QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Sätta upp sin egen FTP-server på ett enkelt sätt

"Ett bekvämt sätt att dela och utbyta stora filer"

Innehåll:

Behovet av din egen dedikerade FTP-server

Vi har kanske alla haft samma erfarenhet att när vi skickar filer på jobbet eller skickar in hemarbeten kan en enda fil ofta bli större än 10 MB, vilket är svårt att skicka per e-post, för att inte tala om video- eller konstfiler som ofta är över hundratals MB stora. Om du har din egen FTP-server hemma eller på jobbet kan du hantera serverns åtkomsträttigheter och enkelt dela dina filer med kunder och vänner.

Svårigheterna med att konfigurera en FTP-server på en PC

Att konfigurera en FTP-server kan vara en utmaning för personer som inte arbetar med IT.

  • Vad gäller maskinvaran måste du preparera en PC som en FTP-server. Installera sedan operativsystemet och programvaran i PC-datorn, anslut den till det lokala nätverket, slå på den och håll den därefter påslagen 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan (om du vill att FTP-servern ska köra dygnet runt).
  • Vad gäller programvaran finns det en del populära FTP-serverprogram, t.ex. Server-U, att välja mellan om du använder operativsystemet Windows. Du måste emellertid betala för programvaran och spendera tid med att installera den och lära dig hur man konfigurerar och sköter den. Om du föredrar ett mer stabilt och billigare alternativ kan du installera operativsystemet Linux på din PC och sedan använda Linux FTP-serververktyg.

Bristerna i metoden ovan är följande:

  • Det är mycket oväsen från PC-fläkten, datorns temperatur blir hög och det är hög strömförbrukning. Kostnaden för att köra servern dygnet runt, sju dagar i veckan, kan bli mycket hög. Dessa faktorer är alla ogynnsamma för små kontor och för hemmabruk.
  • För datoranvändare som inte arbetar med datorer är det svårt och tidskrävande att sätta sig in i Linux och konfigurera en FTP-server på egen hand.

Vad erbjuder QNAP NAS-enheten?

QNAP Turbo NAS-enheten erbjuder ett nytt alternativ för användare. Turbo NAS-enheten har inbyggd FTP-serverfunktion. När Turbo NAS-enheten har installerats kan du aktivera FTP-servern via webbhanteringsgränssnittet och konfigurera inställningarna. Konfigurationerna är mycket enkla så att vanliga användare enkelt kan konfigurera servern. Denna guide förklarar hur man konfigurerar FTP-servern på QNAP NAS-enheten i ett fåtal steg.

Tilldela NAS-enheten en statisk IP-adress och konfigurera DDNS

Vi rekommenderar att du tilldelar en statisk IP-adress till Turbo NAS-enheten. (Eftersom du kan behöva öppna portar för tjänster på din NAT-router och vidarebefordra dem till Turbo NAS-enhetens LAN-IP-adress och du inte vill att denna ändras.) Gå till "System Administration" (Systemadministration) > "Network" (Nätverk) > "TCP/IP" och klicka sedan på för att visa TCP/IP-inställningsfönstret. Tilldela en statisk IP-adress för din NAS-enhet. Tänk även på att ange DNS-serveradressen, annars kommer du inte att kunna ansluta till spårarna.

Assign a static IP address for your NAS

De flesta Internetleverantörer tillhandahåller en eller flera dynamiska offentliga IP-adresser för Internetanslutning. (Detta gäller situationer där IP-delningsroutern erhåller WAN-IP från Internetleverantören genom PPPoE- eller DHCP-anslutning.) För att konfigurera en server krävs en statisk IP-adress eller URL så att användare enkelt kan komma ihåg den serveradress som de ska ansluta till. När en dynamisk IP-adress används kan du skaffa en router som stöder DDNS eller helt enkelt bara använda QNAP NAS-enhetens inbyggda DDNS-funktion. Du bör då även registrera ett domännamn som är enkelt att komma ihåg hos någon DDNS-leverantör för att enkelt kunna identifiera Turbo NAS-enheten på Internet, t.ex. myqnap.dyndns.com.

