QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Kontrollera filversioner för filer i Qsync-mapp på samma sätt som Dropbox

Versionskontroll

Versionskontrollen kommer att behålla ett exemplar av en fil som version när du lägger till eller ändrar den, så att du kan hämta en viss tidigare version när som helst. Om du av misstag råkar spara en fil och åsidosätter den tidigare versionen som någon annan skapat medan du redigerar filen i team-mappen så kan du ändå återställa den tidigare versionen. Du kan också återställa de tidigare versionerna även om du har tagit bort filen från papperskorgen.

Visa versionshistorik

Du kan visa versionshistorik med hjälp av File Station. Inne i File Station högerklickar du på en fil eller mapp i mappen Qsync och väljer "Previous Versions" (Tidigare versioner). Du kan också komma åt den från menyraden, "More Action\ Previous Versions" (Andra åtgärder\Tidigare versioner). Klicka i annat fall bara på "Show Right Panel\version" (Visa högerpanelen\version) för att visa versionslistan.Du kan också komma åt den från Qsync:s klientverktyg. Högerklicka på en fil i Qsync-mappen och välj " View previous versions" (Visa tidigare versioner).

Återställ tidigare versioner

I versionshistoriken väljer du den version du vill återställa och klickar på "Återställ" för att återställa versionen till den ursprungliga sökvägen eller annan plats.
Klicka på "Download" (Ladda ner) för att ladda ner versionen till den lokala datorn.
Klicka på "Delete All" (Ta bort alla) för att ta bort alla de uppräknade versionerna.
Klicka på "Refresh" (Uppdatera) för att uppdatera status på versionshistoriken.

Återställa version på en raderad fil

Versionskontrollen behåller versionen på en separat plats, så även om du tar bort filen kan du fortfarande återställa tidigare versioner av den. Detta alltså även om filen har raderats från papperskorgen.

För att återställa versionen av en borttagen fil, klicka på valfri mapp eller fil i mappen Qsync och sedan på "More Action\Show Deleted Files" (Andra åtgärder\Visa borttagna filer) i menyraden.

Om du vill visa versionshistoriken, högerklicka på en fil eller mapp i Qsync-mappen och välj "Previous Versions" (tidigare versioner). Du kan också komma åt den från menyraden, "More Action\ Previous Versions" (Andra åtgärder\Tidigare versioner). Klicka i annat fall bara på "Show Right Panel\version" (Visa högerpanelen\version) för att visa versionslistan.

Återställ tidigare versioner

I versionshistoriken väljer du den version du vill återställa och klickar på "Restore" (Återställ) för att återställa den versionen till den ursprungliga sökvägen eller annan plats.
Klicka på "Download" (Ladda ner) för att ladda ner versionen till den lokala datorn.
Klicka på "Delete All" (Ta bort alla) för att ta bort alla de uppräknade versionerna.
Klicka på "Refresh" (Uppdatera) för att uppdatera status på versionshistoriken.

Observera:
Om du klickar på "Delete All" (Ta bort alla) för att radera alla listade versioner, klicka sedan på knappen "Uppdatera" så kommer tillhörande filer att tas bort från fillistan.

För att lämna vyn med den raderade fillistan, högerklicka på en fil eller mapp och välj "Hide Deleted Files" (Dölj borttagna filer). Du kommer också åt den från menyraden, "More Action\ Hide Deleted Files" (Andra åtgärder\Dölj borttagna filer).

Hantering och inställningar för versionshantering

För att komma åt hantering och inställningar för versionshantering, klicka på Qsync-knappen på skrivbordet i NAS:en och sedan på "Version Control" (Versionskontroll) i menyn till höger

Målmappen

"Enable version control" (Aktivera versionskontroll) är huvudströmbrytaren för versionskontrollen. Avmarkera detta alternativ så stängs funktionen av så att inga användare kan använda den, inklusive administratören. Åtgärden tar dock inte bort befintliga versioner som har skapats.

"Enable version for my Qsync folder" (Aktivera version för min Qsync-mapp) tillåter varje användare att använda funktionen för sina egna filer.

Målmapp för versionshantering

Du kan använda versionshantering på filerna under specifika Qsync-mappar för att spara utrymme.

För att tilldela specifika mappar, välj "Assign specific subfolder under the Qsync folder" (Tilldela specifik undermapp under Qsync-mappen) och klicka på "Add" (Lägg till) för att lägga till mappar. Du kan lägga till högst 5 mappar.

Klicka på "Ta bort" för att ta bort alla versioner under de valda mapparna och undermapparna. Detta börjar inte gälla förrän du klickar på "Apply" (Tillämpa) eller "Apply All" (Använd alla).

Avancerat

Maximalt antal versioner
Du kan välja hur många versioner du vill behålla för dina filer. Detta är endast en kontroll för administratörer.

Ju fler versioner du behåller desto mer lagringsutrymme upptas. För att veta hur mycket utrymme som har använts för versionshanteringen, klicka på "Check" (Kontrollera) i avsnittet "Disk Used for Version Control" (Disk för versionskontroll).

Observera:
Om du minskar det maximala antalet versioner kommer det påverka de versioner som har skapats och om volymen av versionerna överstiger de nya inställningarna kommer de tidigare versionerna att sjunka. Endast motsvarande antal senaste versioner sedan de nya inställningarna kommer att behållas.

När du raderar kommer det inte börja gälla förrän du klickar på "Apply" (Tillämpa) eller "Apply All" (Tillämpa alla).

Lanseringsdatum: 2014-05-29
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 47% procent.