QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Hur du installerar din QNAP-NAS med HDMI-installation

OBS! TS-269H stöder inte denna installationsmetod.
OBS! Om du använder kommandoradsgränssnittet trycker du på Alt + F4 och sedan på uppåtpilen och nedåtpilen för att gå tillbaka till installationssidan.

1. Gör följande innan du fortsätter med HDMI-installationen:

  • Installera hårddiskarna.
  • Anslut NAS-enheten till internet.
  • Anslut NAS-enheten till en HDMI-skärm.
  • Anslut ett USB-tangentbord till NAS-enheten.

2. När välkomstskärmen visas väljer du ”Start Smart Installation Guide” (starta den smarta installationsguiden).

3. Välj om du vill aktivera multimediefunktionerna. Om du väljer att aktivera multimediefunktionerna installeras de vanligaste NAS-multimedieapparna. Om du väljer ”No, skip this process” (nej, hoppa över det här steget) kan du installera dessa appar manuellt senare.

4. Välj diskkonfigurationen (HDMI-installationen stöder för närvarande endast att en lagringspool och en volym skapas):

  • "Create Static Volume (Single Volume)" (skapa en statisk volym (enkel volym): Den här volymen ger bästa möjliga prestanda men saknar avancerade funktioner (t.ex. tunn allokering och tagning av ögonblicksbilder). Volymen kommer att skapas av de enheter som valts.
  • "Create Thick Volume (Multi-Volume)" (skapa en tjock volym (flera volymer): Den här volymen låter dig tilldela valfri volymstorlek från lagringspoolen med förallokerat lagringsutrymme och skapa flera volymer i samma lagringspool utan tunn allokering.
  • "Create Thin Volume (Multi-Volume)" (skapa en tunn volym (flera volymer): Den här volymen kan användas mycket flexibelt och har ypperlig lagringseffektivitet. Den låter dig tilldela valfri volymstorlek från lagringspoolen utan förallokerat lagringsutrymme och skapa flera volymer i samma lagringspool.

5. Välj enheterna för att skapa lagringspoolen.

  • OBS! Om du väljer ”Configure later” (konfigurera senare) för varje enhet kommer ingen volym att skapas och du kommer inte att kunna installera HybridDesk Station senare.

6. Välj RAID-typ som ska skapas (i vårt exempel använder vi RAID 5), och konfigurera sedan volymstorleken.

Klicka på följande länk för mer information om RAID-konfigurationer.
http://docs.qnap.com/nas/4.1/SMB/en/storage_pools.htm

7. Välj om du vill kryptera diskvolymen och söka efter skadade block.

8. På den här sidan kan du granska installationsinformationen och inställningarna.9. Du måste bekräfta dessa inställningar innan installationen kan påbörjas. Lägg märke till att alla data på de installerade hårddiskarna kommer att tas bort.

10. När du är klar kommer du att uppmanas installera HybridDesk Station (HD Station), en app som gör det möjligt att använda din NAS med en HDMI-skärm.

11. Efter att du installerat HD Station öppnas inloggningssidan. Du kan nu ansluta en USB-mus till NAS-enheten för att styra HD Station.

12. När du loggat in öppnas HD Station.

  • HDMI-installationen installerar endast programmen ”Chrome”, ”QTS” och ”HD Player”. Du kan installera andra program från QTS-kontrollpanelen.
Lanseringsdatum: 2015-11-12
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 52% procent.