QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Så här använder du QRMAgent Single Device Dashboard

QRMAgent Single Device Dashboard tillhandahåller detaljerad information om en viss hanterad enhet, inklusive:

 1. QRMAgent version
 2. Enhetsinformation
 3. Information om operativsystemet
 4. Nätverksinformation

I QRMAgent Single Device Dashboard kan användare lägga till eller ta bort widgets, välja layoutlägen och använda verktygen i verktygsuppsättningen för att hantera QRMAgent-enheter.

Lägg till widget

Användare kan lägga till flera widgets för att anpassa QRMAgent Single Device Dashboard för att övervaka CPU-användning, minnesanvändning, diskanvändning, nätverksanvändning och mer. Det finns också flera diagramtyper till användarens disposition.

Installationssteg:

Steg 1: Gå till sidan för QRMAgent Single Device Dashboard och klicka på ”Lägg till widget”-knappen

Steg 2: Fyll i inställningarna för datatyp och dataområde som ska övervakas:

 1. Välj vilken typ av data som du vill övervaka. Det finns fyra typer: CPU-användning, minnesanvändning, diskanvändning och nätverksanvändning.
 2. Välj dataintervallet (realtidsdata eller senaste 24-timmarna av historiska data)
 3. Klicka på ”Next” (nästa).

Steg 3: Fyll i inställningen för diagramtyp

 1. Välj typ av diagram
 2. Klicka på knappen "Lägg till widget" för att slutföra operationen

Steg 4: När installationen är klar läggs widgeten till i det sista läget i panelen.

Ta bort alla widgets i panelen för QRMAgent Single Device Dashboard

Installationssteg:
Gå till sidan för QRMAgent Single Device Dashboard och klicka på ”Ta bort alla widgets”-knappen

Uppdatera all widgetinformation i menyn

Installationssteg:
Gå till sidan för Single Device Dashboard, och klicka på ”Uppdatera”-knappen

Välj layoutläge

Användare kan anpassa layouten på QRMAgent Single Device Dashboard, och widgets kommer att ordna om sig själva.

 • 1 kolumn-visning
 • 2 kolumn-visningar
 • 3 kolumn-visningar

Installationssteg:
Steg 1: Gå till sidan för QRMAgent Single Device Dashboard och klicka på ”Välj layout”-knappen

Steg 2: Välj "1 kolumn", "2 kolumner" eller "3 kolumner"

Verktyg - Välj enhet

IP-adressen på den här enheten används som URL för att öppna en ny webbläsarflik. Om enheten får strömavbrott, eller inte är en webbserver, kommer den inte att kunna anslutas och ett anslutnings-felmeddelande visas.

Installationssteg:
Steg 1: Gå till sidan för QRMAgent Single Device Dashboard och klicka på ”Verktyg”-knappen
Steg 2: Välj ”Välj enhet”


Verktyg - ping

QRM+ tillhandahåller Ping-övervakningsfunktionen för att testa om ett paket kan nå en specifik enhet via IP-protokoll och för att visa anslutningsstatus för QRM+ med enheten

Installationssteg:
Steg 1: Gå till sidan för QRMAgent Single Device Dashboard och klicka på ”Verktyg”-knappen
Steg 2: Välj ”Ping”

Steg 3: Ett fönster dyker upp och visar exekveringsresultatet för Ping-kommandot

Steg 4: Klicka på Ping enhets-knappen för att Ping igen

Verktyg - traceroute

QRM+ tillhandahåller Tracerout-övervakning, som visar routerns IP-adresser i hela IP-nätverket i ett nytt fönster.

Installationssteg:
Steg 1: Gå till sidan för QRMAgent Single Device Dashboard och klicka på ”Verktyg”-knappen
Steg 2: Välj "Traceroute"

Steg 3: Ett fönster dyker upp och visar exekveringsresultatet för Traceroute-kommandot

Verktyg - Driftkontroll

Det finns två kontrolllägen för enhetsstyrning via QRMAgent:

 1. Stäng av
 2. Starta om

Installationssteg:
Steg 1: Gå till sidan för QRMAgent Single Device Dashboard och klicka på ”Verktyg”-knappen
Steg 2: Välj ”Driftkontroll”
Steg 3: Välj ”Stäng av” eller ”Starta om”

Lanseringsdatum: 2017-11-30
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
o