Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak przy użyciu oprogramowania OCR Converter rozpoznawać i wyodrębniać tekst z obrazów?

Informacje o OCR Converter

Oprogramowanie OCR Converter rozpoznaje teksty w obrazach i konwertuje je na edytowalne dokumenty przy użyciu technologii OCR (ang. Optical Character Recognition). Użytkownik może okreœlić formaty plików tekstowych oraz języki obrazów Ÿródłowych. Może również utworzyć harmonogramy wykonywania zadań konwersji, o okreœlonych godzinach w celu zwiększenia wydajnoœci konwersji.

Wymagania systemowe i zgodnoœć

Aby korzystać z oprogramowania OCR Converter, serwer NAS musi mieć zainstalowany system QTS 4.3.4 (lub nowsza wersję) i dysponować pamięciš o pojemnoœci co najmniej 2 GB. Oprogramowanie OCR Converter obsługuje zarówno modele oparte na architekturze x86, jak i te oparte na architekturze ARM, poza seriš TAS. Aby korzystać z oprogramowania OCR Converter, wymagana jest aplikacja Text Editor.

Oprogramowanie OCR Converter obsługuje obecnie funkcję rozpoznawania tekstów w języku angielskim, tradycyjnym chińskim, uproszczonym chińskim i niemieckim. W kolejnych wersjach planujemy dodanie obsługi większej liczby języków.

Instalacja

Aby zainstalować i włšczyć oprogramowanie OCR Converter, należy zalogować się w systemie QTS, a następnie przejœć do narzędzia App Center. Należy pamiętać, że podczas instalacji oprogramowania OCR Converter system QTS automatycznie pobiera i instaluje aplikację Text Editor.

Tworzenie zadania OCR

Aby utworzyć zadanie OCR, kliknij opcje „Utwórz zadanie OCR” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz typ zadania.

Zadanie jednorazowe

Można tworzyć zadania OCR, które sš wykonywane tylko raz.

 1. Wybierz opcję „Jednorazowe”.
 2. Podaj nazwę zadania.
 3. Kliknij foldery w strukturze drzewa, aby wyœwietlić foldery i wybrać pliki. Aby wyœwietlić podfoldery, można dwukrotnie kliknšć dany folder.
 4. Skonfiguruj ustawienia konwersji.
  Ustawienia można skonfigurować ręcznie lub kliknšć opcję „Zastosuj ustawienia domyœlne”, aby zastosować domyœlne ustawienia dla wszystkich plików na liœcie konwersji.
  1. Języki OCR: Wybierz do trzech języków w obrazach Ÿródłowych i podaj ich kolejnoœć proporcjonalnie do ich występowania w obrazach.
   Uwaga: Kolejnoœć wpłynie na wyniki konwersji. Języki można przecišgnšć w celu ustalenia kolejnoœci.
  2. Format wyjœciowy: Jako format wyjœciowy można wybrać TXT lub PDF. Następnie skonwertowany plik tekstowy można edytować przy użyciu aplikacji „Text Editor”.
  3. Kierunek tekstu: Okreœl kierunek tekstu na obrazach Ÿródłowych, aby zwiększyć wydajnoœć funkcji rozpoznawania tekstu.
  4. Pobierz foldery: Skonwertowane pliki zostanš zapisane pod tš samš œcieżkš jak pliki Ÿródłowe. Pomoże to uniknšć ponownego konwertowania tych samych obrazów.
 5. SprawdŸ ustawienia zadania, a następnie kliknij opcję "Zastosuj".
  Możesz wyœwietlić stan zadań na stronie głównej.

Zadanie zaprogramowane

Możesz konwertować pliki z obrazami o okreœlonej godzinie, korzystajšc z tych samych ustawień (np. języki i kierunek tekstu). Zalecamy umieszczanie obrazów w takich samych językach w tych samych folderach.

 1. Wybierz opcję "Harmonogram".
 2. Okreœl szczegóły harmonogramu.
 3. Okreœl œcieżkę folderów Ÿródłowych.
  Uwaga: Skonwertowane pliki zostanš zapisane pod tš samš œcieżkš jak pliki Ÿródłowe.
 4. Wybierz języki tekstu.
 5. Wybierz format wyjœciowy i kierunek tekstu.
 6. SprawdŸ ustawienia, a następnie kliknij opcję „Zastosuj”.

Zadania OCR zostanš automatycznie utworzone o okreœlonych godzinach.

Inne ustawienia i operacje

Oprogramowanie OCR Converter umożliwia także konfigurację innych ustawień i wykonywanie różnych działań:

 • Można wybierać wiele plików, pobierać pliki i usuwać pliki ze strony głównej. Można także sortować zadania według czasu ich utworzenia, czasu zakończenia, nazwy lub stanu.
 • Można wybrać opcję pobierania tylko skonwertowanych plików lub plików zarówno Ÿródłowych jak i skonwertowanych.
 • Ukończone zadania można usuwać ze strony głównej. Usuwanie ukończonych zadań nie powoduje usunięcia rzeczywistych plików. Po ukończeniu zadań pliki można nadal przeglšdać i uzyskiwać do nich dostęp w aplikacji File Station.
 • Aby zarzšdzać zaprogramowanymi zadaniami, kliknij w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję "Harmonogram".
 • Aby wyœwietlić pliki w zadaniu konwersji, kliknij tytuł danego zadania.
 • Można wyœwietlić stan zadań OCR. Można także kliknšć plik, aby wyœwietlić podglšd jego pliku Ÿródłowego i pliku skonwertowanego.
 • Można wyœwietlić podglšd i porównać dokumenty skonwertowane z obrazami Ÿródłowymi. Aby edytować plik tekstowy, można kliknšć opcję "Otwórz przy użyciu aplikacji Text Editor".

Ulepszanie wyników konwersji

Oprogramowanie OCR Converter jest oparte na silniku typu open source Tesseract. Poziom rozpoznawania różni się w zależnoœci od jakoœci obrazów i ustawień konwersji. Zalecamy wybór obrazów w rozdzielczoœci co najmniej 300 dpi i z przejrzystym tłem. Obrazy Ÿródłowe nie powinny zawierać żadnych słów pisanych ręcznie lub powinny zawierać ich niewiele. Aby wydajnie skonwertować obrazy, upewnij się, że wybrano wszystkie języki występujšce na Ÿródłowych obrazach i podaj ich kolejnoœć proporcjonalnie do ich występowania na obrazach.

Data wydania: 2017-10-26
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
100% ludzi uważa, że to pomaga.