QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Ställ in porttrunkning på din QNAP-NAS för att öka bandbredden via 802.3ad-protokoll.

Porttrunkning, som även kallas för LACP (Link Aggregation Control Protocol, kontrollprotokoll för länkaggregering) gör det möjligt för dig att kombinera flera LAN-gränssnitt för att få större bandbredd och belastningsutjämning för flera klienter. Det inkluderar också funktioner för växling vid systemfel för att upprätthålla nätverksanslutningen om det skulle uppstå fel på en nätverksport.

 • 802.3ad (dynamisk länkaggregering) är läge 5 enligt specifikationen IEEE 802.3ad. Det använder en komplex algoritm för att aggregera nätverkskort enligt hastighet och duplexinställningar för att ge belastningsutjämning och feltolerans, men kräver en nätverksväxel som stöder IEEE 802.3ad med kontrollprotokollet för länkaggregering (LACP-läget) korrekt konfigurerat.
QNAP

OBS! Din växel måste stödja 802.3ad.
OBS! Det krävs en NAS med flera LAN-portar.

 

Följ dessa steg för att konfigurera din NAS.

 1. Logga in till NAS-enheten som administratör. Gå till ”Main Menu” (Huvudmenyn) > ”Network & Virtual Switch” (Nätverksväxlar och virtuella växlar) > ”Interfaces” (Gränssnitt). Klicka på ”Port Trunking” (porttrunkning).
  QNAP
  QNAP
 2. Klicka på ”Add” (lägg till) i extrafönstret.
  QNAP
 3. Välj de nätverksgränssnitt som ska användas och välj 802.3ad för ”Port Trunking Mode” (porttrunkningsläge).
  QNAP
 4. Klicka på inställningsknappen bredvid 802.3ad.
  QNAP
 5. Välj en hashpolicy för 802.3ad:
  Standardinställningen är "Layer 2 (MAC)" (lager 2 (MAC)). Denna inställning är kompatibel med varje växel men erbjuder lastbalansering endast för MAC-adresser. Vi rekommenderar att du väljer alternativet "Layer 2+3 (MAC+IP)" (lager 2+3 (MAC+IP)) för att få bättre prestanda (kontrollera först att din växel stöder inställningen).
  QNAP
 6. Klicka på ”Apply” (använd) för att avsluta.
  QNAP

Testresultat:

Testresultaten före och efter porttrunkning är enligt vad som visas nedan.

 1. Ett gigabit-Ethernet-nätverk
  1. En användare laddar ned en stor videofil från NAS-enheten:
   QNAP
  2. En användare laddar upp en stor videofil till NAS-enheten:
   QNAP
  3. Två användare laddar samtidigt ned en stor videofil från NAS-enheten:
   QNAP
   QNAP
   Dataflödet för NAS-enheten når upp till 108‒110 Mbit/s (nedladdning):
   QNAP
  4. Två användare laddar samtidigt upp en stor videofil till NAS-enheten:
   QNAP
   QNAP
   Dataflödet för NAS-enheten når upp till 102‒104 Mbit/s (uppladdning):
   QNAP


 2. Aggregera två gigabit-Ethernet-nätverk på NAS-enheten
  1. En användare laddar ned en stor videofil från NAS-enheten:
   QNAP
  2. En användare laddar upp en stor videofil till NAS-enheten:
   QNAP
  3. Två användare laddar samtidigt ned en stor videofil från NAS-enheten:
   QNAP
   QNAP
   Dataflödet för NAS-enheten når upp till 210‒223 Mbit/s (nedladdning):
   QNAP
  4. Två användare laddar samtidigt upp en stor videofil till NAS-enheten:
   QNAP
   QNAP
   Dataflödet för NAS-enheten når upp till 200‒210 Mbit/s (uppladdning):
   QNAP

 

Enligt vad som framgår av ovanstående testresultat kan porttrunkning öka bandbredden för en QNAP-NAS. Vi ber dig emellertid att vara uppmärksam på följande:

 1. Porttrunkning kan inte bryta hastighetsgränsen för en enskild Ethernet-enhet men ger tillräckligt med bandbredd för flera användare som ansluter samtidigt. Om till exempel två nätverkskort för 1 Gbit/s används för porttrunkning ökas den aggregerade nätverksbandbredden till 2 Gbit/s medan nätverkshastigheten stannar på 1 Gbit/s.
 2. Tillgängliga systemresurser och maximala läs-/skrivhastigheter för lagringsenheterna i NAS-enheten kommer i hög grad att påverka den totala bandbredden.
Lanseringsdatum: 2016-04-25
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 89% procent.