Configure the DDNS service

Konfigurera portvidarebefordran på din router

Om din Turbo NAS-enhet används bakom NAT-routern måste du öppna portarna för tjänsterna på NAT-routern och vidarebefordra dessa portar till Turbo NAS-enhetens statiska LAN-IP. Denna funktion finns tillgänglig på de flesta routers på marknaden och är ofta känd som "portvidarebefordran", "NAT-server" eller "virtuell server". Ta till exempel FTP-servern, där du måste vidarebefordra port 21 till Turbo NAS-enhetens LAN-IP, t.ex. vidarebefordra TCP-port 21 till 192.168.1.34. När NAT-routern erhåller paket från WAN-sidan till den externa porten 21 vidarebefordrar routern dessa paket till Turbo NAS-enhetens LAN-IP. Om du är hemma och vill ansluta till Turbo NAS-enheten från ett icke-lokalt nätverk kan du dessutom enkelt vidarebefordra trafik från port 8080 (standardport för hantering) till Turbo NAS-enhetens LAN-IP. (Se nedan för en exempelkonfigurering på en Baffalo-router.)

Setup port forwarding on your router
En del NAT-routrar tillhandahåller DMZ-inställningar. Du kan vidarebefordra en LAN-IP-adress som anges av DMZ till Turbo NAS-enheten. När denna inställning används kommer alla portar från icke-lokalt nätverk till lokalt nätverk att vidarebefordras till Turbo NAS-enheten.

När dessa två inställningar är gjorda kan du ansluta till FTP-enheten hemifrån via Internet på ftp://myqnap.dyndns.com och sedan överföra och hämta filer.

Stegvis konfigurationsguide för FTP-server

Gå till "Network Services" (Nätverkstjänster) > "FTP Service" (FTP-tjänst) och aktivera FTP-servern. Du kan ändra FTP-porten, sätta maximalt antal anslutningar, konfigurera Unicode-stöd eller ange om anonyma inloggningar ska tillåtas. Efter konfigureringen klickar du på "Apply" (Tillämpa) för att tillämpa inställningarna.

Enable the FTP service on the NAS

Konfigurera åtkomsträttigheter för användare och mappar

FTP-åtkomsträttigheten på Turbo NAS-enheten är konsekvent med åtkomsträttigheten för nätverksresursmappar som konfigureras genom "Access Right Management" (Hantering av åtkomsträttigheter). När du har konfigurerat användar- eller gruppkontot och mappåtkomsträttigheterna kan du därför använda samma användarkonto och lösenord för att ansluta till Turbo NAS-enhetens FTP-server.

Configure the folder access rights
Gå till "Access Rights Management" (Hantering av åtkomsträttigheter) > "User" (Användare) eller "Access Rights Management" (Hantering av åtkomsträttigheter) > "User Groups" (Användargrupper) om du behöver skapa eller ta bort användar- eller gruppkonton och ändra inloggningslösenordet.

 

Go to "Access Rights Management" (Hantering av åtkomsträttigheter) > "Share Folders" (Resursmappar) för att hantera dina resursmappar och definiera mappåtkomsträttigheterna. Tillgängliga lägen inkluderar "full access" (fullständig åtkomst), "read only" (skrivskyddad) och "deny access" (neka åtkomst).

I följande exempel lade vi till kontot guest123.

created an account guest123

Sedan skapade vi en mapp, "mp3music", i "Access Rights Management" (Hantering av åtkomsträttigheter) och konfigurerade åtkomsträttigheten för att tillåta guest123 att komma åt mappen "mp3music". Efter konfigureringen kan användare logga in med kontot för guest123 och tillhörande lösenord för att ansluta till FTP-servern och läsa och skriva filerna under mappen "mp3music".

Create and test the sample account

Create and test the sample account

Låt oss snabbt testa den FTP-server som vi precis har aktiverat genom att skriva ftp://användarnamn:lösenord@Turbo-NAS-IP-adress/ direkt i Windows Explorer (t.ex. ftp://admin:admin@192.168.1.34) för att ansluta till FTP-servern. Efter inloggning bör du se en lista över delade mappar som den inloggade användaren är behörig att se och vars filer han eller hon är behörig att läsa eller skriva till.

Test the FTP service
När du ansluter till FTP-servern bakom NAT- eller brandväggsroutern från Internet måste du skriva din WAN-IP-adress eller ditt DDNS-namn som IP-adress, t.ex. ftp://admin:admin@myqnap.dyndns.com.

 

Du kan även använda en del populära FTP-klientprogram, t.ex. CuteFTP eller FileZilla.

Slutsats

FTP-servern är en av de praktiska funktionerna i QNAP Turbo NAS-enheten. FTP-servern kan konfigureras av Turbo NAS-enheten. Den webbaserade konfigureringen är enkel och snabb att utföra. Att etablera en FTP-server är nu något som alla kan göra. Det är inte längre en komplicerad uppgift som endast IT-kunniga personer kan utföra.

Lanseringsdatum: 2013-04-17
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 53% procent.