QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Anslut Raspberry Pi till QNAP NAS via QIoT Suite Lite

Kom igång med Raspberry Pi (Nodejs)

I den här handledningen får du lära dig grunderna i att arbeta med Raspberry Pi (som kör det Debian-baserade Raspbian). Du får sedan lära dig om hur du ansluter dina enheter till QNAP NAS med QIoT Suite Lite.

Se till att din Raspberry Pi och NAS finns på samma LAN.

1. Anslut hallon Pi till QNAP NAS

Konfigurera din Raspberry Pi-enhet med ett operativsystem, konfigurera din utvecklingsmiljö och applicera en applikation på Raspberry Pi.

1.1 Vad du behöver

 1. Raspberry Pi
 2. SD-kort (ett 8 GB-klass 4 SD-kort rekommenderas) med NOOBS installerat.
 3. HDMI-display.
 4. USB-tangentbord och mus.
 5. Strömförsörjning:  Pi kräver en USB-strömförsörjning med åtminstone 2 A vid 5 V för modell 3B eller 700 mA vid 5 V för tidigare modeller. 

1.2 Ställ in Raspbian

 • Sätt in SD-kortet som innehåller de extraherade NOOBS-filerna i Raspberry Pi
 • Anslut tangentbordet, musen och HDMI-displayen till Raspberry Pi. Anslut nätadaptern. Raspberry Pi har ingen strömbrytare och slår automatiskt på när adaptern har anslutits.
 • En meny kommer att fråga vilket operativsystem som ska installeras och vilket språk och tangentbordslayout som ska användas. Kryssa i rutan bredvid Raspbian och klicka på ”Installera”.
 • Installationsprocessen kan ta upp till 20 minuter och kommer att starta om till Raspbians skrivbord när det är färdigt.
 • Konfigurera Wi-Fi – Leta upp ikonen för Trådlöst nätverk i menyn längst upp till höger i skrivbordsmiljön och klicka sedan på ikonen för att se en lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
 • För att ansluta din Raspberry Pi från en annan enhet måste du känna till Pi-enhetens IP-adress. Använd terminalen (Ctrl + Alt + t för att öppna Terminal), ange värdnamn -I.

Fler installationsguider för Raspberry Pi kan hittas på: https://www.raspberrypi.org/learning/software-guide/

1.3 Installera Nodejs och nödvändiga bibliotek

 • Installera node.js v6

  Vänligen besök QNAP github för QIoT Suite Lite testkod

2. Skapa din enhet i QIoT Suite Lite

2.1 Installera QIoT Suite Lite

 • QIoT Suite Lite kan installeras från App Center.
 • Starta och logga in i QIoT Suite Lite. Standardlösenord och användarnamn är “admin”.

2.2 Skapa en ny IoT-applikation

IoT-applikationer är en kombination av Saker, Regler och Kontrollpaneler. Vi rekommenderar att du först skapar en ”Saker” i applikationen IoT. Den här IoT-applikationen låter dig hålla reda på alla enheter som är anslutna till din NAS.

Regler gör det möjligt att bygga IoT-applikationer som samlar, bearbetar, analyserar och åtgärdar data som har genererats av anslutna enheter. Regler kan gälla för data från en eller flera enheter och kan ta en eller flera åtgärder parallellt.

Kontrollpaneler kan omvandla din data till analyser och rapporter som tillhandahåller insikter i realtid.

Alla dessa element ger användaren en komplett applikationsmiljö med IoT. 

 • Om det här är första gången du använder QIoT Suite Lite, innehåller QIoT Suite Lite en guide som hjälper dig att snabbt konfigurera en IoT-applikation.
 • Klicka på ”Quick Setup Wizard” för att starta snabb-installationsguiden. När du har läst QIoT Suite Lite introduktion i pop-up fönstret, klicka du på Nästa knappen.

