QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Det förekommer en tidsförskjutning när webbflikar används för att köra en virtuell maskin. Finns det någon annan metod för att använda virtuella maskiner?

Tillämpade modeller:

Svar:

Du kan använda Virtual Network Computing (VNC) för att ansluta till din virtuella maskin. Därigenom kan du få bättre användarupplevelse av att köra virtuella maskiner.

Du kan ladda ned gratisprogrammet UltraVNC för att få fjärråtkomst till din virtuella maskin. Stegen för installation och användning beskrivs nedan:

Installera UltraVNC:

Steg 1: ladda ned UltraVNC från webbplatsen:
http://www.uvnc.com/downloads/ult ravnc.html

Steg 2:Efter att nedladdningen slutförts startar du Setup.exe och klickar på [Next] (nästa).Steg 3:Välj ”I accept the agreement” (jag accepterar avtalet) och klicka på [Next] (nästa).


Steg 4:Klicka på [Next] (nästa).


Steg 5:Välj en filmapp att installera UltraVNC i och klicka på [Next] (nästa).


Steg 6:Markera ”UltraVNC Viewer” och klicka på [Next] (nästa).


Steg 7:Klicka på [Next] (nästa).


Steg 8:Klicka på [Next] (nästa)..


Steg 9:Klicka på [Install] (installera).


Steg 10:Klicka på [Next] (nästa).


Steg 11:Klicka på [Finish] (slutför).

Använda UltraVNC:

Steg 1:Starta ”UltraVNC”.


Steg 2:Ange IP-adressen för Turbo NAS:en och den virtuella maskinens konsolport (5900~5930), t.ex. 192.168.0.1::5900.


Steg 3:Klicka på [Connect] (anslut). Du ska nu kunna se den virtuella maskinens skrivbord.

Lanseringsdatum: 2014-04-16
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 83% procent.