QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Anslut Raspberry Pi till QNAP NAS via QIoT Suite Lite

Kom igång med Raspberry Pi (Nodejs)

I den här handledningen får du lära dig grunderna i att arbeta med Raspberry Pi (som kör det Debian-baserade Raspbian). Du får sedan lära dig om hur du ansluter dina enheter till QNAP NAS med QIoT Suite Lite.

Se till att din Raspberry Pi och NAS finns på samma LAN.

Lektion 1: Konfigurera dina enheter

I den här lektionen konfigurerar du din Raspberry Pi-enhet med ett operativsystem, ställer in din utvecklingsmiljö och distribuerar en applikation till Raspberry Pi.

1.1 Vad du behöver

 1. Raspberry Pi
 2. SD-kort (ett 8 GB-klass 4 SD-kort rekommenderas) med NOOBS installerat.
 3. HDMI-display.
 4. USB-tangentbord och mus.
 5. Strömförsörjning: Pi kräver en USB-strömförsörjning med åtminstone 2 A vid 5 V för modell 3B eller 700 mA vid 5 V för tidigare modeller. 

1.2 Ställ in Raspbian

 • Sätt in SD-kortet som innehåller de extraherade NOOBS-filerna i Raspberry Pi
 • Anslut tangentbordet, musen och HDMI-displayen till Raspberry Pi. Anslut nätadaptern. Raspberry Pi har ingen strömbrytare och slår automatiskt på när adaptern har anslutits.
 • En meny kommer att fråga vilket operativsystem som ska installeras och vilket språk och tangentbordslayout som ska användas. Kryssa i rutan bredvid Raspbian och klicka på ”Installera”.
 • Installationsprocessen kan ta upp till 20 minuter och kommer att starta om till Raspbians skrivbord när det är färdigt.
 • Konfigurera Wi-Fi – Leta upp ikonen för Trådlöst nätverk i menyn längst upp till höger i skrivbordsmiljön och klicka sedan på ikonen för att se en lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
 • För att ansluta din Raspberry Pi från en annan enhet måste du känna till Pi-enhetens IP-adress. Använd terminalen (Ctrl + Alt + t för att öppna Terminal), ange hostname -I.
 • Fler installationsguider för Raspberry Pi kan hittas på: https://www.raspberrypi.org/learning/software-guide/

1.3 Installera Nodejs och nödvändiga bibliotek

 • Tryck på Ctrl + Alt + t för att öppna Terminal.
 • Installera den senaste versionen av nodejs
  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
 • Installera biblioteken MQTT och Promises genom att ange följande kommandon.
  pi@raspberrypi:~ $ npm install mqtt
  pi@raspberrypi:~ $ npm install q

Lektion 2: Skapa din enhet i QIoT Suite Lite

I den här lektionen kommer du att tillhandahålla din programvara QNAP QIoT Suite Lite och skapa din första enhet i QIoT Suite Lite.

2.1 Installera QIoT Suite Lite

 • QIoT Suite Lite kan installeras från App Center.
 • Starta och logga in i QIoT Suite Lite. Standardlösenord och användarnamn är “admin”.

2.2 Skapa en ny IoT-applikation

IoT-applikationer är en kombination av Saker, Regler och Kontrollpaneler. Vi rekommenderar att du först skapar en ”Saker” i applikationen IoT. Den här IoT-applikationen låter dig hålla reda på alla enheter som är anslutna till din NAS.

Regler gör det möjligt att bygga IoT-applikationer som samlar, bearbetar, analyserar och åtgärdar data som har genererats av anslutna enheter. Regler kan gälla för data från en eller flera enheter och kan ta en eller flera åtgärder parallellt.

Kontrollpaneler kan omvandla din data till analyser och rapporter som tillhandahåller insikter i realtid.

Alla dessa element ger användaren en komplett applikationsmiljö med IoT. 

Om detta är första gången som du använder QIoT Suite Lite, använd QIoT Quick Setup för att guida dig genom en snabb installation av en IoT-applikation. Klicka på Nästa efter att du har läst introduktionen.


I fliken IoT-applikation, ange ett namn för din IoT-applikation. Regel- och kontrollpanelsnamn genereras automatiskt baserat på namnet på IoT-applikationen. Klicka på Nästa.