 • Skapa en ny IoT applikation
  • Ange IoT-applikationens namn, t.ex. App_1.
  • Meny- och regelnamn genereras automatiskt baserat på namnet på IoT-applikationen du fyller i.
  • Klicka på “Nästa” att slutföra skapa en ny IoT-applikation
 • Klicka på ”+ Add” för att lägga till applikationens enhet.
 • Klicka sedan på ”+ Add”, I “Add Thing”:
  • Ange ett namn på din enhet (t.ex. hallonpi) och tillhandahåll enhetens information (till exempel serienummer och tillverkare) i Lägg till attribut.
  • Om din enhet redan stöds av QIoT (Arduino Yun, Raspberry Pi, Edison och Linkit 7688 (Duo)), välj en fördefinierad Thing Type.
  • Klicka på Lägg till för att lägga till enheten.
 • Ange IP-adressen, användarnamnet och lösenordet för dina enheter och klicka sedan på ikonen Anslut. QIoT Suite Lite kontrollerar anslutningen med enheten. När anslutningen har verifierats, klicka på Nästa.
 • I ”Resurser”, Klicka på ”Lägg till resurser".
 • Klicka sedan på "Add Resource" i "Add Thing Resource":
  • Ange namnet och ID-numret för sensorn i Resursnamn och Resurs-ID. Observera att Resurs-ID kommer att användas för att skapa ett Ämne i QIoT Broker. Detta ID bör vara unikt för enheten och inga dubbletter tillåts för samma enhet.
 • I ”API Nycklar”:
  • Om du vill bädda in QIoT-menyns widgets till webbsidor eller komma åt QIoT APIs från program från tredje part, gå till fliken API-nycklar och klicka på ”Generate New API Nyckel". Klicka på "Done".
 • Din IoT-applikation skapas nu. Exempelkoder för node.js och relaterade filer (certifikat, resursinformation) laddas upp till den angivna sökvägen på din enhet.
 • Ett exempel på en kontrollpanel kommer att skapas.
 • Gå till fliken Regler för att definiera flödet eller regler för hur man bearbetar datan som skickas från enheten och hur man presenterar dem i en kontrollpanel.

3. Anslut din enhet till QIoT Suite Lite med MQTTS

3.1 Kör testkod

 • Öppna terminal-applikation (t.ex. PuTTY) på din dator. Anslut till enheten av SSH och ange mappen där du anger exempelkod (t.ex.,/hem/root/bunt).
 • Installera testkod-beroendet, ange kommandot som följer
 • Kör testkod
 • Enheten skickar meddelande till ämnet "temp" eller det du definierade

3.2 Ett annat protokoll

 • Klicka på ”Connection a device”Connection a device knappen
 • Du kan välja ett annat protokoll som du vill använda
 • SSH till din enhet och skriv in kommandot som följer.

4. Integrera Power BI

4.1 Få ditt första Power BI-konto

 • Registrera ett gratis PowerBI-konto på https://powerbi.microsoft.com/en-us/
 • Efter att du registrerat dig kommer du att se följande sida, du kan klicka på ”skip for now” för att starta ett nytt dataset.

4.2 Ställ in din strömmande datauppsättning API

 • Skapa "Datasets"
 • Klicka på ”Create” i skärmens övre högre hörn
 • Och klicka sedan på "Streaming dataset"
 • Välj ”API” som din datakälla, klicka sedan på "Next".
 • Definiera dina värden från streamen och du får ett JSON-resultat i textrutan. Vi använder denna JSON-kod för att skicka data till applikationen IoT. Klicka på ”Create” för att avsluta.
 • När du väl har skapat din dataström får du en REST API URL som IoT-applikationer kan anropa med POST-förfrågningar för att skicka din livedata till den strömmande datauppsättningen som du har skapat.

4.3 Konfigurera Node-RED:s noder i IoT

 • Skapa en IoT-applikation i QIoT Suite. Följande är ditt första Node-RED-flöde och sedan kan du börja skapa ditt eget IoT-flöde. Du kan lära dig mer om Node-RED på https://nodered.org/
 • Innan du börjar skicka livedata till Power BI. Vi behöver en ”funktion” nod för att konvertera IoT data till ett streaming data dataset. Här kan du ersätta msg.payload till ditt JSON dataset.
 • Funktionskod som följer:
 • Vi behöver en ”http request” nod för att hjälpa oss att driva live data till Power BI. Dra och släpp ”http reque noden och anslut till bakre delen av ”function” nod.
 • Kopiera och klistra in REST API URL som du fick från Power BI-panelen och ställ in http method till POST. Klicka på ”Deploy” för att spara ändringarna
 • Ditt röda Node-RED-flöde kommer att se ut som nedan.

4.4 Lägg till paneler för att visa realtidsdata

 • Skapa "Dashboard"
  • Klicka på ”Create” i skärmens övre vänstra hörn
  • Och klicka sedan ¨på "Dashboard"
  • Ange menyns namn och klicka på ”Skapa” för att slutföra skapa meny.

 • Klick på ”Add tile”I skärmens övre högra hörn
 • Välj ”CUSTOM STREAMING DATA” och klicka på "Next".
 • Välj ”datasets” och klicka sedan på "Next".
 • Välj visualiseringstyp (t.ex. mätare) och ställ in värde, min. och max.värde.
 • Du kommer att ha en strömmande datauppsättning att jobba med och du kan få en realtidsmätare som ser ut som följande.
Lanseringsdatum: 2017-05-16
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 80% procent.
o