Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Wymiana dysków twardych bez wyłączania serwera w przypadku awarii macierzy RAID

Wymiana dysków macierzy RAID bez przestojów serwera

Spis treści

Procedura wymiany dysków twardych bez wyłączania serwera w przypadku awarii macierzy RAID

Konfiguracja kopii lustrzanych dysków RAID 5 zapewnia bardzo skuteczną ochronę danych. Do utworzenia macierzy RAID 5 można użyć trzech dysków twardych o tej samej pojemności. Macierz RAID 5 tworzy dokładną kopię danych na dyskach składowych i chroni dane przed awarią pojedynczego dysku. Pojemność użytkowa w macierzy RAID 5 jest równa pojemności najmniejszego dysku składowego. Konfiguracja ta przydaje się szczególnie do zapisywania ważnych danych w środowisku domowym lub firmowym.

Status woluminów logicznych, kiedy konfiguracja RAID działa normalnie

Kiedy wolumin RAID działa normalnie, wyświetlany jest status „Gotowy” w obszarze „Pule pamięci” > „Grupa RAID puli pamięci”.

W razie awarii dysku wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić jego status:

  • Po wystąpieniu awarii dysku serwer Turbo NAS wyemituje dwukrotnie sygnał dźwiękowy przez 1,5 sekundy.
  • Dioda LED statusu zacznie migać na czerwono.
  • Sprawdź Grupę RAID w sekcji Pula pamięci. Wolumin będzie mieć status Zdegradowany.

W Logach systemu możesz sprawdzić komunikaty o błędach i ostrzeżenia dotyczące awarii dysków i woluminów będących w trybie awaryjnym.

Serwer Turbo NAS można skonfigurować tak, aby wysyłał wiadomości e-mail z powiadomieniami. Ustawienia te opisano w instrukcji obsługi w rozdziale Ustawienia systemowe/Powiadomienia o alertach.

Instalacja nowego dysku w celu odbudowy konfiguracji RAID 5 przez wymianę „na gorąco”

Aby wymienić uszkodzony dysk twardy bez wyłączania serwera, wykonaj następujące czynności:

  • Przygotuj nowy dysk twardy do odbudowy konfiguracji RAID. Nowy dysk powinien mieć co najmniej taką samą pojemność jak uszkodzony dysk.
  • Zainstaluj dysk w serwerze Turbo NAS. Serwer wyemituje dwukrotnie sygnał dźwiękowy trwający 1,5 sekundy. Dioda LED statusu zacznie migać naprzemiennie na czerwono i zielono.
  • Grupa RAID w sekcji Pula pamięci będzie mieć status Przebudowa i będzie wyświetlany postęp tej operacji.
  • Po zakończeniu przebudowy dioda LED statusu będzie świecić na zielono, a status woluminu zmieni się na Gotowy. Ochrona przy użyciu kopii lustrzanej dysków w konfiguracji RAID 5 jest teraz aktywna.
  • Informacje o woluminach można sprawdzić w Logach systemu.
Ważne: Jeżeli system nie jest w stanie zdegradowanym, nie instaluj nowego dysku. W przeciwnym razie może dojść do nieoczekiwanych awarii systemu.
Data wydania: 2013-04-21
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
43% ludzi uważa, że to pomaga.