Serwery NAS firmy QNAP - oficjalna strona w Polsce (NAS)

Language

Support

Jak połączyć obiekty docelowe iSCSI z maszynami wirtualnymi w aplikacji Virtualization Station?

Co to jest iSCSI?
iSCSI (Internet Small Computer System Interface) to oparty na protokole internetowym standard sieci pamięci masowych umożliwiający łączenie urządzeń do przechowywania danych z komputerami przy użyciu poleceń interfejsu SCSI do transferu danych w sieci. Interfejs iSCSI pozwala przesyłać dane na duże odległości w sieci intranet oraz przechowywać je w zdalnych lokalizacjach. Innym jego zastosowaniem jest transfer danych w sieciach lokalnych (LAN) i rozległych (WAN). (Wikipedia, hasło „iSCSI”. Adres: http://en.wikipedia.org/wiki/ISCSI. Definicja z dnia 17 kwietnia 2014 r.).

Co to jest obiekt docelowy iSCSI?
W uproszczeniu obiekt docelowy iSCSI to podłączona do sieci pamięć masowa, która wysyła i odbiera dane przy użyciu protokołu iSCSI. Komputer lokalny może korzystać z tego obiektu jak z normalnego urządzenia dyskowego.

Połączenie maszyn wirtualnych z obiektami docelowymi iSCSI serwera QNAP Turbo NAS pozwala uzyskać kompleksową funkcjonalność, zapewniając wysoką skalowalność i niskie koszty wdrażania. W przypadku większości małych i średnich firm o ograniczonych budżetach takie rozwiązanie nie tylko obniża koszty wdrażania sprzętu, ale także rozszerza zakres zastosowań serwera QNAP Turbo NAS, ponieważ użycie obiektów docelowych iSCSI umożliwia uzyskanie dodatkowej pamięci masowej na potrzeby maszyn wirtualnych.

Tworzenie nowego obiektu docelowego iSCSI

W tej procedurze Twój komputer (czyli maszyna wirtualna) nosi nazwę „inicjatora”, a pamięć masowa jest nazywana „obiektem docelowym”. (Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia danych, nie używaj dwóch inicjatorów iSCSI z tym samym obiektem docelowym).

1. Przy użyciu aplikacji Menadżer pamięci w systemie QTS

Zaloguj się na serwerze QNAP Turbo NAS i uruchom aplikację „Menadżer pamięci”.

Kliknij pozycję „Pamięć iSCSI” i kliknij przycisk „OK”, aby uruchomić Szybki kreator konfiguracji.

Zaznacz opcję „Obiekt docelowy iSCSI z mapowanym LUN” i kliknij przycisk „Dalej”.

Kliknij przycisk „Dalej”. Szybki kreator konfiguracji wyświetli kolejne opcje.

Wpisz nazwę obiektu docelowego iSCSI i wybierz opcje w obszarze „CRC/Suma kontrolna (opcjonalnie)”. Następnie kliknij przycisk „Dalej”.

W razie potrzeby zaznacz opcję „Użyj uwierzytelniania CHAP” i podaj nazwę użytkownika i hasło obiektu docelowego iSCSI. Następnie kliknij przycisk „Dalej”.

Na kolejnym ekranie wybierz opcję „Alokowanie elastyczne” lub „Natychmiastowe przydzielanie”. Opcja „Alokowanie elastyczne” umożliwia optymalizację wykorzystania pamięci masowej przez przydzielanie takiej ilości miejsca, jaka jest rzeczywiście potrzebna. Opcja „Natychmiastowe przydzielanie” pozwala natomiast przydzielić stałą ilość miejsca. Następnie możesz zaznaczyć opcję „Oparty na plikach” dla obiektu docelowego iSCSI (ustawieniem domyślnym jest „Oparty na sektorach”). Ostatnią czynnością jest ustawienie rozmiaru przestrzeni dyskowej obiektu docelowego iSCSI i kliknięcie przycisku „Dalej”.

Potwierdź ustawienia obiektu docelowego iSCSI i kliknij przycisk „Dalej”.

Po pomyślnym zakończeniu tworzenia obiektu docelowego iSCSI kliknij przycisk „Zakończono”.

Nowy obiekt docelowy iSCSI pojawi się na liście oznaczony jako Aktywny.

2. Przy użyciu funkcji Storage Plug & Connect w aplikacji Qfinder Pro

Aplikacja QNAP Qfinder Pro jest dostępna do pobrania w witrynie internetowej firmy QNAP: https://www.qnap.com/i/pl/product/app_page.php?block=1.Qfinder Pro to narzędzie dla systemów Windows, Mac i Linux umożliwiające szybkie znalezienie serwera Turbo NAS i uzyskanie do niego dostępu w sieci LAN. Zaznacz swój serwer Turbo NAS na liście, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Storage Plug & Connect” (Podłączanie pamięci masowej).

Wpisz nazwę użytkownika i hasło serwera Turbo NAS.

Kliknij opcję „Create a Virtual Disk (iSCSI)” (Utwórz dysk wirtualny (iSCSI)).

Wpisz nazwę dysku, wybierz opcję „Block-based” (Oparty na sektorach) lub „File-based” (Oparty na plikach) i podaj rozmiar przestrzeni dyskowej obiektu docelowego iSCSI. W razie potrzeby zaznacz opcję „Use CHAP authentication” (Użyj uwierzytelniania CHAP) i podaj nazwę użytkownika i hasło obiektu docelowego iSCSI. Następnie kliknij przycisk „OK”.

