QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Snabbinstallation QNAP Enterprise-Class ES NAS-serien

Modeller: ES1642dc, ES1640dc v2

 

 

Installation och konfiguration

Grundläggande hårdvaruinstallation

Öppna nedan ”Snabbinstallationsguide” och följ stegen för att installera följande grundläggande hårdvara:

 1. Reservbatterienheter (BBU, Battery backup units)
 2. Hårdiskar (HDD)
 3. Strömkablar
 4. Nätverkskablar
  https://us1.qnap.com/Storage/QIG/ES1640dc_%20QIG_51000-024156-RS.pdf

Diskkompatibilitet

ES NAS-serien kan inhysa solid-state-diskar (SSD) ) [Obs 1] och traditionella magnetiska diskar (HDD). Både diskar med 3,5 och 2,5 tum kan installeras. ES NAS har inbyggt stöd för SAS-diskar (Serial Attached SCSI).

Diskinstallation

ES NAS-serien har stöd för följande diskkonfigurationer:

 • Alla SSD: SSD:er är det bästa valet för I/O-intensiva arbetsbelastningar och affärskritisk lagring.
 • Både SSD och HDD: ES NAS ger dig möjlighet att blanda SSD:er och HDD:er i ett lagringssystem för att på så sätt balansera kostnad och prestanda. Förutom höga IOPs har ES NAS även stöd för att skapa en SSD-läscachelagring för att göra lagringsprestandan ännu mer effektiv. Den här konfigurationen är särskilt lämplig för virtuellt skrivbord-infrastruktur (VDI, virtual desktop infrastructure) och webbservrar.
 • Alla HDD: Att använda alla hårddiskar erbjuder det bästa priset och den bästa kapaciteten. Den här konfigurationen är lämplig för att lagra kalla data som inte används ofta och för applikationer som kräver sekventiell dataåtkomst såsom videoredigering och övervakning.

ES NAS använder diskfack 1 till 4 för att lagra systemkonfigurationen, QNAP rekommenderar att diskfack 5 till 16 används för datalagring. Den här konfigurationen förhindrar datalagringsåtgärder som stör den grundläggande driften hos NAS-system. Det betyder även att diskarna som används för datalagring enkelt kan migreras till en annan NAS.

När en blandning av SSD:er och HDD:er används är rekommendationen att montera SSD:er i diskfack 1 till 4.

[Obs 1]: Kontrollera nedanstående kompabilitetslänk för kompatibla diskar. Systemet kan ha problem eller fel om diskar som inte finns på listan är installerade:

https://www.qnap.com/en/compatibility/index.php?model=263

Ansluta ES NAS till ett nätverk

ES NAS har två typer av nätverksportar:

 • Dataportar (som visas i blått i nedan diagram) används för åtkomst till data som lagras på NAS med protokoll som iSCSI, NFS och CIFS.
 • Hanteringsportar (visas i rött i nedan diagram) är till för att hantera NAS via QES-skrivbord.

I en miljö utan DHCP, anslut en PC direkt till en NAS-hanteringsport. Öppna sedan en webbläsare och ange standard-IP för QES: 169.254.100.100.

Starta NAS:en för första gången

Starta ES NAS genom att trycka på startknappen på den främre vänstra panelen.

Obs: För att säkerställa tillgång till ström, är rekommendationen att installera två strömkällor som vardera är anslutna med en separat strömkabel.

Uppstart av systemet tar från 10 till 15 minuter beroende på antalet diskar och enheterna som är anslutna till ES NAS.

LED-lamporna baktill på ES NAS och LCD-statusdisplayen på den vänstra främre panelen kan båda användas för att kontrollera status för start. All lagring och hanteringstjänster är avaktiverade när ES NAS startas.

Uppstart är avslutad när det vänstra trädet på de fyra LED-lamporna baktill på ES NAS blir gröna. Det finns två uppsättningar av LED-lampor för alla lagringskontroller.

Främre panelens LCD

Grafisk position Position Nummer
Det tvåsiffriga numret visar tillståndet för startprocessen på ES NAS.
De vänstra och högra siffrorna representerar den vänstra lagrings- kontrollen (SCB) och den högra lagringskontrollen (SCA) respektive.
Inget visas:BIOS startar
1:Enhetsupptäckt
2:Nätverksinställningar
3:Systeminställningar
4:Tjänster startar
5:Systemet utför självtest
0:Systemet klart

Bakre panelens LED-lampor

Grafisk position Beskrivning LED-färg Status
Systemstatus Grön Av = Systemet är avslaget
Grön= Systemet arbetar normalt Blinkar
grön=Systemet startar
Fläkt Grön-orange Grön= Fläkt fungerar normal
Orange= Fläktfel
Av = Inga fläktar upptäckta
NVRAM Grön-orange Grön= NVRAM aktiveras
Orange= utför dataskydd
AV = Ett eller fler av de följande tillstånden finns:
 • Lagringskontrollen är inte startad.
 • Systemet kan inte upptäcka BBU.
Hög tillgänglighet Grön-orange Grön= Aktiv
Blinkande orange= Utför
övertagande eller genomgår tillbakagivande
Orange= Lagringskontrollen har tagits över från den andra lagrings- kontrollen
Av = Ett eller fler av de följande tillstånden finns:
 • Lagringskontrollen har genomför redundansväxling till den andra lagringskontrollen
 • Lagringskontrollen är inte startad

Ansluta till ES NAS med Qfinder Pro

Qfinder Pro är ett QNAP-verktyg som gör att du snabbt kan söka i och hantera din NAS. Med Qfinder Pro behöver du inte hålla IP-adresserna för din QNAP NAS i ditt LAN i minnet. NAS på samma subnät som klienten som kör Qfinder kommer att upptäckas automatiskt.

