QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur man använder OCR Converter för att känna igen, och extrahera text från bilder?

Om OCR Converter

OCR Converter känner igen texterna i bilder, och konverterar dem till redigerbara dokument med hjälp av OCR (Optical Character Recognition) teknologi. Du kan ange textfilformat och språk på texterna i källbilderna. Du kan också skapa scheman för att utföra konverteringsuppgifter vid angivna tider för att förbättra konverteringseffektiviteten.

Systemkrav och kompatibilitet

För att kunna använda OCR Converter måste NAS-enheten köra QTS 4.3.4 (eller senare versioner) och ha minst 2 GB minne. OCR Converter stöder både x86-baserade och ARM-baserade modeller, förutom TAS-serien. Text Editor krävs för att köra OCR Converter.

OCR Converter stöder för närvarande igenkända texter skrivna på engelska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, och tyska. Vi lägger till stöd för fler språk i framtida utgåvor.

Installation

För att installera och aktivera OCR Converter, logga in på QTS och gå sedan till App Center. Observera att QTS automatiskt hämtar och installerar Text Editor när du installerar OCR Converter.

Skapa OCR uppgift

För att skapa en OCR-uppgift, klicka på "Skapa OCR-uppgift" längst upp till höger och välj sedan en uppgiftstyp.

Engångsuppgift

Du kan skapa OCR-uppgifter som endast utförs en gång.

 1. Välj “Engång”.
 2. Ange uppgiftsnamnet.
 3. Klicka på mappar på trädstrukturen för att visa mappar och välja filer. Du kan dubbelklicka på mapparna för att visa deras undermappar.
 4. Konfingurera konversations-inställningar.
  Du kan konfigurera inställningarna manuellt, eller klicka på "Använd standardinställningar" för att tillämpa standardinställningarna för alla filer på konverteringslistan.
  1. OCR språk: Välj upp till tre språk i källbilderna och rangordna dem baserat på deras proportioner i bilderna.
   Notera: Denna beställning påverkar konverteringsresultatet. Du kan dra språk för att justera ordningen.
  2. Utmatningsformat: Du kan välja TXT eller PDF som utmatningsformat. Du kan vidare redigera den konverterade textfilen med "Text Editor".
  3. Textriktning: Ange textens riktning i källbilderna för att förbättra effektiviteten av text-igenkänning.
  4. Hämtningsmapp: De konverterade filerna sparas på samma sätt som källfilerna. Detta hjälper dig att undvika att konvertera samma bilder upprepade gånger.
 5. Verifiera uppgiftsinställningarna och klicka sedan på "Apply".
  Du kan visa status för uppgifter på hemsidan.

Schemalagd uppgift

Du kan konvertera bildfiler vid angivna tider med samma inställningar (som språk och textriktning). Vi rekommenderar att du placerar bilder vid samma språk i samma mappar.

 1. Välj “Schedule”.
 2. Ange detaljerna i schemat.
 3. Ange sökvägen för källmapparna.
  Notera: De konverterade filerna sparas på samma sätt som källfilerna.
 4. Välj språk i texten.
 5. Välj utmatningsformat och textriktning.
 6. Verifiera inställningarna och klicka sedan på "Apply".

OCR-uppgifter skapas automatiskt vid de angivna tiderna.

Övriga inställningar och drift

OCR Converter låter dig även konfigurera andra inställningar och utföra olika åtgärder:

 • Du kan välja flera filer, ladda ner filer, och ta bort filer från hemsidan. Du kan också sortera uppgifter efter tid då de skapades, sluttid, namn eller status.
 • Du kan välja att endast ladda ner konverterade filer, eller både källfilerna och konverterade filer.
 • Du kan ta bort färdiga uppgifter från hemsidan. Om du tar bort slutförda uppgifter raderas inte de faktiska filerna. Efter uppgifter, kan du fortfarande se och komma åt filerna i File Station.
 • För att hantera schemalagda uppgifter, klicka på det övre högre hörnet och välj ”Schedule”.
 • Om du vill visa filerna i en konverteringsuppgift, klicka på titeln på en uppgift.
 • Du kan visa status för OCR-uppgifter. Du kan också klicka på en fil för att förhandsgranska källfilen och den konverterade filen.
 • Du kan förhandsgranska och jämföra konverterade dokument med källbilder. För att redigera en textfil, klicka på “Open with Text Editor”.

Förbättra konverteringsresultat

OCR Converter är baserad på öppen källmotor Tesseract. Nivån av erkännande varierar beroende på bildernas kvalitet och konversations-inställningarna. Vi rekommenderar att du väljer bilder som har minst 300 dpi och en klar bakgrund. Källbilderna ska innehålla inga eller få handskrivna ord. För att konvertera bilder effektivt, se till att du väljer alla språk som visas i källbilderna och rangordna dem baserat på deras proportioner.

Lanseringsdatum: 2017-10-26
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.