QNAP Systems, Inc. - Network Attached Storage (NAS)

Language

Support

Kontinuerligt dataskydd på QNAP NAS med ElephantDrive

Säkerhetskopiera data från QNAP NAS till molnlagring

ElephantDrive är en online-tjänst med säkerhetskopiering och lagring som tillhandahåller schemalagd och säkerhetskopiering av data i realtid direkt från QNAP NAS till ett ElephantDrive-konto. Du kan hantera säkerhetskopieringen och återställa jobb via det webbaserade hanteringsgränssnittet (http://www.elephantdrive.com/qnap/).

I den här guiden får du lära dig att skapa ett ElephantDrive-konto från QNAP NAS och säkerhetskopiera data från NAS:en till tjänsten ElephantDrive.

Skapa ett ElephantDrive-konto på QNAP NAS

 1. Logga in på NAS:en som administratör och gå till "Backup" (Säkerhetskopiera) > "Cloud Backup" (Säkerhetskopiera till molnet) > "ElephantDrive".

 2. Väl "Enable ElephantDrive Service" (Aktivera tjänsten ElephantDrive).
 3. Ange din e-postadress som ska användas för att skapa ett ElephantDrive-konto.
 4. Ange ett lösenord för ditt ElephantDrive-konto och kontrollera lösenordet.
 5. Klicka på "CREATE" (SKAPA) för att skapa ElephantDrive-kontot och klicka sedan på "OK" för att bekräfta.
 6. Klicka på "APPLY" (Använd) för att starta tjänsten. Om du redan har ett ElephantDrive-konto, anger du bara din inloggningsinformation och klickar på "APPLY" (Använd).
 7. Klicka sedan på följande länk: https://www.elephantdrive.com/qnap och du kommer att dirigeras till ElephantDrives servicesida där du kan hantera dina säkerhetskopieringsjobb.

 

Hantera säkerhetskopieringsjobb på ElephantDrive

 1. På ElephantDrives servicesida (https://www.elephantdrive.com/qnap) kan du välja ditt språk och klicka på "Login here" (Logga in här) i det övre högra hörnet.

 2. Ange din inloggningsinformation (samma som e-postadressen och lösenordet som du har angett på NAS:en) och klicka på "Submit" (Skicka in).

 3. Klicka på fliken "Backup/Restore" (Säkerhetskopiera/Återställ) och välj "Manage Backup Jobs" (Hantera säkerhetskopieringsjobb).

  Observera: Det finns redan säkerhetskopieringsjobb för varje mapp på NAS:en och de är inaktiverade som standard..
 4. För att aktivera och ändra ett säkerhetskopieringsjobb. Välj din NAS under "My Devices" (Mina enheter). Du kan lägga till flera QNAP NAS-servrar genom att ange samma inloggningsinformation på NAS:ens ElephantDrive-sida.
 5. Välj NAS:ens nätverksdelning, t.ex. Multimedia, under "Backup Job" (Säkerhetskoperingsjobb) och klicka på "Edit Job" (Ändra jobb).
 6. Välj "Automatic/Enabled" (Automatisk/Aktiverad) för att aktivera säkerhetskopieringsjobbet. Du kan redigera namn på jobbet också.
 7. Klicka på "Save Changes" (Spara ändringar). Mappen är nu klar och färdig att packas upp.
 8. Du kan kontrollera den pågående säkerhetskoperingsaktiviteten i "Reports" (Rapporter) > "Current Backup Activity" (Pågående säkerhetskoperingsaktivitet). Välj din NAS-enhet och klicka på "Submit" (Skicka in). Mappen Multimedia kommer att börja säkerhetskopieras till molnlagringen och statusen som visas är "Running" (Bearbetar).
 9. När den är klar kommer statusen att ändras till "Monitoring" (Övervakar) och antalet säkerhetskopierade filer och deras respektive storlekar kommer att visas under "Protected files" (Skyddade filer). ElephantDriver kommer att övervaka NAS:ens mapp och säkerhetskopiera alla ändringar omedelbart.

  Ta dig en titt på ElephantDrives handledningssida om du vill lära dig mer om fildelning, versionshantering, arkiveringsinställningar och hur du kan skapa fjärråtkomst av dina filer.
Lanseringsdatum: 2013-06-26
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 20% procent.