Ladda ned och installera Qfinder Pro

Ladda ned Qfinder Pro för ditt operativsystem på https://www.qnap.com/utility. Ladda ned och installera det sedan:

 1. Kör QNAP Qfinder. Om QNAP Qfinder är blockerad av din brandvägg, avblockera den först.
 2. Välj installationsspråk. Det är att rekommendera att stänga alla andra program som körs innan du fortsätter.
 3. Läs igenom licensavtalen och kryssa i ”Jag godkänner villkoren i licensvillkoret” och klicka på ”Nästa”.
 4. Välj om du vill skapa skrivbordsgenvägar eller snabbstartsgenvägar. Klicka sedan på ”Nästa”.
 5. Välj installationsplatsen och klicka på ”Nästa”.
 6. Klicka på ”Slutför” för att avsluta installationen.

Konfigurera ES NAS med en statisk IP

 1. Kör Qfinder Pro.
  Qfinder söker automatiskt efter QNAP NAS i ditt lokala nätverk.
  Obs: Qfinder-klienten och NAS måste vara på samma subnät.
 2. Lokalisera IP-adress 169.254.100.100 i Qfinder-enhetslistan. Den här enheten är den nya ES NAS. Statusen visar ”?” och det betyder att ES NAS inte har konfigurerats tidigare.
  Obs: Om båda hanteringsportarna och Qfinder-klient-PC är anslutna med en switch kommer Qfinder även att visa en andra ny enhet 169.254.100.101. Det här är IP-adressen för den andra hanteringsporten och lagringskontrollen.
 3. Konfigurera PC-nätverksinställningarna så att de är i samma intervall som ES NAS. En PC med Windows Server 2012 R2 används som exempel:
  1. Gå till ”Kontrollpanelen” > ”Nätverk och Internet”:
  2. Klicka på ”Nätverks- och delningscenter”.
  3. Välj nätverksgränssnittet som är anslutet till ES NAS-hanteringsporten. I det här exemplet kallas det ”Internt”.
  4. Klicka i ”Egenskaper”.
  5. Markera ”Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” och klicka på ”Egenskaper”.
  6. Ange IP-adressen ”169.254.1.10” och subnätmask ”255.255.0.0”. Klicka på ”OK”.
 4. Öppna Qfinder och dubbelklicka på en av de två NAS som är oinitierade.
 5. Följ anvisningarna på skärmen. Guiden för installation av Qfinder Pro vägleder dig genom installationsprocessen. Klicka på ”Snabbinstallation” för att initiera NAS med vanliga inställningar. Klicka på ”Manuell installation” för att konfigurera NAS med avancerade inställningar.
 6. Du kan konfigurera grundläggande inställningar på den här sidan, inklusive IP-adresser, användarnamn och lösenord och namn på NAS.
 7. I det här exemplet använder NAS en fast IP, klicka därför på fältet IP-adress för att ändra den:
 8. Specificera en statisk IP-adress för NAS. I vårt exempel har vi två hanteringsportar anslutna och vårt LAN-nätverk är 192.168.x.x och vi använder därför ”192.168.1.107” och ”192.168.1.108”. Klicka på ”Fortsätt”.
 9. Ett bekräftelsemeddelande visas. Klicka på OK för att bekräfta initieringen av systemdiskarna. Varning: Alla data på disken raderas
 10. NAS startar om.
 11. Ändra IP-adressen och subnätmask på PC i intervallet ”169.254.X.X” tillbaka till dess ursprungliga värde.
 12. Efter att omstarten av ES NAS har avslutas, dubbelklicka på din NAS i din Qfinder Pro för att gå till inloggningssidan. Logga in på QES med ditt användarnamn och lösenord som skapades under installationen. Obs: Användarnamn och lösenord är som standard admin/admin.
 13. Systemet uppmanar dig att bekräfta initieringen av diskarna om det hittas några råa oanvända diskar. Klicka på ”Ja” för att börja initieringen av disk eller ”Nej” för att avbryta.

Gränssnittet för QES NAS är nu klart att använda.

Konfigurera ES NAS med DHCP

 1. Kör Qfinder Pro.
  Qfinder söker automatiskt efter QNAP NAS i ditt lokala nätverk. Obs: Qfinder-klienten och NAS måste vara på samma subnät.
 2. Lokalisera NAS som har status ”?”. Det här bör vara den nya ES NAS. Bekräfta genom att kontrollera modellen under ”Enhetstyp”.
  Obs: Om båda hanteringsportarna och Qfinder-klient-PC är anslutna med en switch kommer Qfinder även att visa en andra enhet med status ”?”. Det här är IP för den andra lagringskontrollen och hanteringsporten.
 3. Klicka på ”Snabbinstallation”.
 4. Specificera ett namn på NAS.
 5. Konfigurera de kvarvarande inställningarna och klicka på ”Fortsätt”.
 6. Ett bekräftelsemeddelande visas. Klicka på OK för att bekräfta initieringen av systemdiskarna. Varning: Alla data på disken raderas.
 7. ES NAS tillämpar inställningarna och startar sedan om.
 8. Logga in på QES med ditt användarnamn och lösenord som skapades under installationen. Obs: Användarnamn och lösenord är som standard admin/admin.
 9. Systemet uppmanar dig att bekräfta initieringen av diskarna om det hittas några råa oanvända diskar. Klicka på ”Ja” för att börja initieringen av disk eller ”Nej” för att avbryta.

QES är nu klar att använda.

Lanseringsdatum: 2017-07-28
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.
o