QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför kan vissa gruppregler inte redigeras med konsolen för hantering av gruppregler när NAS-enheten är domänkontrollant?

Tillämpade modeller:

Svar:

QTS 4.2 (och äldre) stödjer inte modifiering av grupprincipobjekt (Group Policy objects [GPO]), och tillhörande gränssnitt i GPO-redigeraren har inaktiverats för att förhindra förvirring. Behöver du använda GPO så kan du din NSA tillsammans med en Microsoft Active Directory-server ge fullständigt stöd för GPO.

De förvalda inställningarna för lösenordsprincipen i QTS 4.2.2, version 20160621 (och äldre) är enligt nedan:
Framtvinga lösenordshistorik: kommer ihåg 24 lösenord
Högsta ålder för lösenord: 42 dagar
Lägsta ålder för lösenord: 0 dagar
Lägsta längd för lösenord: 7 tecken
Lösenordet måste uppfylla kraven på komplexitet: Aktiverat
Lagra lösenord med hjälp av reversibel kryptering: Avaktiverat

De förvalda inställningarna för lösenordsprincipen i QTS 4.2.2, version 20160622 (och nyare) är enligt nedan:
Framtvinga lösenordshistorik: Kommer ihåg 0 lösenord
Högsta ålder för lösenord: Utgå aldrig
Lägsta ålder för lösenord: 0 dagar
Lägsta längd för lösenord: 8 tecken
Lösenordet måste uppfylla kraven på komplexitet: Aktiverat
Lagra lösenord med hjälp av reversibel kryptering: Avaktiverat

Lanseringsdatum: 2016-08-09
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com