QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Lägga till en virtuell hårddisk i Virtualization Station

Inledning

VM (virtuella maskiner) kräver ofta mer lagringsutrymme för den ständigt ökande mängden data som används vid körning av programtjänster. Därför tillåter Virtualization Station användare att lägga till en utökad virtuell hårddisk för VM. Det löser inte bara problemet utan förbättrar också flexibiliteten för hårddiskanvändning.

Utöka den nuvarande virtuell hårddisk direkt

Steg för att lägga till en virtuell hårddisk i Virtualization Station

Välj VM där du vill lägga till en ny virtuell hårddisk och klicka sedan på "Advanced" (Avancerat).Klicka på "Add Device" (Lägg till enhet) Du kan göra olika inställningar: "Device Type" (Enhetstyp), "Controller" (styrenhet), "Cache Mode" (cache-läge), "HDD Image" (HDD-bild), "Location" (plats), "Name" (namn) och "Size" (storlek).

Enhetstyp:
Det finns tre enheter du kan välja: "Hard Disk" (Hårddisk), "CDROM" och "Network" (nätverk). Välj "Hard Disk" (hårddisk):

 • Hårddisk
 • CDROM
 • Nätverk

Styrenhet:
Du kan välja en styrenhet till hårddisk enligt krav såsom överföringshastigheten och antalet utökade hårddiskar.

 • IDE
 • SCSI
 • SATA
 • VIRTIO

Cache-läge:
Enligt dina behov, t.ex. energieffektivitet vid överföring eller dataskydd, kan du bestämma vilka cache-läge du behöver.

 • Inga
 • Writeback
 • Writethrough

HDD-bild:
Du kan antingen skapa en ny hårddiskbild eller välja en bild som sparas på din NAS.

 • Ny bild
 • NAS-bild

Plats: Ange en plats att spara den virtuella hårddiskbilden på.
Namn: Ange ett namn på den virtuella hårddiskbilden.
Storlek: Bestäm kapaciteten på den virtuella disken.

Klicka på "Add" (Lägg till) för att avsluta processen.Klicka på "Start" och sedan "Console" (Konsol) för att komma in i gästoperativsystemet.

Skaffa information om ny virtuell hårddisk i gästoperativsystem Med Windows 7, Windows 8 och Ubuntu som exempel.

Windows 7:

Klicka på "Start" och högerklicka på "Computer" (Dator). Välj "Manage" (Hantera).

Klicka på "Storage" (Lagringsutrymme)

Klicka på "Disk Management (Local)" (Diskhantering (lokal))

Windows visar en meddelanderuta med begäran om att initiera skivan. Du välja MBR eller GPT efter behov.

Flytta markören till disk 1 och högerklicka på den. Välj "New Simple Volume" (Ny enkel volym).

Klicka på "Next" (Nästa).

Ställ in storleken på Ny enkel volym och klicka på "Next" (Nästa).

Efter behov kan du tilldela en enhetsbeteckning, montera i en viss mapp eller inte göra någonting. Klicka på "Next" (Nästa).

Ställ in format på partitionen och klicka på "Next" (Nästa).

Klicka på "Finish" (Avsluta) för att lägga till Ny enkel volym.

Klicka på "Start" och klicka sedan på "Computer" (Dator). Du finner nu en ny virtuell hårddisk i din virtuella maskin.Windows 8:
Klicka på "Desktop" (Skrivbord).

Flytta markören till nedre vänstra hörnet, högerklicka på Windows-ikonen och klicka sedan på "Disk Management" (Diskhantering).

Där finner du den nya virtuella disken (Disk1). Eftersom processen liknar motsvarande process i Windows 7, se tidigare Windows 7-avsnitt.

Klicka på "Folder" (Mapp) så läggs en ny volym till.Ubuntu:
Klicka på "Dash Home" (Hem).

Sätt i "Disks" (diskar) och klicka sedan på "Disks" (diskar).

Du finner en ny virtuell hårddisk.

Utöka den nuvarande virtuell hårddisk direkt

Steg för att lägga till en virtuell hårddisk i Virtualization Station

Välj VM du vill lägga till en ny virtuell hårddisk i och välj "Advanced" (Avancerat).

Välj "Hard Disk" (Hårddisk) och sedan "Enhanced Options" (Avancerade alternativ).

Dra fältet eller ange ett värde för att storleksjustera den virtuella hårddisken, efter behov, och välj sedan "Apply" (Tillämpa). Observera att du måste ta bort alla bilder som tillhör denna VM innan du tillämpar dessa inställningar.Ställa in den utökade virtuella hårddisken i gästoperativsystem (med Windows 7 som exempel)

Gå in i VM-konsolen, öppna Start-menyn, högerklicka på "Computer" (Dator) och välj "Manage" (Hantera).

Klicka på "Storage" (Lagringsutrymme)

Klicka på "Disk Management (Local)" (Diskhantering (lokal))

Det utökade utrymmet på den ursprungliga virtuella hårddisken visas som "Unallocated" (Inte allokerat).

Högerklicka på den virtuella hårddisken och välj "Extend Volume…" (Utöka volym ...).

Klicka på "Next" (Nästa).

Systemet väljer det ledigt utrymmet som standard. Klicka på "Next" (Nästa).

Klicka på "Finish" (Avsluta).

Det utökade utrymmet kommer nu att slås samman till den ursprungliga virtuella hårddisken.

Lanseringsdatum: 2014-03-06
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.