QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Skydda QNAP NAS-data med Real-time Remote Replication (RTRR)

Real-time Remote Replication (RTRR) är en exklusiv och kraftfull funktion i QNAP NAS som gör det möjligt att omedelbart säkerhetskopiera nya och modifierade filer till en annan mapp (på den lokala NAS:en eller en extern hårddisk) eller en fjärr-NAS. RTRR-funktionen möjliggör en säkerhetskopiering som är både snabbare och effektivare. Den stödjer även säkerhetskopiering från NAS:en till en fjärr-FTP-server och tvärtom.

Följ instruktionerna nedan för att konfigurera RTRR-alternativ. Observera att skärmdumparna kan vara olika beroende på vilken firmware-version som används.

A. Konfigurera inställningarna på fjärr-RTRR-servern (QNAP NAS)

 • Logga in på NAS som en administratör och gå till "Application Servers" (Programservrar) > "Backup Server" (Backup-server).
 • Under fliken "RTRR Server" (RTRR-server), klicka på "Enable Real-time Remote Replication Server" (Aktivera Real-time Remote Replication Server).
 • Den förinställda porten har nummer 8899. Du behöver inte ändra på portnumret.
 • Ange ett lösenord för RTRR-säkerhetskopiering och kontrollera lösenordet, klicka sedan på "Apply" (Använd).

Observera: För att synkronisera filerna till en lokal mapp eller använda FTP-protokollet behöver du inte aktivera RTRR-servern.

B. Konfigurera jobbinställningarna på den lokala NAS:en

 1. Går till "Backup" (Säkerhetskopiera) > "Remote Replication" .

 2. Under fliken "RTRR", klicka på "Create New Replication Job" (Skapa nytt Replication-jobb) för att öppna guiden.

 3. Klicka på "NEXT" (NÄSTA).
 4. Välj synkroniseringsplatser. Du kan välja att säkerhetskopiera data från:
  • Lokal mapp till fjärrmapp
  • Fjärrmapp till lokal mapp
  • Lokal mapp till lokal mapp eller extern hårddisk

  I det här exemplet väljer vi "Local folder to remote folder" (Lokal mapp till fjärrmapp) för att göra en exakt kopia av filerna från den lokala NAS:en till en fjärr-NAS. Klicka på "NEXT" (NÄSTA) för att fortsätta.

 5. Ange IP-adressen på fjärr-NAS:en och lösenordet för RTRR som har konfigurerats på fjärr-NAS:en. Gå till "Application Servers" (Programservrar) > "Backup Server" (Backup-server). Klicka på "NEXT" (NÄSTA) för att fortsätta.

 6. Välj källmappen som ska säkerhetskopieras och målmappen. För att lägga till fler mappar för säkerhetskopiering, välj "Add More Folder Pairs" (Lägg till fler mappar). Klicka på "NEXT'" (NÄSTA).

 7. Välj "Real-time" (Realtid) som läge för säkerhetskopiering och klicka på "NEXT" (NÄSTA). Du kan också välja "Schedule" (Schema) och konfigurera ett schema för säkerhetskopiering. Observera att synkronisering i realtid endast fungerar i realtidsläge. För att konfigurera en policy för säkerhetskopiering och filter för att öka dataöverföringens effektivitet och klicka på "Configure policy and filter" (Konfigurera policy och filter).

 8. När realtidsläget har valts kan du aktivera och konfigurera följande policyer:
  • Upptäck utspridda filer
  • Ignorera symboliska länkar
  • Utökade egenskaper
  • Timeout och pröva inställningarna igen

  Klicka på "NEXT" (NÄSTA) för att fortsätta.

 9. Specificera kriteriet för följande saker enligt eget önskemål. Endast filerna som matchar kriterierna kommer att kopieras.
  • Filstorlek
  • Fildatum/tid
  • Inkluderade filtyper
  • Exkluderade filtyper

  Klicka på "NEXT" (NÄSTA) för att fortsätta.

 10. Namnet på det synkade namnet genereras automatiskt. Du kan modifiera namnet enligt egna önskemål. Klicka på "NEXT" (NÄSTA).

 11. Granska konfigurationen och klicka på "NEXT" (NÄSTA) för att fortsätta.

 12. Klicka på "FINISH" (AVSLUTA) för att stänga guiden.

Målvärden och namnet på kopieringsjobbet kommer att visas i listan. Stautskolumnen visar "Standby", vilket betyder att mappen håller på att kontrolleras. Eventuella ändringar i källmappen kommer att kopieras till fjärrservern omedelbart.

Lanseringsdatum: 2013-06-28
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 51% procent.