuella datorn att infogas i den virtuella CD-ROM-/DVD-ROM-enheten.

Konfigurera en virtuell dator

Efter att den nya hårddisken lagts till den virtuella datorn ska du installera drivrutinen. I följande exempel används Windows 7 för att demonstrera hur du installerar drivrutinen.

Starta den virtuella datorn, öppna startmenyn, högerklicka på "Computer" (dator) och välj "Properties" (egenskaper).

Klicka på "Device Manager" (enhetshanteraren).

Högerklicka på "SCSI Controller" (SCSI-styrenhet) och välj "Update Driver Software…" (uppdatera drivrutin).

Välj "Browse my computer for driver software" (bläddra i min dator efter drivrutin).

Klicka på [Browse…] (bläddra) och gå till CD- ROM-/DVD-ROM-enheten. Välj "WIN7" > "X86" och klicka på [OK]. Klicka på [Next] (nästa) (om du har en 32-bitarsdator använder du mappen "X86"). Om det är en 64-bitarsdator använder du mappen "AMD64".)

Klicka på "Install" (installera).

Klicka på [Close] (stäng) för att avsluta installationen.

Efter att du installerat drivrutinen för Virtio stänger du av den virtuella datorn. Du kan nu ändra styrenhet för den ursprungliga hårddisken till "Virtual Disk Controller" (styrenhet för virtuell disk) i inställningarna för den virtuella datorn.

Lanseringsdatum: 2014-03-06
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 20% procent.
o