QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Skapa ögonblicksbilder att återställa till, och hantera dessa på din QNAP-Turbo NAS

”Med ögonblicksbilder är det definitivt slut med dataförluster”

Med hjälp av ögonblicksbilder kan din Turbo NAS när som helst registrera systemets tillstånd. Om en oväntad katastrof skulle inträffa på ditt system kan du återställa det till det tidigare tillståndet som ögonblicksbilden har registrerat. I den här programanteckningen demonstreras hur du skapar ögonblicksbilder från volymer och hur du återställer till dem genom att använda Snapshot Manager.

OBS! Ögonblicksbildsfunktionen finns endast för vissa modeller med QTS 4.2.0 eller senare. Besök QNAP:s webbplats för att få mer information.

Innehåll:

 

Ta en ögonblicksbild

Innan du kan ta en ögonblicksbild måste det finnas minst en volym på din Turbo NAS. Om du behöver skapa en volym går du till ”Storage” (Lagring) > ”Storage Space” (Lagringsutrymme).

 1. Gå till ”Storage Space” (lagringsutrymme) och välj den källvolym du vill ta ögonblicksbilden av.
 2. Välj ”Snapshot” (Ögonblicksbild) > ”Take a snapshot” (Ta en ögonblicksbild).
 3. Inställningsfönstret visas då. Ange ett namn (eller använd standardnamnet) för ögonblicksbilden och välj en kvarhållningstid. Välj ”OK”.
 4. Ögonblicksbildsjobbet kommer att köras omedelbart. När det avslutats visas ett bekräftelsemeddelande.
 5. Gå till ”Snapshot” (Ögonblicksbild) > ”Snapshot Manager” (Snapshot Manager) för att få information om ögonblicksbilden du just skapade.
 6. Från Snapshot Manager kan du visa en översikt över ögonblicksbilder i det vänstra fönstret, och du kan bläddra genom mapparna för att visa filer för varje ögonblicksbild till höger.
 7. Klicka på för att få detaljerad information om ögonblicksbilder i en expanderad vy

Skapa ett schema för tagning av ögonblicksbilder

 1. I ”Snapshot Manager” väljer du ”Schedule” (schema)
 2. Markera kryssrutan ”Enable schedule” (aktivera schema) och ange schemainställningarna. Välj ”Ok”.

Återställa filer från en ögonblicksbild

Du kan använda ögonblicksbilder för att återställa filer som av misstag tagits bort, skrivits över eller som är skadade.

 1. I ”Snapshot Manager” väljer du ögonblicksbilden, och väljer sedan de mappar/filer som du vill återställa i det högra fönstret. Välj sedan ”Restore” (Återställa) > ”Restore” (Återställ).
 2. Du måste bekräfta återställningsåtgärden.
 3. Filerna/mapparna kommer därefter att återställas. Detta kan ta en stund.

Återställa systemet genom att använda en ögonblicksbild

Du kan även återställa alla systemfilerna till den tidpunkt då ögonblicksbilden togs.

OBS! Om du återställer till en ögonblicksbild ignoreras alla ändringar som gjorts av volymen sedan ögonblicksbilden togs.
 1. I ”Snapshot Manager” väljer du källögonblicksbilden, och väljer sedan ”Revert” (återställ).
 2. En systemvarning visas då för att säkerställa att du inte återställer till en ögonblicksbild av misstag. Välj ”OK” för att återställa.
 3. Jobbet kommer att köras automatiskt. Det kan ta en stund att återställa till en ögonblicksbild.
 4. När jobbet avslutats visas ett bekräftelsemeddelande. Din Turbo NAS kommer nu att vara återställd till det tidigare tillståndet.
Lanseringsdatum: 2015-03-04
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 58% procent.