QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Varför återställs inte system- och appinställningarna när ögonblicksbilder av en volym återskapas?

Tillämpade modeller:

Svar:

Eftersom inställningarna för system och appar sparas i den inbyggda programvaran och inte i systemvolymen så återskapas inte dessa inställningar när ögonblicksbilder av en volym återskapas.

Lanseringsdatum: 2016-08-23
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com