QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Säkerhetskopiera QNAP NAS-data till Microsoft Azure Storage

QNAP QTS stöder flera molnlösningar för säkerhetskopiering

QNAP QTS erbjuder lättanvända, funktionsrika och säkra molnbackuplösningar som gör att du kan säkerhetskopiera din data till en mängd olika företagsklassiga molnlagringstjänster som Microsoft Azure, Amazon S3, Amazon Glacier och IBM Softlayer. Det stöder också olika privata molnlagringslösningar som är kompatibla med S3, Openstack Swift och WebDAV. QNAP QTS är en molnlagringsgateway som hjälper dig att bygga en enkel och prisvärd återställningsplan för nödsituationer, liksom bekymmersfri datalagring för arkivering eller efterlevnadsändamål.

Denna handledning beskriver hur du använder QNAP Azure Storage-appen på Turbo NAS för att säkerhetskopiera din data till Microsoft Azure Storage.

QNAP QTS möjliggör kraftfull och säker molnbackup

QNAP QTS molnbackup för Azure Storage stöder följande funktioner:

 1. Manuell och schemalagd säkerhetskopiering
 2. Fullständig och inkrementell säkerhetskopiering
 3. Flexibel filfiltrering med typ, datum och storlek
 4. SSL-överföringskryptering och AES-256-kryptering på klientsidan
 5. Hantering av flera molnkonton
 6. Kontrollpanel och jobbstatistik
 7. Inställningsbara återställningsalternativ vid nätverksfel
 8. Aktivitetsloggning för att spåra historik
 9. Överföring av flertrådade uppgifter i ett jobb
 10. Utförande av flera jobb samtidigt
 11. Återställning direkt från molnet för katastrofåterställningsscenarier

Microsoft Azure erbjuder tillförlitlig och högpresterande lagring i molnet

Microsoft Azure ger skalbar och hållbar molnlagring med lösningar för alla säkerhetskopierings- och återställningsuppgifter, stora som små. Det fungerar med den infrastruktur som du redan har för att på ett kostnadseffektivt sätt förbättra dina befintliga applikationer och affärskontinuitet. Du betalar bara för den data du vill lagra.
Microsoft Azure erbjuder tre typer av lagring: (1) Blobs, (2) Tables och (3) Queue. Det finns två typer av blobs: Block Blobs och Page Blobs. QNAP:s "Azure Storage"-app använder Block Blobs för att lagra data, eftersom Block blobbar är avsedda för stora mängder ostrukturerad text eller binär data såsom video, ljud och bilder.

 

Idén med Blobs i Microsoft Azure

Blob-tjänsten innehåller följande komponenter:

 • Lagringskonto: All tillgång till Azure Storage sker genom ett lagringskonto.
 • Container: En container grupperar en uppsättning blobbar. Alla blobbar måste finnas i en container. Ett konto kan innehålla ett obegränsat antal containrar. En behållare kan lagra ett obegränsat antal blobbar.
 • Blob: En fil av valfritt slag och storlek.
 • URL-format: Blobbar har adresser enligt följande URL-format: http://.blob.core.windows.net//

Förberedelser för att använda Microsoft Azure

Skaffa ett Microsoft Azure-konto

 1. Du behöver en Azure-konto innan du kan använda Azure Storage. Ett Azure-konto ger dina applikationer tillgång till alla Microsofts Azure-tjänster. Ett Azure-konto kan innehålla upp till 200TB med blob-, queue-, och table-data
 2. Om du inte har ett Azure-konto kan du ansöka om ett Microsoft-konto på webbplatsen för Microsofts Azure. Observera att Microsoft har en egen webbplats för Kina-baserade användare. Om du vill använda Azure-tjänster i Kina, besök Microsoft:s kinesiska webbplats för Azure.
 1. Om du redan har ett Azure-konto, följ nedanstående steg för att skapa ditt eget Azure Storage-konto. Klicka på "New" (Ny) längst ner till vänster på navigeringspanelen för att skapa en tjänst:
 2. Klicka på "Data Service" (Datatjänst) > "Storage" (Lagring) > "Quick Create" (Snabbskapa)
 3. Som "URL" anger du den underdomän som ska användas i lagringskonto URL. Detta namn blir också lagringskontonamnet.
 4. I "Region/Affinity Group" väljer du ett område för lagring.
 5. I “Replication” (Replikering) väljer du önskad replikeringsnivå för ditt lagringskonto. Som standard är det inställt på "Geo-redundant". Andra alternativ är “Locally Redundant” (Lokalt redundant) och “Read Access Go-Redundant” (Go-Redundant med läsåtkomst).
 6. När du har skapat ett Storage-konto, klicka på “Manage Access Keys” (Hantera åtkomstnycklar) för att få ditt Storage-kontos “Primary Access Key” (primära åtkomstnyckel) eller en “Secondary Access Key” (sekundär nyckel), då du måste ange någon av dessa i QNAP Azure Storage-appen.

