QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Avancerade mappbehörigheter på QNAP NAS

Avancerade mappbehörigheter är en funktion hos QNAP NAS som låter dig konfigurera användarnas och användargruppernas åtkomstkontroll till mappar och undermappar. Du kan enkelt hantera mappbehörigheter från Microsoft Windows eller NAS:ens webbaserade hanteringsgränssnitt.

I den här guiden får du lära dig hur du kan konfigurera avancerade mappbehörigheter på QNAP NAS. Observera att den här funktionen bara är tillämplig på QNAP NAS-modeller som kör firmware-version 3.4.0 eller senare.

 

Aktivera avancerade mappbehörigheter

För att ändra mappbehörigheter på QNAP NAS, gå till "Access Right Management" (Hantera åtkomsträttigheter) > "Share Folders" (Dela mappar) > "Share Folders" (Dela mappar) och klicka på ikonen "Folder Permissions" (Mappbehörigheter).

Gränssnittet:

 1. Mappnamn
 2. Gällande behörigheter
 3. Inställning åtkomsträttighet för gäst
 4. Lägg till eller ta bort användare och deras mappbehörigheter

 

För att konfigurera avancerade mappbehörigheter på NAS:en, gå till "Access Right Management" (Hantera åtkomsträttigheter) > "Share Folders" (Dela mappar) > "Advanced Options" (Avancerade alternativ) och aktivera "Enable Advanced Folders Permissions" (Aktivera avancerade mappbehörigheter) och tillämpa.

 

Den huvudsakliga skillnaden före och efter du har aktiverat avancerade mappbehörigheter är:

FÖRE du aktiverar Avancerade mappbehörigheter är att alla undermappar har samma åtkomsträttigheter som deras överordnade mappar.

EFTER du aktiverar Avancerade mappbehörigheter kan du konfigurera olika behörigheter för varje undermapp.

Observera: Du kan konfigurera behörigheter på mappnivå genom att logga in på Webbfilhanteraren.

 

Konfigurera avancerade mappbehörigheter och skapa privata mappar

Det följande exemplet visar hur du skapar privata mappar för olika användare efter att du har aktiverat Avancerade mappbehörigheter.

 1. Gå först till "Access Right Management" (Hantera åtkomsträttigheter) > "Share Folders" (Dela mappar) och klicka på "New Share Folder" (Ny delad mapp).

 2. Ange namnet på mappen, vi väljer att kalla den Personlig i det här exemplet, och specificera sedan nödvändiga inställningar.

 3. Välj "Full access" (Obegränsad åtkomst) för "everyone" (alla) och neka åtkomst för gäster.

 4. Du kan nu redigera mappbehörigheterna i "Personal" (Personlig) genom att klicka på ikonen "Folder Permissions" (Mappbehörigheter).

 5. Sammanfattning med behörigheter visas nedan.

 6. Välj den delade mappen till vänster.
 7. Leta upp användaren "everyone" (alla) i listan.
 8. Försäkra dig om att alla har läs- och skrivbehörighet.
 9. Välj "Deny access" (Neka åtkomst) som åtkomsträttighet för gäst.
 10. Välj "Only the owner can delete the contents" (Endast ägaren kan radera innehåll) för att neka användare som inte är ägare att radera mapparna i "Personal" (Personlig).
 11. Klicka på "APPLY" (Använd).

 

Konfigurera behörighet för undermappar

När du har verkställt behörighetsinställningarna i "Personal" (Personlig) kan du skapa privata undermappar för olika användare. Följ stegen nedan för att göra det.

 1. Koppla mappen "Personal" (Personlig) med ett giltigt konto som har obegränsad åtkomst (t.ex. admin) och skapa undermappar "Tony", "Steve" och "Andy".
 2. Gå till gränssnittet för mappbehörigheter i "Personal" (Personlig). Välj undermappen som du skulle vilja tilldela behörigheter (t.ex. "Tony").
 3. Välj "administrators" (administratörer) och "everyone" (alla) i listan med behörigheter och klicka på "Remove" (Ta bort).

 4. Klicka på "Add" (Lägg till) och tilldela användaren "tony" läs- och skrivbehörighet.

 5. Nu har endast administratören och tony full åtkomst till undermappen "Tony".

 6. Klicka på "APPLY" (Använd) för att spara inställningarna.
 7. Upprepa ovanstående steg för att ange behörigheter till undermapparna "Andy" och "Steve". Observera att endast administratören kan radera mapparna "Andy", "Steve" och "Tony" eftersom alternativet "Only the owner can delete the contents" (Endast ägaren kan radera innehåll) är aktiverat.
 8. Du kan kontrollera behörighetsinställningarna genom att ansluta till mappen från Windows med hjälp av ett annat användarkonto. "Tony" kommer att bli nekad åtkomst om han försöker komma åt mappen som heter "Steve".

 

Användare kan skapa sina egna mappar och ändra behörigheterna på Windows.

När de avancerade mappbehörigheterna väl har blivit konfigurerade kan användare skapa sina egna undermappar och redigera mappbehörigheter i Windows.

 1. Anslut till den delade mappen "Personal" (Personlig) från Windows som användaren "Tony". Skapa mappen "Tony2" från Windows.

 2. Högerklicka på mappen Tony2 och välj "Properties" (Egenskaper), gå till fliken "Security" (Säkerhet) och klicka på "Edit" (Redigera).

 3. Ta bort alla existerande behörigheter genom att klicka på "Remove" (Ta bort). Lägg till den nya användaren "Tony" genom att klicka på "Add" (Lägg till) och låt honom ändra den här mappen på det sätt som visas i skärmdumpen nedan. Klicka sedan på "OK" två gånger.

 4. Det var allt! Nu kan endast Tony komma åt undermappen "Tony2". Observera att både administratören och Tony kan radera mappen Tony2 eftersom alternativet "Only the owner can delete the contents" (Endast ägaren kan radera innehåll) har aktiverats på NAS:en och Tony är användaren eftersom det var han som skapade mappen.
Lanseringsdatum: 2013-06-25
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 48% procent.