QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Stöd för Time Machine

QNAP Turbo NAS har stöd för Time Machine för Mac OS X 10.5 eller senare versioner för samtidig säkerhetskopiering av flera Mac-maskiner. Om du aktiverar den här funktionen på Turbo NAS:en, säkerhetskopieras alla dina aktuella kopior av foton, musik, videor, dokument, inställningar och applikationer på din Mac till NAS:en automatiskt. Du kan också kopiera din data från NAS:en till din Mac närsomhelst.

Observera: Funktionen eller dess innehåll är endast tillämpligt på en del Turbo NAS-modeller.

Time Machine

A. Inställningarna på Turbo NAS:en:

Steg 1: Logga in på din Turbo NAS som administratör. Gå till "Backup" (Säkerhetskopiera > "Time Machine" och aktivera stödet för Time Machine.
Steg 2: Ange ett lösenord för Time Machine-användaren ("TimeMachine"). Det förinställda lösenordsfältet är tomt.
Steg 3: Välj en diskvolym från rullgardinsmenyn. Datan från Macen kommer att sparas på den utvalda diskvolymen på NAS:en.
Steg 4: Ange vilken kapacitet Time Machine-användarna får använda till säkerhetskopieringen. Kapaciteten måste vara mindre än det tillgängliga utrymmet på den valda diskvolymen.
Steg 5: Klicka på "APPLY" (Använd) för att spara inställningarna. Observera att alla Time Machine-användare delar på samma nätverksdel av NAS:en för den här funktionen.

Time Machine

B. Börja använda säkerhetskopiering med Time Machine på Macen.

Steg 1: Klicka på Time Machine-ikonen i dockan.

Time Machine

Steg 2: Ta fram Time Machine på din Mac och klicka sedan på "Select Backup Disk..." (Välj disk till säkerhetskopiering...)

Time Machine

Steg 3: Välj TMBackup på din NAS och klicka på "Use for Backup" (Använd till säkerhetskopiering).

Time Machine

Steg 4: Ange användarnamn och lösenord för att komma åt Turbo NAS. Du kommer att behöva ange "TimeMachine" som den registrerade användaren och "Password" (lösenordet) som du angav i Steg A2 på NAS:en och klicka på "Connect" (Anslut).
Observera att lösenordet är skiftlägeskänsligt.

Time Machine

Steg 5: Inställningarna för Time Machine är avklarade.
Vid lyckad anslutning är Time Machine på din Mac inställd på "ON" (PÅ). Det lediga utrymmet för säkerhetskopiering kommer att visas och "Next Backup" (Nästa säkerhetskopiering) kommer att starta inom 120 sekunder.

Time Machine

Det var allt. Din Mac-data kommer automatiskt att säkerhetskopieras till NAS:en av Time Machine. Den inledande säkerhetskopieringen kan ta lite längre att slutföra beroende på datastorleken.

Om du är intresserad av att kopiera din data från Time Machine, kan du titta på den här Grundläggande handledningen för Time Machine eller läsa vidare på följande webbsida: Mac 101: Time Machine från Apple.

Lanseringsdatum: 2013-05-09
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 59% procent.