Po zakończeniu konfiguracji nowy obiekt docelowy iSCSI pojawi się na liście.

Łączenie obiektów docelowych iSCSI z maszynami wirtualnymi

1. Przy użyciu Inicjatora iSCSI firmy Microsoft w systemie Windows

(W tym przykładzie użyto systemu Windows 7). Otwórz „Panel sterowania” i kliknij pozycję „System i zabezpieczenia”.

Kliknij pozycję „Narzędzia administracyjne”.

Otwórz narzędzie „Inicjator iSCSI”.

Przejdź do karty „Odnajdowanie” i kliknij przycisk „Odnajdź portal”. Wpisz adres IP serwera Turbo NAS, na którym został utworzony obiekt docelowy iSCSI, i kliknij przycisk „OK”.

Wybierz kartę „Elementy docelowe”. Zostanie na niej wyświetlony znaleziony obiekt iSCSI. Zaznacz go i kliknij przycisk „Połącz”. Jeśli dla obiektu docelowego iSCSI zostały ustawione nazwa użytkownika i hasło, kliknij przycisk „Zaawansowane”, wpisz te dane i kliknij przycisk „OK”.


Gdy wykonasz te czynności, system Windows 7 wyświetli powiadomienie o dodaniu nowego dysku. Możesz to sprawdzić w oknie „Zarządzanie dyskami”.

2. Przy użyciu inicjatora Open-iSCSI w dystrybucji Ubuntu

W systemach Ubuntu 8.04 LTS i nowszych dostępny jest wbudowany inicjator Linux Open-iSCSI. Aby dodać obiekt docelowy iSCSI, użyj poleceń w trybie powłoki. Więcej informacji o systemie Ubuntu: http://www.ubuntu.com/. Więcej informacji o inicjatorze Open-iSCSI: http://www.open-iscsi.org/

Najpierw zainstaluj element open-iscsi (inicjator Linux Open-iSCSI):

# sudo apt-get install open-iscsi

Poniżej przedstawimy procedurę łączenia obiektu docelowego iSCSI (na serwerze QNAP Turbo NAS) za pomocą inicjatora Open-iSCSI. Jeśli obiekt docelowy iSCSI wymaga logowania przy użyciu uwierzytelniania CHAP, zmodyfikuj odpowiednio plik iscsid.conf (dodając polecenia „node.session.auth.username” i „node.session.auth.password”).

# vi /etc/iscsi/iscsid.conf

Zapisz i zamknij plik iscsid.conf, a następnie uruchom ponownie usługę open-iscsi.

# /etc/init.d/open-iscsi restart

Poszukaj obiektów docelowych iSCSI (na serwerze QNAP Turbo NAS). Przyjmijmy na przykład, że adres IP serwera NAS to 172.17.28.69, a numer portu to 3260.

# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 172.17.28.69:3260

Pojawi się terminal systemu Linux z komunikatem:
172.17.28.69:3260, 1 iqn.2004-4.com.qnap:NAS:iscsi.test.db531f

Wybierz węzeł iSCSI do połączenia.

# iscsiadm -m node -T IQN_OBIEKTU_DOCELOWEGO --login

Terminal systemu Linux wyświetli następujący komunikat:
Login to [iface: default, target: iqn.2004-04.com.qnap: NAS:iscsi.test.db531f, portal: 172.17.28.69,3260] successful.

Aby usunąć niepotrzebne węzły iSCSI, możesz użyć tego polecenia:

# iscsiadm -m node --op delete --targetname IQN_OBIEKTU_DOCELOWEGO

Za pomocą tego polecenia możesz sprawdzić stan obiektów docelowych iSCSI:

# dmesg | tail

Użyj tego polecenia, aby utworzyć partycję i powiązać obiekt docelowy iSCSI z urządzeniem /dev/sdb. („sdb” to pierwsze dodane urządzenie pamięci masowej. Wybrane urządzenie zależy od tego, ile takich urządzeń znajduje się w systemie).

# fdisk /dev/sdb

Sformatuj urządzenie /dev/sdb1 za pomocą polecenia:

# mkfs.ext3 /dev/sdb1

Zamontuj urządzenie /dev/sdb1 za pomocą poleceń:

# mkdir /mnt/iscsi
# mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/

Następnie możesz przetestować szybkość transferu operacji wejścia/wyjścia obiektu docelowego iSCSI w systemie Linux za pomocą polecenia:

# hdparm -tT /dev/sdb1

Polecenia dotyczące narzędzia „scsiadm”:

To polecenie umożliwia znalezienie obiektów docelowych iSCSI na określonym hoście przy użyciu adresu IP tego hosta:

# iscsiadm -m discovery --type sendtargets --portal ADRES_IP_HOSTA

To polecenie umożliwia zalogowanie się w obiekcie docelowym iSCSI:

# iscsiadm –m node --targetname IQN_OBIEKTU_DOCELOWEGO --login

To polecenie umożliwia wylogowanie się z obiektu docelowego iSCSI:

# iscsiadm –m node --targetname IQN_OBIEKTU_DOCELOWEGO --logout

To polecenie umożliwia usunięcie obiektu docelowego iSCSI:

# iscsiadm –m node --op delete --targetname IQN_OBIEKTU_DOCELOWEGO
Data wydania: 2014-04-28
Czy te informacje okazały się pomocne?
Dziękujemy za przekazanie opinii.
Dziękujemy za przekazanie opinii. Jeśli masz pytania, napisz na adres support@qnap.com
67% ludzi uważa, że to pomaga.