I fliken Saker, klicka på Lägg till. Ange ett namn för din enhet och ange enhetens information (t.ex. serienummer och tillverkare) i Lägg till attribut. Om din enhet redan stöds av QIoT, välj en fördefinierad Thing Type. Klicka på Lägg till för att lägga till enheten.


Ange IP-adressen, användarnamnet och lösenordet för dina enheter och klicka sedan på ikonen Anslut. QIoT Suite Lite kontrollerar anslutningen med enheten. När anslutningen har verifierats, klicka på Nästa.

I fliken Resurser, klicka på Lägg till resurs. Ange namnet och ID-numret för sensorn i Resursnamn och Resurs-ID. Observera att Resurs-ID kommer att användas för att skapa ett Ämne i QIoT Broker. Detta ID bör vara unikt för enheten och inga dubbletter tillåts för samma enhet.


Klicka på Nästa efter att du har lagt till alla resurser (sensorer) på din enhet.

Om du vill integrera QIoT:s kontrollpanelswidgets i webbsidor eller komma åt QIoT API:s från tredjepartsapplikationer, gå till fliken API-nycklar och klicka på Generera ny API-nyckel. Klicka på Slutfört.

Din IoT-applikation skapas nu. Exempelkoder för node.js och relaterade filer (certifikat, resursinformation) laddas upp till den angivna sökvägen på din enhet.

Ett exempel på en kontrollpanel kommer att skapas.

Gå till fliken Regler för att definiera flödet eller regler för hur man bearbetar datan som skickas från enheten och hur man presenterar dem i en kontrollpanel.

Lektion 3: Anslut din enhet till QIoT Suite Lite med MQTTS

I den här lektionen kommer du att skapa ett certifikat från QIoT Suite Lite, ladda ner SDK och ansluta Raspberry Pi till QIoT Suite Lite.

3.1 Generera certifikat och resursinformation i QIoT Suite.

 • Öppna Terminal på din Raspberry Pi.
 • Gå till katalogen som QIoT Suite Lite laddade upp exempelkoder till.
 • Kör provprogrammet.
  pi@raspberrypi:~ $ cd bundle/nodejs/device/raspberry/examples/DHT11
  pi@raspberrypi:~ $ node qiot-DHT11-example.js

Lektion 4: Integrera Power BI

4.1 Få ditt första Power BI-konto

4.2 Ställ in din strömmande datauppsättning API

Gå till “Datauppsättning -> Strömmande datauppsättning” i den vänstra menyn och klicka på “+ Lägg till strömmande datauppsättning” i det övre högra hörnet.

Välj “API” som din datakälla och klicka på “Nästa”.

Definiera dina värden från streamen och du får ett JSON-resultat i textrutan. Vi använder denna JSON-kod för att skicka data till applikationen IoT. Klicka på “Skapa” för att slutföra.

När du väl har skapat din dataström får du en REST API URL som IoT-applikationer kan anropa med POST-förfrågningar för att skicka din livedata till den strömmande datauppsättningen som du har skapat.

4.3 Konfigurera Node-RED:s noder i IoT

Skapa en IoT-applikation i QIoT Suite. Följande är ditt första Node-RED-flöde och sedan kan du börja skapa ditt eget IoT-flöde. Du kan lära dig mer om Node-RED på https://nodered.org/

Innan du börjar skicka livedata till Power BI. Vi behöver en ”funktionsnod” för att konvertera IoT-data till en strömmande datauppsättning. Här kan du ersätta msg.payload till din JSON-datauppsättning.

Vi behöver en ”http request”-nod till att hjälpa oss att skicka livedata till Power BI. Dra och släpp ”http request”-noden och anslut till slutet av ”funktionsnoden”.

Kopiera och klistra in REST API URL som du fick från Power BI-panelen och ställ in http method till POST. Klicka på “Distribuera” för att spara ändringarna.

Ditt röda Node-RED-flöde kommer att se ut som nedan.

4.4 Lägg till paneler för att visa realtidsdata

Gå till “Kontrollpaneler +” för att skapa din första kontrollpanel och klicka sedan på “+ Lägg till panel” för att konfigurera widgeten.

Välj “ANPASSA STRÖMMANDE DATA” och klicka sedan på “Nästa”.

Välj datauppsättningar och klicka på “Nästa”.

Du kommer att ha en strömmande datauppsättning att jobba med och du kan få en realtidsmätare som ser ut som följande.

Lanseringsdatum: 2017-05-16
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com