Installation på QNAP NAS

Installera Azure Storage QPKG

För att installera Azure Storage på din Turbo NAS, logga in i QTS webbgränssnittet som administratör. Gå sedan till "App Center" > "Backup/Sync" (Säkerhetskopiering/Synkronisera) > "Azure Storage" > Klicka på "Add to QTS" (Lägg till i QTS)

Starta Azure Storage

Starta "Azure Storage" från skrivbordet och klicka på "Azure Storage" för att öppna "Azure CloudBackup Station"


Skapa Azure-konto

 1. Klicka på "Account" (Konto) > "Create Account" (Skapa konto) för säkerhetskopierings- och återställningsjobb.
 2. Ange "Storage account" (Storage-konto) och "Access Key" (Åtkomstnyckel) från ditt Azure-konto för att avsluta inställningarna under "Create Account" (Skapa konto)

Skapa Azure Storage-återställningsjobb

 1. Klicka på "Backup" (Säkerhetskopiering) > "Create Job" (Skapa jobb) för att skapa ett nytt säkerhetskopieringsjobb.
 2. Välj mappar att säkerhetskopiera. En eller flera källmappar kan väljas för säkerhetskopiering.
 3. Ställ in schema för säkerhetskopiering. Du kan välja periodiska scheman med "Daily" (Dagligen), "Weekly" (Veckovis), "Monthly" (Månadsvis), eller så kan du säkerhetskopiera "Now" (Nu).
 4. Inställningar för säkerhetskopieringen. Du kan ställa in några anslutningsparametrar och även välja säkerhetskopian för att effektivisera överföringen.
 5. Välj "Account" (Konto) och ange "Container name" (Container-namn) så att du kan testa om kontot är aktivt. Containern du använder måste vara tom. Om du skriver in ett icke-existerande container-namn kommer en ny container att skapas på detta säkerhetskopieringsjobb.
 6. Ange ett namn för ditt säkerhetskopieringsjobb (Standard: Målmapp -> "Container")
 7. Inställningarna är nu klara. Du kan utföra åtgärder för säkerhetskopieringsjobbet: starta/stoppa ett jobb, redigera jobbinställningar, visa jobbloggar eller ta bort ett jobb.

Skapa återställningsjobb i Azure Storage

 1. Klicka på "Restore" (Återställ) > "Create Job" (Skapa jobb) för att skapa ett återställningsjobb
 2. Välj återställningsjobb och utse återställningskällan. Du kan återställa från ett befintligt jobb eller direkt från Azure Storage. Om du återställer från en säkerhetskopiering kommer du få välja vilken mapp som ska återställas.
 3. Välj målmapp för återställningen på din lokala Turbo NAS
 4. Ställ in återställningen. Du kan ställa in anslutningsparametrar och även kan välja att återställa filen för att effektivisera överföringen.
 5. Ange ett namn på återställningsjobbet (Standard: Mål <- Container-namn)
 6. Inställningarna är nu klara. Du kan utföra åtgärder för det här jobbet: starta/stoppa ett jobb, redigera jobbinställningar, visa jobbloggar eller ta bort ett jobb.

Referenser

 1. Konfigurera, övervaka och skala ditt lagringskonto i Azure:
  http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/services/storage/
 2. Vad är ett Azure Storage-konto?
  http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/articles/storage-whatis-account/
 3. Skapa ett konto
  http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/articles/storage-create-storage-account/
 4. Vad är Azure Blob Storage?
  http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/articles/storage-dotnet-how-to-use-table-storage-20/
 5. Priser
  http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/details/storage/
Lanseringsdatum: 2014-05-14
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.