Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak ustawić połšczenie MongoDB z serwerem QNAP NAS za poœrednictwem QIoT Suite Lite?

W tym samouczku dowiesz się, jak ustawić połšczenie MongoDB z serwerem QNAP NAS za poœrednictwem QIoT Suite Lite.

Krok_1: Otwórz aplikację Open Container Station i skonfiguruj MongoDB

 • Kliknij „Container Station”.
 • Kliknij „Utwórz kontener”.
 • PrzejdŸ do MongoDB i kliknij „Instaluj” (Kliknij „MongoDB”, aby uzyskać więcej informacji).
 • Kliknij „Utwórz”
 • Spowoduje to zainstalowanie pustego kontenera. Należy zainstalować, usunšć, a następnie zainstalować nowš bazę danych MongoDB.
 • Wybierz kontener i go usuń.


 • Wybierz opcję „Utwórz kontener” i kliknij „Instaluj”, aby utworzyć ponownie bazę danych MongoDB.
 • W polu Polecenie wprowadŸ „mongod --auth”.
 • Kliknij opcję „Ustawienia zaawansowane”.
 • PrzejdŸ do opcji „Sieć”, wprowadŸ wartoœć dla numeru „portu” MongoDB (na przykład: 37011).
 • PrzejdŸ do opcji „Udostępniony folder” i kliknij „Dodaj”.
 • W opcji „Głoœnoœć z hosta” wybierz utworzony wczeœniej folder (na przykład: Container > Mongo DB > db).
 • W opcji „Punkt montażu” wprowadŸ „/data/db”.
 • W opcji „Głoœnoœć z hosta” wybierz utworzony wczeœniej folder (na przykład: Container > Mongo DB > configdb).
 • W opcji „Punkt montażu” wprowadŸ „/data/configdb”.
  Celem dodawania tych poleceń jest łatwe tworzenie i modyfikacja kopii zapasowych
 • Kliknij „Utwórz”

Krok_2: Skonfiguruj konto MongoDB i uprawnienia

 • Więcej informacji dotyczšcych konfiguracji kontroli dostępu można znaleŸć w instrukcjach MongoDB DockerHub.
 • Utwórz konto: W kontenerze MongoDB kliknij „Terminal”, wprowadŸ „mongo admin” i kliknij „OK”.
 • WprowadŸ polecenie " db.createUser({ user: 'wprowadŸ konto', pwd: 'wprowadŸ hasło', roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ] }); ".
 • Powróć do kontenera MongoDB kliknij „Terminal” i wprowadŸ polecenie „mongo -u wprowadŸ konto -p wprowadŸ hasło --authenticationDatabase admin”.
 • Kliknij „OK”.
 • WprowadŸ polecenie „use nazwa bazy danych” (na przykład: "use qiotdatabase"). 
 • WprowadŸ polecenie „db.createUser({ user: "wprowadŸ konto bazy danych ", pwd: "wprowadŸ hasło bazy danych", roles: [ { role: "dbOwner", db: "wprowadŸ nazwę utworzonej wczeœniej bazy danych"}]});

  Kolejne ustawiane nowe konto i hasło” nie mogš być takie same jak wczeœniej utworzone konto użytkownika (na przykład: "qiotduser")).

Krok_3: Połšcz MongoDB z QIoT Suite Lite

 • Otwórz aplikację IoT i kliknij „Rule”.
 • W opcji „pamięć masowa” wybierz pozycję „mongodb” i przecišgnij jš na opcję Przepływ 1, a następnie kliknij dwukrotnie.
 • Na Serwerze kliknij prawym przyciskiem myszy, aby dodać nowš bazę danych mongodb.
 • WprowadŸ poniższe informacje:
  1. Host: 10.0.7.1 (Musi być ten adres IP) 
  2. Port: Skonfigurowany wczeœniej numer portu (na przykład: "37011").
  3. Database: Skonfigurowana wczeœniej nazwa bazy danych (na przykład: "qiotdatabase").
  4. Username: Skonfigurowana wczeœniej nazwa użytkownika (na przykład: "qiotuser").
  5. Password: Skonfigurowane wczeœniej hasło (na przykład: "qiotuser").
  6. Name: WprowadŸ nazwę (na przykład: "qiotdb").
 • Kliknij „Dodaj”.
 • WprowadŸ nazwę w opcji „Collection” (na przykład: temp).
 • W opcji „Operation” wybierz żšdanš operację. (Więcej informacji można uzyskać w MongoDB website).
 • Nazwa: WprowadŸ nazwę.
 • Kliknij „Gotowe”.
 • W opcji „pamięć masowa” wybierz „mongodb”. W opcji „funkcja” wybierz pozycję „function”. Następnie przecišgnij je do opcji Przepływ 1.
 • Kliknij dwukrotnie opcję „function”, a następnie wprowadŸ kod, który chcesz skonfigurować. (Więcej informacji można znaleŸć w sekcji „informacje” po prawej stronie)
 • Kliknij „Gotowe”.
 • Kliknij dwukrotnie „mongodb”, wybierz wczeœniej skonfigurowanš nazwę serwera i żšdanš nazwę kolekcji (na przykład: temp).
 • Nazwa: WprowadŸ nazwę.
 • Kliknij „Gotowe”.
 • Po skonfigurowaniu tych ustawień możesz połšczyć węzeł funkcji i węzeł mongodb jak poniżej i kliknšć „Zapisz”.
 • Z prawej strony zostanie wyœwietlona wartoœć.
Data wydania: 2017-10-26
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.