App Center :: QNAP

Language
App Center
Appar som kan installeras på begäran för att utöka NAS-funktionaliteten
App Center är en plattform för utvecklares och slutanvändares uppladdning och nedladdning av program. För program som laddas upp och tillhandahålls av tredjepartsutvecklare på App Center, skall enhetstillverkaren under INGA omständigheter hållas ansvarig för (i) programmens innehåll, (ii) programmen, skador eller förluster som orsakats av installationen eller användningen av Programmen, INTE ha (iii) skyldighet att ge någon garanti eller något skadestånd för programmen, inklusive men inte begränsat till dom som skapats av tredjepartstillverkare.

網頁內容高 :
網頁內容限制高 :
window top value :
window bottom value :
goal point value :
goal point go mark :
goal point go range :
goal point name set :
執行次數記錄 :