QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

QNAP:s Q'center Assistant Övervaka din QNAP-NAS bakom en NAT-router med Q'center?

1. Utmaningar och lösningar

I den nyaste versionen av Q'center erbjuder vi en lösning som gör det möjligt för en QNAP-NAS att vara aktivt ansluten till en Q'centerserver. Den här lösningen gör det möjligt för varje företag att enkelt övervaka sin NAS bakom en NAT-router i antingen ett lokalt nätverk eller internetmiljön, och därigenom förbättras övervakningsstrukturen.

2. Hur du kommer igång

2.1. Ställa in en registreringskod i Q'center

Öppna Q'center på din QNAP-NAS eller någon annan plattform, gå till ”Settings” (inställningar), välj kontot ”Admin” (administratör) eller ”Power User” (privilegierad användare) och skriv in registreringskoden för autentisering.

*För att kunna övervaka en QNAP-NAS måste den köra version 4.1.0 eller senare av QTS. Kontrollera och uppdatera den inbyggda programvaran om det behövs innan du lägger till NAS-enheten till Q'center.

I ”Settings” (inställningar) väljer du kontot ”Admin” (administratör) eller ”Power User” (privilegierad användare) och skriver in ”Register Code” (registreringskod) för autentisering.

2.2. Installera Q'center Assistant

För att tillåta att din NAS ansluter till en Q'centerserver måste du ladda ned Q'center Assistant från antingen QNAP-webbplatsen eller QTS App Center. För att göra detta går du till nedladdningssidan för QNAP App Center och väljer din NAS-modell. Eller så kan du öppna ”App Center” direkt på din NAS för att ladda ned och installera Q'center Assistant. När installationen slutförts kontrollerar du att Q'center Assistant installerats i ditt ”App Center”.

Ladda ned Q'center Assistant direkt på https://www.qnap.com/i/sv/app_center/ eller installera från App Center.

Efter slutförd installation kontrollerar du att Q'center Assistant visas i avsnittet ”My Apps” (mina appar) i App Center.

3. Använda Q'center Assistant

3.1. Ansluta NAS-enheten till Q'center med Q'center Assistant

När installationen är klar öppnar du Q'center Assistant i ”App Center” genom att klicka på ”Open” (öppna).

Öppna Q'center Assistant genom att trycka på knappen ”Open” (öppna).

Nu kan du skriva in värdnamnet eller IP-adressen för att ansluta din NAS direkt till Q'center. För ”Port” skriver du in systemets portnummer för din Q'center-server. Till sist skriver du in den registreringskod du just ställde in i Q'center. Efter att alla värden som krävs fyllts i klickar du på ”Install” (installera) för att ansluta NAS-enheten till Q'center och ladda ned den version av Q'center Agent som passar din NAS-modell.

*Om du behöver ansluta en lokal NAS till en Q'centerserver via internet kontrollerar du först att din Q'centerserver kan nås från det lokala nätverket med en WAN-IP-adress, ett värdnamn eller en myQNAPcloud-adress.

Skriv in alla värden som krävs för att ansluta din NAS till Q'center och installera Q'center Agent. Kontrollera att du får tillgång till Q'centerservern från det nätverk där din NAS finns.

Om Q'center installerats på en QNAP-NAS kan du aktivera myQNAPcloud-tjänsten och ”UPnP Port Forwarding” (UPnP-portvidarebefordran) för NAS-webbtjänster så att andra NAS-enheter kan nå Q'centerservrar genom myQNAPcloud-adressen.

Efter slutförd installation ska du kunna se att Q'center Agent nu installerats. Klicka på ”Launch Q'center Agent” (starta Q'center Agent) för att importera IP-inställningarna för Q'center till Q'center Agent och starta anslutningen mellan NAS-enheten och Q'center. När anslutningen upprättats kan du i Q'center Agent se vilka Q'centerservrar som din NAS är ansluten till, ändra anslutningen för att byta Q'centerserver och ladda ned en anslutningslogg. Q'center Agent kommer att automatiskt och kontinuerligt skicka systeminformation till den Q'centerserver som valts, och i Q'centerservern kommer du att kunna se att en ny NAS med en annan IP-adress har lagts till i hanteringslistan.

Efter slutförd installation kommer du att kunna se att Q'center Agent installerats på din NAS, och du kan starta hjälpprogrammet direkt från Q'center Assistant.

Starta Q'center Agent från Q'center Assistant och anslut till Q'centerservern.

En ny NAS med en undernäts-IP-adress har lagts till i hanteringslistan, och du kan nu använda Q'center för att övervaka en NAS som ligger bakom en NAT-router.

I nätverksstrukturen i ovanstående exempel kan den NAS som ligger bakom en NAT-router med LAN-IP-adressen 192.168.0.101 för undernätet också övervakas av Q'centerservern.
Lanseringsdatum: 2015-09-04
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 24% procent.